گروه حساب پردازان عصر نامي مونترال

at Canada, Montreal, H3h2n7 Canada

شرح گروه حساب پردازان عصر نوين از سال 1383 توسط گروهي از مشاوران مالي كار خود را آغاز كرد؛ هدف آن ايجاد پايگاهي براي رشد و توسعه علوم و فنون حسابداري و حسابرسي براي كليه علاقه مندان به اين رشته مي باشد و براي نيل به اين هدف دست همه علاقه مندان را به گرمي مي فشارد و از همه علاقه مندان دعوت مي كند مطالب ، نكات و اخبار مهمي را كه دارند براي اين صفحه ارسال كنند تا همگي از آن بهره مند شويم .


گروه حساب پردازان عصر نامي مونترال
Canada
Montreal , QC H3h2n7
Canada
Contact Phone
P: 0000000000
Website
-

Company Rating

35 FB users likes گروه حساب پردازان عصر نامي مونترال, set it to 21 position in Likes Rating for Montreal, Quebec in Bank/financial services category

شرح گروه حساب پردازان عصر نامی از سال 1383 توسط گروهي از مشاوران مالي كار خود را آغاز كرد؛ هدف آن ايجاد پايگاهي براي رشد و توسعه علوم و فنون حسابداري و حسابرسي براي كليه علاقه مندان به اين رشته مي باشد و براي نيل به اين هدف دست همه علاقه مندان را به گرمي مي فشارد و از همه علاقه مندان دعوت مي كند مطالب ، نكات و اخبار مهمي را كه دارند براي اين صفحه ارسال كنند تا همگي از آن بهره مند شويم .

Published on 2014-08-08 03:29:58 GMT

سلام دوستان آيا كسي در اداره ثبت شركتهاي و اداره ماليات مونترال يك كارمند فارسي زبان ميشناسه ، من چند تا سوال تخصصي دارم .

Published on 2014-11-12 03:46:25 GMT

دوستان خوب ، اگر نرم افزار حسابداري ميشناسين ، كه تو مونترال بشه باهاش كاركرد.معرفي كنيد .

Published on 2014-08-26 01:25:13 GMT

TOP 25 DES CABINETS COMPTABLES DU QUÉBEC http://www.rcgt.com/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-28-Les-Affaires-Grands-comptabilite.pdf

Published on 2014-08-07 23:51:19 GMT

**هزینه های قابل قبول مالیاتی ** 1 - قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده . 2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي و يا غير نقدي ، پاداش ، عيدي ، اضافه کاري ، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت. 3 - کرايه محل موسسه که اجاري باشد. 4 - اجاره بهاي ماشين آلات ادوات مربوطه در صورتي که اجاري باشد. 5 - مخارج سوخت بر روشنايي آب ، مخابرات ، ارتباطات. 6 - وجه پرداختي بابت انواع بيمه مربوطه به عمليات و دارائي موسسه ( حق بيمه گران - بيمه دستگاههاي عمومي ). 7 - حق و امتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهايي که به سبب فعاليت موسسه به شهر داري ها ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود. 8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايش و آموزش مربوط به فعاليت موسسه. 9 - هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط بر اينکه : اولا" وجود خسارت محقق باشد. ثانيا" موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثا" طبق مقررات قانون و يا قراردادها ي موجود جبران آن به عهده ديگري باشد. 10 - هزينه هاي فرهنگي ، ورزشي ، رفاهي گارگران. 11 - ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اينکه مربوط به فعاليت موسسه باشد. احتمال زياد براي لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد. 12 - هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه در صورتي که اجاري باشد و عرفا" بر عهده مستاجر مي باشد. 13 - هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري موسسه در صورتي که ملکي باشد. 14 - مخارج حمل و نقل. 15 - سرويس اياب و ذهاب و آبدارخانه. 16 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل، دلالي، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري. 17 - کارمزدي که براي انجام عمليات موسسه به بانکها و همچنين موسسات اعتباري غير بانکي پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزينه هاي بانکي پرداختي بابت اخذ وام . 18 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولا" ظرف يکسال از بين مي روند که به عنوان هزينه ملزومات است. 19 - مخارج تعمير و نگه داري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد ( به قيمت دارائي محاسبه مي شود چون ارزش را افزايش مي دهد ) . در صورتي که تعويض بعنوان تعمير اساسي تلقي شده و باعث افزايش بهاي تمام شده دارائي خواهد شد. 20 - هزينه اکتشاف معادن. 21 - هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي به موسسات مربوط به فهاليت موسسه. 22 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي ( پرداخت کننده ماليات ). 23 - زيان حاصل از تسعير ( زيان ) ارز بر اساس اصول متداول حسابداري. 24 - ضايعات متعارف توليد. 25 - ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد و در مواردي که هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود. 26 - هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي که پرداخت و تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي ، تحقق مي يابد.

Published on 2014-08-07 23:43:43 GMT

پرسش و پاسخ های مالیاتی:پيمانكاري سوال شماره 1 در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی‌گردد تکلیف پیمانکار چیست؟ ج – به نظر كارگروه بر اساس ماده 104 قانون مذكور مكلفين در هر پرداخت به عنوان ماليات علي‌الحساب مودي مي‌بايست 3% مبالغ پرداختي را كسر و ظرف مدت سي‌ روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند. بر اساس مفاد ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي‌باشند در صورت تخلف از انجام وظايف مقرر علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده نيز خواهد بود. لذا عدم كسر ماليات و عدم پرداخت آن توسط مكلفين مانع از مطالبه ماليات بر درآمد از موديان (دريافت كنندگان وجوه) نخواهد بود. سوال شماره 2 در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می‌نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می‌نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟ چنانچه مقصود از سوال اين باشد كه مبلغ خالص قرارداد به پيمانكار پرداخت و 3 درصد ماليات موضوع ماده 104 از طرف كارفرما به نام پيمانكار به حساب سازمان مالياتي واريز گردد و اين مبلغ جزء هزينه كارفرما منظور شود و پيمانكار هم ماليات قرارداد خالص را بدون كسر 3درصد مذكور پرداخت كرده باشد آيا اين ماليات مضاعف نمي باشد. ج- چون ماليات پرداختي توسط كارفرما به نام پيمانكار به حساب واريز گرديده بايد با ماليات پرداخت شده جمع و از ماليات مورد مطالبه كسر و مازاد در صورتي كه وجود داشته باشد مسترد گردد. سوال شماره 3 آیا هزینه حمل پرداختی طی بارنامه مشمول 3% علی الحساب می باشد یا خیر؟ ج- هزينه حمل پرداختي اعم از اين كه به موجب بارنامه باشد يا نباشد مشمول كسر 3% ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود ليكن به موجب بخشنامه 19823/4275-211 مورخ 11/11/84 سازمان امور مالياتي كسر ماليات بابت هزينه حمل طي بارنامه كه به رانندگان خودمالك وسايط نقليه (اشخاص حقيقي) پرداخت مي گردد منتفي است، ضمناً وجوهي كه به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت مي گردد كماكان مشمول كسر ماليات موضوع ماده فوق الذكر مي باشد. سوال شماره 4 آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر 3% می‌باشد یا خیر؟ ج - در هر صورت كارفرما مكلف به كسر و ايصال 3% از مبلغ قرارداد مي‌باشد. سوال شماره 5 آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟ ج - در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص عدم كسر 3% ماليات از پيش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حكمي وجود ندارد. سوال شماره 6 با توجه به کاهش نرخ مالیاتی در قانون جدید پیمانکاران پس از کسر علی الحساب مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی، بستانکار می‌شوند که برگشت مازاد مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است آیا بهتر نیست نرخ مالیات علی الحساب کاهش داده شود؟ ج- نياز به مجوز قانوني دارد. سوال شماره 7 در مورد شرکتهای انبوه ساز که پروژه­های بلند مدت اجرا می‌کنند و آپارتمانها را نیز پیش فروش می‌نمایند محاسبه درآمد مشمول مالیات چگونه است آیا میتوان ذخیره مالیات را بر اساس مالیات نقل و انتقال قطعی ملک در حسابها ذخیره نمود و پس از پرداخت بعنوان پیش پرداخت مالیات قطعی تلقی نمود؟ ج – شركتهاي انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازين حسابداري مي بايست بابت مالياتهاي موضوع مواد 59 و 77 قانون مالياتهاي مستقيم در حسابها ذخيره منظور نمايند ضمناً انبوه سازان مي توانند برابر مقررات تبصره 10 ماده 53 قانون مذكور اقدام نمايند. سوال شماره 8 در پیمانکاری های بلندمدت طبق استانداردهای حسابداری درآمد در هرسال مالي شناسايی می‌گردد از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود؟ ج – درآمد پيمانكاري بر حسب پيشرفت كار شناسايي و ماليات طبق مقررات ماده 105 محاسبه مي گردد. سوال شماره 9 آیا عقد قرارداد جداگانه توسط پیمانکاران بابت تجهيزات و آماده سازی مشمول مالیات پیمانکاری است یا خیر؟ ج- شركت ايراني اعم از پيمانكار يا غير آن براي هر قرارداد جداگانه بابت تجهيزات و آماده سازي طبق مقررات مواد 104 ، 105 و 106 مشمول ماليات مي باشند ليكن در مورد پيمانكاران خارجي با رعايت تبصره 2 ماده 107 تجهيزات و لوازم مشمول ماليات نخواهند بود. سوال شماره 10 با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حدنصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی رسیدگی مالیاتی آنها چگونه میبایست انجام شود آیا اعمال نرخ 12% قانونی است؟ ج- نسبت به قراردادهاي منعقده تا پايان سال 1381 ضريب 12% مذكور در بند الف ماده 107 و نسبت به قراردادهاي منعقده از اول سال 1382 به بعد درامد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر(‌ طبق ماده 106) تشخيص مي گردد و در صورت علي الراس ضريب مربوط در جدول ضرايب مالياتي اعمال خواهد شد. ....................................................................................................... توضیح در رابطه با مالیات تکلیفی: در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد