Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

at Apolodor 17, Bucharest , 050741


Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF
Apolodor 17
Bucharest 050741
Romania
Contact Phone
P: Contacte privind asistenţa şi îndrumarea contribuabililor Telefon: 0040-31-403.91.60
Website
http://www.anaf.ro

Description

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F) funcţionează în baza Hotărârii de Guvern nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, fiind instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul statului şi aflată în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. Este organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu atribuţii în aplicarea politicii de administrare fiscală, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul administrării impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi al altor venituri bugetare aferente bugetului general consolidat, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluţionare a contestaţiilor şi prin dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu contribuabilii, pe baza acordării de servicii de asistenţă. Operând într-un mediu de lucru exigent, una dintre condiţiile fundamentale ale bunei funcţionări constă în capacitatea acesteia de a livra servicii de calitate, care să corespundă în cel mai înalt grad necesităților clienților săi. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi-a propus în permanenţă, sub diverse forme, îmbunătăţirea serviciilor oferite contribuabililor, înregistrând în ultimii ani progrese semnificative în acest sens.

Company Rating

33 Facebook users were in Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF. It's a 1 position in Popularity Rating for companies in Government organization category in Bucharest, Romania

17969 FB users likes Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, set it to 1 position in Likes Rating for Bucharest, Romania in Government organization category

"Dimensiunea reformei ANAF este uriașă și aparent de neînțeles pentru cei care nu sunt implicați direct. Cu toate acestea, avem deja primele rezultate vizibile și cuantificabile, prin surplusul de venituri din 2015 care depășește cu 100% creșterea economică. A fost un an în care corul criticilor de profesie a fost extrem de activ, chiar dacă nu sunt buni cunoscători ai mecanismelor administrării fiscale. Un an în care am preferat să demonstrăm prin fapte și printr-o comunicare publică intensă și transparentă, și nu prin prezențe la simpozioane, conferințe sau prin studiourile de televiziune. Acolo este locul celor care trebuie să explice acum de ce toate previziunile catastrofice care priveau nivelul veniturilor bugetare au fost contrazise in totalitate de realitate. În 2016, vom rămâne consecvenți principiului "toleranță zero la evaziune", pentru că unul dintre scopurile noastre principale este de a asigura în continuare resursele necesare pentru a susține o politică fiscală relaxată care să conducă la prosperitatea mediului de afaceri. Totodată, țin să subliniez faptul că anul 2016 va fi un an decisiv pentru toți contribuabilii onești. Pe lângă asigurarea unui mediu concurențial fără distorsiuni, ne propunem să reformăm complet mecanismele rambursării TVA, diminunând drastic termenele, prin reducerea la minimum a inspecțiilor fiscale în cazul contribuabililor onești din categoria celor mari și mijlocii. Cu sprijinul Guvernului, reforma ANAF va avea rezultatul scontat. Ultimii doi ani, și în special 2015, sunt o prima garanție atât prin prisma încasărilor, cât și a încadrării în calendarul de implementare a programului de modernizare derulat împreună cu Banca Mondială. În maximum 2 ani, România va avea un decalaj fiscal sub media UE. Acesta este obiectivul meu și echipei mele de la ANAF." - Gelu Ștefan Diaconu, președinte ANAF Sumar colectare 2015/2014 - în 2015, veniturile în sumă de 196,24 mld lei reprezintă o depăşire cu 8% (indice nominal) și cu 13,69 mld lei (în cifre absolute) a veniturilor colectate în 2014 - încasările din TVA au fost cu 6,21 mld lei (+12%) mai mari decât în 2014, cu o TVA la alimente de doar 9% și o creștere a consumului sub rata creșterii colectării - de asemenea, raportat la programul inițial de încasări, gradul de realizare este de 104% Sumar colectare decembrie 2015 - în decembrie 2015, s-a colectat cu 1,52 mld lei mai mult (+11%) decât în decembrie 2014 - la TVA s-a înregistrat o creștere de 33%, în condițiile în care s-a asigurat restituirea unei sume aproape echivalente cu cea din dec. 2014 (2,98 mld lei, față de 3,13 mld lei), inclusiv o tranșă suplimentară - la profit s-a înregistrat o creștere de 97,77%, ca urmare directă a reducerii evaziunii prin diminuarea sumelor deductibile prin utilizarea lanțurilor de firme de tip "fantomă" Observații generale A. Din analiza veniturilor, se observă faptul că principalele creșteri se regăsesc la categoriile de impozite afectate de fenomenul evaziunii fiscale: TVA, profit, accize. Iar la bugetul de stat, care include aceste impozite, ponderea colectării în PIB a crescut cu 1pp. B. Creșterea consistentă a colectării este rezultatul direct al presiunii exercitate pe creșterea conformării voluntare atât de către inspectorii antifraudă în zona vânzării cu amanuntul și a comerțului engros, precum și de către activitatea de inspecție fiscală. C. Creșterea conformării voluntare din zonele cu categorii de contribuabili recunoscute pentru comportamentul fiscal de tip evazionist se datorează reducerii drastice a lanțurilor de firme de tip "fantomă". D. Menționăm faptul că, potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Naționale de Prognoză, creșterea economică a fost de 3,6%, în timp ce încasările suplimentare din 2015 au crescut cu 8% față de cele înregistrate anul trecut. De asemenea, subliniem faptul că, în perioada de creștere economică, sarcina fiscală a fost diminuată considerabil printr-o serie de măsuri care au micșorat, implicit, impactul pozitiv al creșterii economice în colectare. Totodată, în perioada analizată, deflația de 1.14% a afectat nominal veniturile colectate de ANAF. E. Măsurile de relaxare fiscală care au influențat nivelul colectării sunt: 1. scăderea CAS cu 5pp 2. neimpozitarea profitului reinvestit 3. diminuarea taxei "pe stâlp"de la 1,5% la 1% 4. creșterea vărsămintelor la pilonul II de pensii 5. scăderea TVA la alimente de la 24% la 9% (aici facem precizarea că nu doar alimentele au beneficiat de o cotă redusă de TVA dar și băuturile non-alcoolice, animalele şi păsările din specii domestice, seminţele şi ingredientele alimentare, serviciile de restaurant şi catering) F. Din aceste motive, plusul de venituri este, în principal, consecința nemijlocită a acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale. De altfel, evoluția gradului de conformare pe categorii de contribuabili și zone geografice atestă fară dubii faptul că veniturile suplimentare din 2015 s-au înregistrat în zone recunoscute ca având un potențial evazionist ridicat. În acest sens, exemplificăm cu zona București-Ilfov unde creșterea din 2015, raportată 2014, la aceleași categorii de contribuabili, a fost de 18,62%; din cele 13,69 mld lei colectate în plus în 2015, 6,11 mld lei provin din zona București-Ilfov. Informații amănunțite privind veniturile găsiți la următorul link, unde este postată variantă integrală a comunicatului de presă: https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20160107132010_cp_11_07.01.2016.pdf Serviciul de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media

Published on 2016-01-07 11:23:36 GMT

În ultima postare din acest an dorim să corectăm informația potrivit căreia încasările #ANAF pe luna decembrie sunt cu cca 1 miliard de lei mai mari decât în decembrie anul trecut. Cifra corectă este 1,5 miliarde :) Cele 500 de milioane de lei încasate de ieri, din a doua parte a zilei, și până astăzi, în ultima zi a anului, reconfirmă trendul creșterii conformării voluntare. România chiar funcționează cu taxele….tale! :) Serviciul de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media

Published on 2015-12-31 00:35:06 GMT

Operațiunea “Revelion 2016" Rezultatele preliminare ale operațiunii "Revelion 2016" arată că, în unele cazuri, după anunțul #ANAF privind demararea acestei acțiuni, sumele fiscalizate aferente pachetelor de Revelion vândute și înregistrate în contabilitate s-au dublat. În perioada 28-29 decembrie 2015, au fost desfăşurate primele acţiuni de verificare la un număr de 392 contribuabili, cu implicarea în medie zilnică a unui număr de 400 inspectori antifraudă. Urmare acţiunilor respective au fost: - aplicate 95 amenzi contravenţionale în valoare de 490.000 lei; - confiscate sume (numerar), venituri ilicite şi bunuri în valoare totală de 7.287 lei, din care: sume (numerar) în valoare de 4.610 lei bunuri în valoare de 2.056 lei - s-a dispus suspendarea activităţii unui contribuabil pentru nedotare cu aparat de marcat electronic fiscal la salonul de evenimente care nu fusese nici declarat ca punct de lucru la organul fiscal competent şi a 2 contribuabili pentru deţinerea de băuturi alcoolice fărăr a fi marcate conform prevederilor legale. Totodată, în vederea continuării verificărilor, pentru un număr de 9 contribuabili s-a solicitat prezența la sediul direcțiilor regionale antifraudă fiscală pentru clarificarea unor aspecte constatate cu ocazia controalelor antifraudă. După finalizarea operațiunii, în prima săptămână din ianuarie 2016, vă vom prezenta datele complete. Serviciul de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media

Published on 2015-12-30 14:52:21 GMT

Astăzi, 30.12.2015, datele preliminare arată că încasările #ANAF pe luna decembrie sunt cu cca 1 miliard de lei mai mari decât în decembrie anul trecut. Acest miliard se adaugă celor 12,3 miliarde aduse deja în plus, la bugetul statului, în cursul anului 2015, față de 2014. Combaterea evaziunii a creat și creează spațiul necesar relaxării fiscale. Serviciul de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media

Published on 2015-12-30 11:23:55 GMT

Conducerea #ANAF a decis să suplimenteze rambursările de TVA din luna decembrie cu încă 1,09 miliarde lei, prin realizarea unei selecții suplimentare în data de 21 decembrie, selecție în care să fie incluse toate deconturile cu decizie de rambursare aprobate în perioada 09-21 decembrie a.c. și pentru care să se aprobe restituirea în data de 23 decembrie 2015. Propunerea a fost aprobată de Ministerul Finanțelor Publice, astfel încât, pe lângă cele 1,28 miliarde lei aprobate spre restituire, deconturile suplimentare selectate au fost organizate dupa cum urmeaza: - lista deconturilor cu compensare si restituire: totalizeaza 1.006,58 mil, lei, din care se compenseaza suma de 90,82 mil. lei si se restituie suma de 915,76 mil. lei - lista deconturilor cu compensare integrala: pentru suma de 88,40 mil lei Pentru sumele de restituit care totalizeaza 915,76 mil lei, plata efectiva a fost programata pentru data de 23 decembrie 2015. Serviciul de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media

Published on 2015-12-23 09:46:51 GMT

În 19 octombrie a.c., vă anunțam că #ANAF a început o amplă operațiune de combatere a evaziunii fiscale din centrele engros. Iată, astăzi, rezultatele obținute de colegii noștrii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală, centralizate până pe 20.12. Operațiunea "Cristal" continuă. Rezultate “Operațiunea CRISTAL" (19.10.2015 - 20.12.2015) Număr contribuabili verificaţi - 3.941 Număr amenzi - 4.311 Valoare amenzi - 24.722.615 lei Valoare confiscări (bunuri+numerar) - 14.960.953 lei Valoare măsuri asigurătorii - 3.880.478 lei Interziceri activitate + suspendare pentru nedotare/neutilizare case de marcat - 249 Număr contribuabili invitaţi la sediu pentru verificări amănunţite - 878 Rezultate verificări DRAGONUL ROŞU (26.10.2015 - 20.12.2015) Număr contribuabili verificaţi - 937 Număr amenzi - 929 Valoare amenzi - 8.265.076 lei Valoare confiscări (bunuri+numerar) - 7.429.380 lei Valoare măsuri asigurătorii - 1.165.641 lei Interziceri activitate + suspendare activitate pt. nedotare/neutilizare case de marcat - 15 Număr contribuabili invitaţi la sediu pentru verificări amănunţite - 503 Rezultate verificări ONASIS - Focșani (19.10.2015 - 20.12.2015) Număr contribuabili verificaţi - 186 Număr amenzi - 248 Valoare amenzi - 909.000 lei Valoare confiscări (bunuri+numerar) - 159.234 lei Interziceri activitate + suspendare pentru nedotare/neutilizare case de marcat - 14 Serviciul de comunicare, Relații Publice și Mass-Media

Published on 2015-12-23 08:47:11 GMT

Separat de operațiunea "Cristal", în weekend-ul 18 - 20.12, inspectorii antifraudă au verificat 260 contribuabili a căror activitate se desfășoară în domeniul carne și produse de carne. Rezultate sintetice: - 347 amenzi contravenționale în valoare toatalã de cca 300.000 euro - confiscãri de numerar si bunuri, valoarea estimatã a acestora fiind de cca 14.200 euro Verificările au avut loc în cadrul unei operațiuni mai ample, desfășurată în weekend-ul menționat, în cadrul căreia au fost verificați 412 agenți economici. În total, au fost aplicate 514 amenzi contraventionale în valoare totalã de cca 435.000 euro și au fost confiscate bunuri și numerar în valoare estimată de cca 24.000 euro Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media

Published on 2015-12-22 09:55:12 GMT

"Întrucât unele stenograme din dosarul Govor au devenit publice, iar numele meu este pomenit în acest caz, doresc să fac următoarele precizări pentru restabilirea adevărului și informarea corectă a opiniei publice: 1. Ioan Mircea Ardelean a fost numit șef al administrației fiscale din Satu Mare de fostul președinte ANAF. 2. Tocmai pentru că a implicat instituția în jocurile politice locale, l-am schimbat din funcție, anterior începerii investigației penale. 3. Toate încercările dlui Govor&Co de a-și numi alți locotenenți (Sipoș, Filip și alții) sau de a schimba alte persoane din funcții, încercări care nu m-au implicat direct dar despre care am aflat la acel moment, s-au lovit de refuzul meu categoric. 4. Niciodata, în niciun loc, și cu atât mai puțin în cabinetul meu, nu a existat vreo întalnire între mine și dl Govor. Nu am avut niciun contact telefonic sau de altă natură cu dânsul sau cu apropiații săi. 5. Orice speculație, mai mult sau mai puțin explicită, legată de implicarea mea în acest caz, este complet nefondată." - Gelu Ștefan Diaconu, președinte ANAF.

Published on 2015-12-19 07:56:46 GMT

Precizãri privind contributia de asigurãri sociale de sãnãtate datoratã, în anul 2016, de contribuabilii – persoane fizice cu domiciliul în România, care obtin venituri din strãinãtate/România Persoanele fizice române, cu domiciliul în România, care obtin venituri din strainãtate sau din România si pentru care, potrivit legislatiei în vigoare datoreazã pentru aceste venituri, contributia de asigurãri sociale de sãnãtate, dar care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României şi fac dovada valabilităţii asigurării, NU AU CALITATEA de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate. Ca urmare, pentru a nu achita şi in România contribuţie de asigurări sociale de sănătate este necesar să faceţi dovada valabilităţii asigurării în statul respectiv în care realizaţi venituri, astfel: - în cazul persoanelor fizice care îsi desfãsoarã activitatea în statele membre ale Uniunii Europene, se aplicã prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialã si Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialã. - în cazul in care activitatea se desfãsoarã într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, iar între Romania si statul în care persoana îsi desfãsoarã activitatea existã un acord sau conventie în domeniul securitãtii sociale, se vor aplica prevederile acordului sau conventiei. Informatii detaliate se pot obþine: - accesând pagina de Internet, www.anaf.ro; - telefonic, la Biroul central asistentã telefonicã a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60; - la serviciille/birouri de asistentã pentru contribuabili din cadrul unitãtilor fiscale teritoriale.

Published on 2015-12-17 08:47:25 GMT

O persoană din grupul PFAM (persoane fizice cu averi mari - peste 20 milioane euro/persoană) a achitat 2,5 milioane lei, reprezentând impozit pe venituri suplimentare nedeclarate în 2011, plus penalități de întârziere și dobânzi. Așa cum v-am anunțat în noiembrie 2015, în urma acestor verificări efectuate de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM, pentru veniturile din anul 2011, au fost identificate venituri nedeclarate de 86.948.321 lei Reamintim că în acest an au fost finalizate verificãrile fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare. Obs!: A nu se confunda cu "Programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal" (PFRF)". Verificările fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM -peste 20 milioane de euro/persoană), au fost declanșate efectiv în anul 2013. În anul 2014 au fost declanșate verificări fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condițiilor legale privind diferența semnificativă între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale. Aceste verificări au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de următoarele aspecte: - au fost analizate operațiunile desfășurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manuală a acestora - au fost verificate operațiuni desfășurate de persoanele fizice cu peste 120 de societăți comerciale (peste 10.000 de operațiuni) - au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorități ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale) - mare parte dintre activitățile și tranzacțiile verificate presupun analize complexe: activități investiționale diverse, tranzacții cu instrumente financiare pe piețele interne și internaționale, tranzacții disimulate sau artificiale, multiple operațiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenței contribuabililor de a furniza astfel de informații). Serviciul de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media

Published on 2015-12-16 14:18:40 GMT

Inspecția Fiscalã din ANAF a identificat prejudicii de 2,28 miliarde euro în 11 luni din 2015 Din cei 55.948 de contribuabili verificați în primele 11 luni (persoane fizice și juridice), în cazul a 2.999 dintre aceștia au fost înaintate 3.060 de sesizãri penale. Valoarea totalã a prejudiciilor aferente celor 3.060 de sesizãri penale este de 10,04 miliarde lei. 721 de sesizãri au vizat operatori economici de tip "fantomã" pentru prejudicii de 2,62 mld lei. În ce privește totalul sumelor suplimentare stabilite (obligații+accesorii), cuantumul acestora este de 17,39 mld lei, în creștere cu 24,35% fațã de anul trecut. De remarcat faptul cã aceastã creștere a avut loc în ciuda diminuãrii numãrului de agenți economici verificați. Aceastã diminuare survine ca urmare a îmbunãtãțirii selecției contribuabililor în vederea verificãrilor, prin rafinarea analizelor de risc. Nr. agenți economici verificați 2015 - 55.948 2014 - 65.966 2013 - 80.847 Serviciul de Comunicare, Relații Publice și Mass

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->