Bremen

Bremen


Email
Contact Phone
P: <<not-applicable>>
Website
http://www.bremen-tourism.de

Description

Bremen är en stad i norra Tyskland med 544 000 invånare (2011), belägen i delstaten Bremen. Staden är mer än 1 200 år gammal, och en av de främsta Hansastäderna i historien. Den är belägen nära floden Wesers utlopp, ca. 12 mil sydväst om Hamburg.HistoriaStaden Bremen omnämns i historieskrivningen första gången i formen Bremun 787 AD då Karl den store upprättade ett biskopsstift där. 1186 utfärdades det första kejserliga privilegiet för staden, och 1246 fastställdes valordningen till stadens råd och rådets befogenheter definierades. Trots beroende av biskopen erhöll staden så småningom en tämligen självständig ställning, slöt handelsfördrag, förvärvade privilegier i England och Norge med mera och inträdde i Hanseförbundet. Mellan 1285–1358 och 1427–33 var den dock utesluten därur. Under 1400-talet löstes staden i stor utsträckning från sitt beroende av biskopen och fick status som en fri stadsstat.Reformationen fann ett gynnsamt mottagande i staden och 1618 förklarades den reformerta läran för statsreligion. Staden kämpade ihärdigt för både sin religiösa och sin politiska frihet. Den senare kom dock i fara, sedan det omgivande biskopsstiftet i mitten av 1600-talet genom den westfaliska freden kommit i Sveriges ägo. När stadsrådet fick kännedom om att stiftet Bremen skulle avträdas till Sverige såg de, 1646, till att utverka ett frihetsbrev från kejsaren . Stadens ställning som fri riksstad hade innan detta aldrig haft officiell sanktion.

Company Rating

100 Facebook users were in Bremen. It's a 45 position in Popularity Rating for companies in City category in Bremen, Germany

16 FB users likes Bremen, set it to 45 position in Likes Rating for Bremen, Germany in City category

City category, Bremen

Altstadt, Bremen, Germany
Altstadt null Germany

Oslebshausen
null

Bremen (city)
Am Markt 21 Bremen 28195 Germany

Summary

Bremen is Bremen based place and this enity listed in City category. Contact phone number of Bremen: <<not-applicable>>