Colegiul Tehnic De Aeronautica "Henri Coanda''

at Bd. Ficusului, nr 44, sector 1, Bucharest

Cei mai buni profi


Colegiul Tehnic De Aeronautica "Henri Coanda''
Bd. Ficusului, nr 44, sector 1
Bucharest
Romania
Contact Phone
P: 021 232 36 16
Website
http://coandabucuresti.licee.edu.ro

Description

Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă a luat fiinţă in anul 1972, prin ordinul nr.55 al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini si a funcţionat de la început cu clase de liceu industrial, şcoala profesională, şcoala de maiştri şi şcoala postliceală. Amplasat în vecinatatea societăţii ROMAERO SA ( fosta Intreprindere de Avioane) şi METAV SA ( fosta Intreprindere de piese pentru avioane), precum şi a Aeroportului Băneasa, colegiul nostru scolar a beneficiat de-a lungul timpului de o bogatăa colaborare cu specialişstii din domeniul aviaţtiei, având acces nu numai în secţiile de producţie specializate, dar şi în laboratoarele şi compartimentele de înaltăa tehnicitate din domeniul aviaţiei. Pe parcursul anilor a purtat diverse titulaturi : * Liceul industrial nr. 9, * Liceul industrial nr.3, * Grup Şcolar Henri Coandă, * Grup Şcolar de Aeronautică Henri Coandă, * Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă Perioada 1982-1989, când industria aeronauticăa românească a cunoscut cea mai mare dezvoltare, a corespuns cu creşterea cea mai mare a numărului de clase (78) şi a numărului de elevi (3000), cu diversificarea meseriilor, cu dotarea cu materiale didactice şi mijloace de invăţământ, cu construirea de spaţii şcolare noi. Dupa 1990 oferta şcolii a fost diversificată şi mai mult, prin dezvoltarea profilurilor matematică - informatică, uman, filologie, tehnic-mecanic , tehnic-electro, atât la cursuri de zi , cât şi la cursuri serale. Incepând cu anul 1997 şcoala profesională a fost cuprinsă in Programul PHARE VET-RO pentru meserii de aviaţie. In parteneriat cu comunitatea locală, cu societăţile cu profil de aviaţtie , au fost diversificate meseriile în care sunt pregătiţi elevii în cadrul şcolii de ucenici şi a şcolii postliceale. Unitatea noastră şcolară a răspuns tuturor solicitărilor de forţă de muncă a agentilor economici cu profil de aviaţie, preluând o mare parte a numărului de elevi din zona de nord a municipiului, dar şi din zonele limitrofe. Profilul atractiv, rezultatele elevilor au făcut ca renumele şcolii să depăşească limitele sectorului, sau chiar ale Municipiului Bucureşsti. In prezent suntem singura unitate şcolara cu profil de aviaţie din ţară. Profesorii noştri In anul scolar 2007-2008 procesul de invatamant este sustinut de: 92 cadre didactice din care 40 titulari si 52 suplinitori, din care: - 4 profesori cu doctorat in specialitate, * - 40 profesori gr.didactic I, * - 17 profesori gr.didactic II, * - 17 profesori cu definitivat, * - 13 profesori debutanti Performanţele elevilor Pregătirea elevilor de la profilurile tehnice şi profesionale este de bună calitate şi cu finalitate clară. Argumentăm aceasta prin rezultate la concursurile şcolare şi olimpiadele şcolare pe meserii, de la examenul de bacalaureat, examenele de absolvire ale şcolii profesionale şi şcolii de ucenici sau examenele pentru atestat profesional. Proporţia de absolvenţi ai claselor industriale care s-au angajat în societăţi comerciale de profil sau au urmat cursuri ale şcolii postliceale şi universitare este mai mare decît la clasele de profil teoretic. Rolul social al acestei şcoli este de a pregăti elevi din categorii sociale cu diverse venituri, inclusiv venituri mici sau din familii numeroase, din zona rurală. Pentru aceşti elevi, mulţi foarte dotaţi, înainte de a decide dacă pot urma cursuri universitare este de o foarte mare importanţă să aibă garanţia că se pot autosusţine financiar. O pregătire de profil tehnologic le oferă această garanţie mult mai mult decît un profil teoretic, fără să restrângă celor valoroşi posibilitatea de a urma cursuri universitare.

Company Rating

9611 Facebook users were in Colegiul Tehnic De Aeronautica "Henri Coanda''. It's a 5 position in Popularity Rating for companies in School category in Bucharest, Romania

2025 FB users likes Colegiul Tehnic De Aeronautica "Henri Coanda'', set it to 23 position in Likes Rating for Bucharest, Romania in School category

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->