Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V.

at Rohrackerstraße 103, Stuttgart , 70329


Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V.
Rohrackerstraße 103
Stuttgart 70329
Germany
Contact Phone
P: 004917699830000
Website
http://www.bosanske-skole.de/

Company Rating

220 FB users likes Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V., set it to 43 position in Likes Rating for Stuttgart, Germany in School category

DRUGI O NAMA VIJESTI.BA, FENA.BA http://vijesti.ba/clanak/290850/impozantni-rezultati-u-oblasti-dopunskog-obrazovanja-djece

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-12-26 23:27:57 GMT

DOBRA VIJEST: NASTAVA U INGOLSTADTU MOŽE POČETI IZABRAN NASTAVNIK I OBEZBIJEĐENE PROSTORIJE Nastava na bosanskom jeziku u prostorijama Mittelschule, Lessingstraße 50, 85055 Ingolstadt, a izvodit će je ALDA KERO, bachelor književnosti naroda Bosne i Hercegovine i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Mjesec i nekoliko dana nakon osnivanja dopunske škole BiH u Ingolstadtu (12.11.2015), upisanim učenicima i njihovim roditeljima možemo saopštiti radosnu vijest: Dopunska škola na bosanskom jeziku u Ingolstadtu uskoro počinje sa radom! Naime, nakon osnivanja, zahvaljujući aktivistima BiH u Ingolstadtu na čelu sa Reufom Avdićem, Savezu dopunskih škola BiH i Generalnom konzulatu BiH u Minhenu pronađene su prostorije i izabran nastavnik koji će izvoditi nastavu. Nastava na bosanskom jeziku izvodit će se u prostorijama Mittelschule, Lessingstraße 50, 85055 Ingolstadt, a izvodit će je ALDA KERO, bachelor književnosti naroda Bosne i Hercegovine i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Početak nastave je poslije praznika, a sve informacije o vremenu i danu kao i o upisu djece mogu se dobiti putem e-mail adrese: reuf.avdic@gmail.com (Reuf Avdić, koordinator za Ingolstadt), tel.: 0176 55 55 0140. Planirano je da svečanom početku nastave osim djece, roditelja i nastavnika prisustvuju i predstavnici GK BiH Minhen, predstavnici Saveza, predstavnici grada i škole u kojoj će se izvoditi nastava.

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-12-17 23:32:32 GMT

DANAS JE MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA Međunarodni dan ljudskih prava ili Dan ljudskih prava obilježava se od 1950. godine na dan kada je dvije godine ranije potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na ŽIVOT, SLOBODU, SIGURNOST.., bez ikakvih razlika". Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra. Za Dan ljudskih prava koriste se i nazivi: • Dan prava čovjeka • Međunarodni dan prava čovjeka • Svjetski dan ljudski prava • Svjetski dan prava čovjeka "Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima" kaže prvi član Opšte povelje o ljudskim pravima. Rođenjem i prvim trenutcima života čovjek posjeduje ljudska prava. Ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata. Savremena međunarodna regulativa ljudskih sloboda i prava započinje Poveljom Ujedinjenih nacija 1945. godine. Povelja kao jedan od globalnih ciljeva UN proglašava i definiše nužnost saradnje među državama radi rješavanja "međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode i unapređivanje i podsticanje poštovanja prava čovjeka i osnovnih sloboda za sve bez obzira na rasu, pol, jezik ili vjeru", što stoji u prvom članu.

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-12-10 09:07:03 GMT

http://www.mhrr.gov.ba/iseljenistvo/aktuelnosti/default.aspx?id=5881&langTag=bs-BA

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-12-07 20:16:41 GMT

IZ SAVEZA DŠ BIH: IDEMO DALJE! BOSANSKA ŠKOLA I U NJEMAČKOM GRADU GAGGENAU “Nije stranac i usamljenik onaj koji ode iz svoje domovine, stranac i usamljenik je onaj koji je sa svojima, a usamljen je“. Bosanskohercegovačka zajednica u SR Njemačkoj bogatija je za još jednu dopunsku školu na maternjem jeziku. Nova dopunska škola osnovana je u njemačkom gradu Gaggenau, u subotu, 5. decembra 2015. godine, na skupu održanom u prostorijama IZ Bošnjaka u ovom gradu koga su organizovali domaćini, u saradnji sa Savezom dopunskih škola BiH i Generalnim konzulatom BiH u Štutgartu. Skup u Gaggenau počeo je tribinom o značaju očuvanja maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori o kome su govorili konzul BiH u Štutgartu Dag Đumrukčić, predsjednik Saveza dopunskih škola BiH i bivši generalni konzul BiH Haris Halilović i Ramiz ef. Kazija, imam u bošnjačkom džematu u ovom gradu. Nakon održane tribine, jednoglasnom odlukom svih prisutnih osnovana je bosanska dopunska škola u koju je već upisano 23 djece školskog uzrasta iz Gaggenaua i okoline. Za članove Odbora koji će brinuti o radu škole izabrani su: profesorica Berina Kuka, hafiza Adela Kazija, Samir Kuka i Ramiz ef. Kazija. - Jedna arapska izreka, glasi: “Nije stranac i usamljenik onaj koji ode iz svoje domovine, stranac i usamljenik je onaj koji je sa svojima, a usamljen je“. Bosanski jezik je naš jezik, jezik kojim komuniciramo i međusobno govorimo. Znamo koliko je onih koji ga osporavaju, negiraju i dovode u pitanje njegovo postojanje. Oni koji se bore protiv Bosne i bosanskoj jezika su nam poznati, ali šta je sa nama? Zar ćemo sjediti skrštenih ruku i dozvoliti da svoj jezik i svoj bosasnski identitet izgubimo? Da zaboravimo ko smo,i odakle dolazimo? Bosanci imaju respekt prema drugima, ali najčešće jedni druge najmanje respektiramo i dovodimo u pitanje naše postojanje i postojanje naših potomaka. Naši ljudi su se jako dobro integrisali u ovo njemačko društvo, kao i u druga društva gdje žive. Ali ono što nam predstavlja problem jeste asimilacija i gubljenje svojih korjena i svog identiteta. A prvi znak asimilacije i gubljenje identiteta jednog naroda jeste gubljenje maternjeg jezika. Da se to ne bi desilo ostavimo našoj djeci i potomcima ono što su nama ostavili naši babo i majka, naši tata i mama, naš maternji – bosanski jezik kojim ćemo očuvati naš indentitet i našu bit bosansku. Ne dozvolimo da nam djeca budu uskraćena za najveće bogatstvo, a to je da se znaju služiti maternjim jezikom. Ako je taj jezik već u njihovim genima zašto sprečavati te gene da progovore?! Osim vama aktivistima našeg džemata na otvaranju bosanske dopunske škole u Gaggenau se zahvaljujem našem konzulu Đumrukčiću na podršci, a posebno gospodinu Harisu Haliloviću koji je jako marljiv i ustrajan na ovom polju, i koji je već otvorio desetine bosanskih dopunskih škola u Njemačkoj“, istakao je u svom obraćanju prisutnima Ramiz ef. Kazija.

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-12-07 10:03:41 GMT

SRETAN DAN DRŽAVNOSTI BIH

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-11-25 08:28:34 GMT

http://www.avaz.ba/clanak/206482/u-stutgartu-obiljezen-dan-drzavnosti-bih-sve-u-znaku-djece-i-domovine

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-11-23 14:34:46 GMT

IZ SAVEZA DŠ BIH: IDEMO DALJE! NASTAVA U GAGGENAU MOŽE POČETI! Nakon osnivanja dopunske škole na bosanskoj jeziku u njemačkom gradu Gaggenau (5. decembra 2015. godine), na skupu održanom u prostorijama IZ Bošnjaka u ovom gradu koga su organizovali domaćini, u saradnji sa Savezom dopunskih škola BiH i Generalnim konzulatom BiH u Štutgartu, imamo radosnu vijest: Nastava može početi! Naime, na molbu Saveza i Generalnog konzulata BiH u Štutgartu, grad Gaggenau odobrio je prostorije za izvođenje nastave u HANS-THOMA-SCHULE GAGGENAU, svakog petka, od 15 do 17 sati. S obzirom da je u školu upisano već više od 20 djevojčica i dječaka i izabran Odbor škole (profesorica Berina Kuka, hafiza Adela Kazija, Samir Kuka, Ramiz ef. Kazija i Senka Helać), nastava će krenuti naredne sedmice. Ako i vi živite u Gaggenau i okolini a želite da i vaša djeca pohađaju dopunsku nastavu na bosanskom jeziku, još nije kasno da to i ostvarite. Javite se, upišite svoju djecu i postanite dio najvećeg projekta u bh dijaspori, projekta „Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole BiH“. Dopunska nastava u bosanskim dopunskim školama izvodi se po planu, programu i udžbeniku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2016-01-08 16:25:30 GMT

DRUGI O NAMA: "OSLOBOĐENJE" http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/impozantni-rezultati-saveza-dopunskih-skola-bih-u-njemackoj-

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-12-26 16:27:45 GMT

FOTOREPORTAŽA HAZIMA PJANIĆA SA MANIFESTACIJE GDJE GOD ŽIVIM U SRCU TE NOSIM

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-12-15 10:54:09 GMT

IZ SAVEZA DOPUNSKIH ŠKOLA BIH POTREBAN NASTAVNIK ZA DOPUNSKU ŠKOLU BIH U INGOLSTADTU Potreban je nastavnik za izvođenje nastave u dopunskoj školi BiH u Ingolstadtu. Nastava u dopunskim školama BiH u Njemačkoj izvodi se po planu, programu i udžbeniku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, jednom sedmično – dva sata, mjesečno osam (8) sati. Pozivamo sve zainteresirane koji ispunjavaju uslove (VŠS odgovarajućeg smjera) da se jave, na e-mail adresu Saveza: halilovic@bosanske-skole.de, fax: 0711 25383922 ili na e-mail adresu: reuf.avdic@gmail.com (Reuf Avdić, koordinator za Ingolstadt). Uz prijavu je potrebno dostaviti kratku biografiju i kopiju diplome. Prema Pravilniku o radu dopunskih škola BiH nastavnika će izabrati komisija koju čine predstavnik Saveza, roditelja i Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine. Prednost imaju kandidati iz Ingolstadta i okoline koji ispunjavaju uslove.

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-12-08 10:12:54 GMT

JUČE (29. 11.2015) U HAMBURGU TRIBINA O ZNAČAJU OČUVANJA MATERNJEG JEZIKA I IDENTITETA GRAĐANA BIH U DIJASPORI U organizaciji IKC Bošnjaka i dopunske škole BiH, u Hamburgu je, u nedjelju, 29. novembra 2015. godine održana tribina, na temu: „Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana Bosne i Hercegovine u dijaspori“. Gost Bošnjaka članova IKC Hamburg, nastavnika, koordinatora i roditelja čija djeca pohađaju dopunsku nastavu na bosanskom jeziku bio je predsjednik Saveza dopunskih škola BiH i bivši generalni konzul BiH u Štutgartu Haris Halilović. Domaćini su Halilovića informisali da je Bosanska dopunska škola u Hamburgu osnovana na prijedlog roditelja i incijative Bošnjačkog kulturnog centra u Hamburgu i da je od početka član Saveza dopunskih škola BiH. Počela je sa radom 8. maja 2015. godine. Nastavu pohađa 48 djevojčica i dječaka. Nastava se odvija u dva odjeljena, a izvode je profesori, Anela ALIBAŠIĆ i Šehzudin ŽILIĆ. Koordinator škole je Muhamed IMŠIROVIĆ. Za svoj rad u proteklom periodu nastavnici i koordinator nisu imali niti tražili bilo kakvu novčanu nadoknadu. Podršku radu dopunske škole BiH u Hamburgu za sada jedino pružaju IKC Bošnjaka i Savez dopunskih škola Bosne i Hercegovine. „Čestitam vam na aktivnostima. Jezik je temelj našeg identiteta i ako ga ne sačuvamo, ne njegujemo i ne prenesemo na naše mlađe generacije, na našu djecu i unuke, a oni dalje, našem narodu u dijaspori prijeti nestanak i potpuna asimilacija u strana društva. Naš maternji jezik je i naša važna veza sa domovinom koju smo kao ljudi dužni njegovati. Iz emocijalnih i svakih drugih razlog, jer, domovina je samo jedna“, istakao je Halilović u svom obraćanju prisutnima. Najviše pitanja na tribini u Hamburgu odnosilo se na nedovoljnu aktivnost uposlenih u DKP-a BiH u Njemačkoj u radu sa dijasporom, indolentan odnos nadležnih ministarstava BiH prema dopunskom obrazovanju, nedostatak udžbenika i neregilisan status nastavnika i koordinatora dopunskih škola Bosne i Hercegovine. MALO O HAMBURGU Hamburg (službeno ime: Slobodni i Hanzin grad Hamburg, njem. Freie und Hansestadt Hamburg) drugi je po veličini grad u Saveznoj Republici Njemačkoj i jedna od njenih najmanjih saveznih pokrajina, smješten na sjeveru zemlje. Ova srednjoevropska metropola (središte metropolitanske regije Hamburg, jedne od ukupno jedanaest takvih regija u Njemačkoj) smjestila se na čvorištu puteva sa sjevera prema jugu, odnosno sa zapada ka Istočnoj Evropi, na rijeci Elbi i gradskim jezerima Mali i Veliki Alster. U ukupnom poretku svih gradova Hamburg je šesti po veličini u Evropskoj uniji. Grad Hamburg sa okolnim gradskim područjem broji oko dva miliona stanovnika, koji čine jednu od prostorno najmanjih saveznih država u Njemačkoj. Pored Nijemaca, u Hamburgu živi i visok broj građana sa nenjemačkim državljanstvom (oko 14,9% ili 255.070 u decembru 2004., a po nekim procjenama i gotovo 150.000 njemačkih građana Hamburga su inozemnog porijekla), iz gotovo svih zemalja svijeta. Najbrojnije etničke grupe čine stanovnici turskog, poljskog, perzijskog, italijanskog, španskog, portugalskog, afganistanskog i južnoslavenskog porijekla, uključujući tu i ne malu bosansku koloniju, koja se u Hamburgu nastanila mahom početkom 1990ih godina, po dolasku iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine.

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-11-30 10:34:27 GMT

S POVODOM: SA MANIFESTACIJE „GDJE GOD ŽIVIM U SRCU TE NOSIM“ NAŠI PRIJATELJI: SEAD, MIRSAD I NEDŽAD „Gdje god živim u srcu te nosim“ naziv i moto je susreta dopunskih škola BiH i manifestacije kojom su, u nedjelju, 22. novembra 2015. godine, građani BiH u Štutgartu na dostojanstven način obilježili Dan državnosti domovine - Bosne i Hercegovine. Za odličan program najzaslužnija su djeca bosanskih dopunskih škola i njihovi nastavnici i koordinatori, naše gošće, poetese: Jagoda ILIČIĆ, Hanka HAMZAGIĆ i Mina IMŠIROVIĆ, članovi KUD-a „MLADI BISERI“ iz Štutgarta i KUD-a „DŽERDAN“ iz Sindelfingena i njihovi koreografi, slikar Samir DERVIŠEVIĆ, humorista Osman DŽIHO, odlična voditeljica programa Nataša NIKOLIĆ, a za ogranizaciju, svi aktivisti Saveza dopunskih škola BiH (Fatmira B., Nataša, Senada, Elma, Hazim, Muhamed, Azra, Edina Z…) Kao što smo istakli i nekoliko puta na manifestaciji, osim Generalnog konzulata BiH u Štutgartu koji je obezbijedio novčane nagrade za autore najboljih likovnih i literarnih radova učenika, organizovanje i održavanje manifestacije finansijski su pomogli naši prijatelji, uspješni Bosanci iz Njemačke: gospodin Mirsad PUZIĆ iz Sarbrikena, gospodin Nedžad SOLUNOVIĆ iz Štutgarta i naš prijatelj SEAD GRAF KOZLIČIĆ iz Sindelfingena. Gospodin KOZLIČIĆ (MC Consalting i beatmet24), je čovjek koji je najzaslužniji za otvaranje njemačkog tržišta rada za naše medicinare. Zadnjih deset godina zbog tog (uspješnog) lobiranja otvorio je mnoga vrata domaćina Nijemaca, uložio ogroman trud da se vrata Njemačke otvore za naše medicinare (što zna i autor ovih redova), a kada je stvar bila završena, kako to često biva, među onima koji su najzaslužniji i „pokupili kajmak“ – nije bilo gospodina Kozličića. Njemu to i nije bilo najvažnije. Najvažnije mu je da naši ljudi lakše dolaze do posla u Njemačkoj i da lakše sređuju papire koji su za to neophodni, a nama da je i dalje uspješan i odan Bosni. Gospodin NEDŽAD SOLUNOVIĆ, jedan je od šefova kompanije KARATBARS. Svoju karijeru uspješnog Bosanca u Njemačkoj gradi godinama i veoma strpljivo. Našao ju je u trgovini i transferu zlata. Boja zlata nije uticala da zaboravi Bijeljinu i Bosnu. Gospodin MIRSAD PUZIĆ, jedan je od najuspješnijih biznismena BiH u Sarlandu. Vlasnik je restorana DIE KARTOFEL u centru Sarbrikena. I ne samo toga. Mirsad i svi Puzići meni su posebno dragi ljudi. Neću reći zašto. Hvala na pomoći i saradnji gospodi SOLUNOVIĆU, PUZIĆU i KOZLIČIĆU. Sve vas koji ste uspješni pozivamo na saradnju. Raspitajte se: I u vašem gradu ili mjestu postoji bosanska dopunska škola u kojoj djeca uče naš – bosanski jezik i o našoj Bosni i Hercegovini. Pomozite da radi i opstane. Ako pak nema, pomozite da je osnujemo.

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-11-24 10:38:35 GMT

ŠTUTGART, 22.11.2015 - BLIŽI SE MANIFESTACIJA "GDJE GOD ŽIVIM U SRCU TE NOSIM" DIO PRISPJELIH RADOVA UČENIKA ZA NAGRADNI KONKURS

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-11-18 18:29:53 GMT

http://radiosarajevo.ba/novost/205569/bosanska-bajka-u-rottenburgu-pocela-nastava-u-skoli-bih-foto

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-10-31 00:00:43 GMT

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-10-28 21:23:13 GMT

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-10-28 21:20:26 GMT

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-10-28 21:18:35 GMT

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-10-28 21:18:16 GMT

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-10-28 21:17:33 GMT

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-10-28 21:17:03 GMT

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-10-28 21:16:08 GMT

IZ SAVEZA DŠ BIH SVE SPREMNO ZA MANIFESTACIJU GDJE GOD ŽIVIM U SRCU TE NOSIM Sve je spremno za manifestaciju GDJE GOD ŽIVIM U SRCU TE NOSIM – Susrete dopunskih škola BiH koja će se održati U NEDJELJU, 22.11.2015. godine, U Štutgartu, Hofenerstr. 115, sa početkom u 17 sati, a povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Ovo je zaključak Organizacionog odbora manifestacije sa sastanka održanog u nedjelju. Na manifestaciji u Štutgartu bit će proglašeni najbolji likovni i literarni radovi učenika prispjelih na konkurs, a u programu će učestvovati: POLAZNICI DOPUNSKIH ŠKOLA BIH iz SEDAM GRADOVA U NJEMAČKOJ, književnice: JAGODA ILIČIĆ, HANKA HAMZAGIĆ i MINA IMŠIROVIĆ, KUD „MLADI BISERI“ iz Štutgarta i KUD „Džerdan“ iz Sindelfingena, humorista OSMAN DŽIHO, finalista takmičenja Prvi glas sevdaha ORHAN PAJALIĆ, predstavnici DKP-a BiH u Njemačkoj, predstavnici vlasti BiH, uspješni sportisti iz BiH... Svoj dolazak na manifestaciju u Štutgart najavili su i predstavnici nekoliko udruženja i KUD-a BiH u Njemačkoj, među kojima i predstavnici Zajednice BiH iz Minhena, Erdinga, Hamburga, Manhajma, Saveza RVI u dijaspori i mnogi drugi.

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-11-15 19:02:29 GMT

http://www.avaz.ba/clanak/205067/njemacka-osnovana-bosanska-dopunska-skola

Published Dachverband bosnisch-herzegowinischer Schulen in Deutschland e.V. on 2015-11-14 10:59:15 GMT

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH http://www.mhrr.gov.ba/iseljenistvo/aktuelnosti/default.aspx?id=5784&langTag=bs-BA

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->