Elan Expertisecentrum

at Kastanjelaan 51-53, Arnhem, 6828 GJ Netherlands

Elan, expertisecentrum voor integratie, participatie en emancipatie


Elan Expertisecentrum
Kastanjelaan 51-53
Arnhem 6828 GJ
Netherlands
Contact Phone
P: 026-3523420
Website
www.elanexpertise.nl

Description

Elan is een expertisecentrum voor integratie, participatie en emancipatie. Elan heeft een vitale multiculturele samenleving voor ogen waarin vrouwen en mannen van alle leeftijden en culturele achtergronden in gelijke mate kunnen deelnemen en toegang hebben tot die samenleving. Een samenleving waarin mensen vertrouwen hebben in elkaar, veiligheid ervaren en zich gestimuleerd voelen om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. De kracht van onze aanpak is verbinding. Elan verbindt, doorbreekt en vernieuwt. Elan is een tweedelijnsorganisatie en richt zich dus op organisaties, instellingen en (lokale) overheden. Door hen te adviseren en te ondersteunen bij veranderingen, komt de expertise ten goede aan grote groepen burgers. Elan… - adviseert en begeleidt organisaties, instellingen en gemeenten met vragen over aanpak en beleid. - ontwikkelt vernieuwende projecten en methodieken. - verdiept door te ondersteunen bij visieontwikkeling. - signaleert en agendeert ontwikkelingen en organiseert het debat om verheldering en inspiratie te bieden. - traint en draagt expertise over. - werkt samen en brengt deskundigheid bij elkaar.

General Info

In onze manier van werken laten we ons leiden door de kernwoorden verbinden, doorbreken en vernieuwen. Elan gelooft in de kracht van verbinding. Dat betekent dat Elan eerst uitreikt naar mensen in al hun diversiteit en zoekt naar wat mensen bindt en dat het vertrekpunt maakt bij het zoeken naar oplossingen. Vanuit de verbinding ontstaat het vertrouwen voor doorbreken. Het doorbreken van vastgeroeste patronen, onrechtvaardigheid, taboes of verstarde verhoudingen is een belangrijke stap in het proces om jonge en oude vraagstukken vlot te trekken. En dan is er een voedingsbodem gelegd voor vernieuwing. Dat doen we met geestdrift en enthousiasme. Met Elan dus.

Company Rating

1 Facebook users were in Elan Expertisecentrum. It's a 26 position in Popularity Rating for companies in Organization category in Arnhem, Netherlands

7 FB users likes Elan Expertisecentrum, set it to 42 position in Likes Rating for Arnhem, Netherlands in Organization category