Ffalala

Come and join our bilingual Ffa-la-la classes for 0-4yrs! We use songs, movement, props and puppets to help develop language. We offer a drop-in service!


Ffalala

Cardiff
United Kingdom
Contact Phone
P: 07771 677827
Website

Description

Mae ein sesiynau yn canolbwyntio ar ddatblygu geirfa, iaith a sgiliau cerddorol eich plentyn. Yn ystod y sesiynau defnyddiwn gasgliad o ganeuon newydd a thraddodiadol yn ogystal âg amryw o offerynnau er mwyn datblygu sgiliau rhythmig a chreadigrwydd eich plentyn.

Company Rating

14 Facebook users were in Ffalala. It's a 25 position in Popularity Rating for companies in Education category in Cardiff

1216 FB users likes Ffalala, set it to 19 position in Likes Rating for Cardiff in Education category

Dewch i Rhiwbeina yfory i ganu a dawnsio - does dim angen bwcio! £5 y plentyn, £3 am frodyr/chwiorydd. Welwn ni chi yna! Come to Rhiwbina tomorrow to sing and dance - there's no need to book! £5 per child, £3 per sibling. We'll see you there!

Published Ffalala on 2017-01-09 17:00:56 GMT

Os nad oeddech yn gallu ymrwymo am y tymor - cofiwch bod wastad croeso i chi ymuno gyda ni a thalu ar y drws! Jellybugs heddiw! If you couldn't commit to the term - remember that you're always welcome to join us and pay at the door! Jellybugs today!

Published Ffalala on 2017-01-09 08:22:38 GMT

**CYFLE OLAF // LAST CHANCE** Bwciwch eich dosbarthiadau cyn hanner nos i dderbyn y cynnig arbennig!! Thema y tymor yw 'Lliwiau', wythnos yma yw Coch! Peidiwch methu allan! Book your classes before midnight to accept the special offer!! This term's theme is 'Colours', this week is Red! Don't miss out! www.ffalala.co.uk/book-classes

Published Ffalala on 2017-01-08 00:34:25 GMT

Diolch o galon i chi a ddaeth yr wythnos hon i Ffa-la-la! Cofiwch archebu eich dosbarthiadau cyn yr 8fed i dderbyn ein cynnig arbennig!! Linc isod i chi allu bwcio ☺️ Thanks so much to those of you who came to Ffa-la-la this week! Remember to book your classes before the 8th to get our special offer!! Link below so you can book 🤗 www.ffalala.co.uk/book-classes

Published Ffalala on 2017-01-06 17:02:21 GMT

Dim ond un bore llawn sesiynau AM DDIM sydd ar ôl ac mae'n nhw yfory yn Go Air!! Dewch i gael blas o'n dosbarthiadau cyn mynd i neidio ar y trampolîn am ddim ond £2! Does dim angen bwcio - welwn ni chi yna. Only one morning full of FREE sessions left and they're tomorrow at Go Air!! Come for a taster before going to jump on the trampolines for only a £2! No need to book - we'll see you there.

Published Ffalala on 2017-01-05 17:15:00 GMT

Edrych am weithgaredd i'w wneud yfory? Rydym yn dechrau mewn lleoliad newydd yn ardal y Rhâth! Wrth gwrs, mae'r dosbarthiadau AM DDIM yr wythnos hon felly does dim esgus - dewch yn llu i ganu a dawnsio gyda ni! Looking for an activity for tomorrow? We are starting at a new venue in Roath area! Of course, our classes are FREE this week so there's no excuse - come along to sing and dance with us! Christ Church, Roath Park, Lake Road North, Cardiff, CF23 5QN

Published Ffalala on 2017-01-04 17:59:37 GMT

Sesiwn AM DDIM yn Nhreganna yfory!! Dewch i ymuno yn yr hwyl! FREE sessions in Canton tomorrow!! Come and join in the fun!

Published Ffalala on 2017-01-03 17:47:50 GMT

Don't forget about our free taster session in Rhiwbina! Here's our new timetable

Published Ffalala on 2017-01-02 18:35:49 GMT

Edrych ymlaen gweld pawb yfory yn Rhiwbeina! Dyma ein hamserlen newydd - dewch yn llu! Sesiwn yfory am ddim!

Published Ffalala on 2017-01-02 18:31:13 GMT

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd! Happy New Year to you all!

Published Ffalala on 2017-01-01 14:09:13 GMT

Would you like to try Ffa-la-la for free? All classes next week are free so come along to give it a go! No need to book ( no classes on Bank Holiday Monday)

Published Ffalala on 2016-12-31 15:45:14 GMT

Ein amserlen/Our timetable

Published Ffalala on 2016-12-31 15:43:57 GMT

DOSBARTHIADE WYTHNOS NESA AM DDIM! ALL CLASSES NEXT WEEK ARE FREE!

Published Ffalala on 2016-12-31 15:39:11 GMT

Totes emosh yn gwylio hwn!!! ❤️

Published Ffalala on 2016-12-31 15:05:47 GMT

Caru hwn!

Published Ffalala on 2016-12-23 09:29:15 GMT

Siôn Corn wedi cyrraedd! Santa has arrived! 🤗🎅🏻 #cyffro #excitement

Published Ffalala on 2016-12-21 11:10:37 GMT

Cip olwg ar barti Nadolig Ffa-la-la! Sneak peak into Ffa-la-la's Christmas party! ☺️ 🎄

Published Ffalala on 2016-12-21 10:55:21 GMT

Dewch draw i barti Ffa-la-la yn Nghanolfan Gymunedol Treganna! Barod ar eich cyfer! / Come over to Canton Community Centre for the Ffa-la-la party - we're ready for you!

Published Ffalala on 2016-12-21 09:55:57 GMT

Dewch i ymuno gyda ni bore fory! / Come join us tomorrow morning! 🎵

Published Ffalala on 2016-12-20 13:04:06 GMT

Published Ffalala on 2016-12-17 10:07:27 GMT

Amser Plantos heddiw! Nadoligaidd Iawn! / Toddler Time today! Very Christmasy!

Published Ffalala on 2016-12-16 13:51:04 GMT

⭐️⭐️Sesiwn ola' Ffa-la-la yn Jump!⭐️⭐️ Mae llefydd ar ol yn JUMP yfory! Ffa-la-la a chwarae yn 'Soft Play' JUMP am £6. Gallwch fwcio o flaen llaw http://ffalala.co.uk/book-classes neu tecstio 07771 677827 gyda'ch enw er mwyn mynd ar y rhestr ac yna talu ar y drws. 10yb - 2-4 oed 10.45 - 1-2 oed 11.30 - 0-1oed

Published Ffalala on 2016-12-15 20:19:34 GMT

***Our last Ffa-la-la at JUMP tomorrow!! **** Come join our classes and use the Soft-Play facilities FOR FREE after the session! You can pre-book here ffalala.co.uk/book-classes (it's the last week!) OR text 07771 677827 with your name + class and we'll pop you on the list! BOOK TODAY - WE'RE FILLING UP FAST! 10am - 2-4yrs / 10.45 - 1-2yrs / 11.30 0-1yrs

Published Ffalala on 2016-12-15 20:12:54 GMT

Published Ffalala on 2016-12-14 20:55:26 GMT

This morning we'll be hosting a Pay on the door Christmas session at Canton Community Hall! Singing, soft play and Christmas arts and crafts table! £4 a child + £2 a sibling! 0-1yrs - 9.30+11.30 1-4yrs - 10.15