Instytut Filologii Polskiej UJK Kielce

at ul. Świętokrzyska 15, Kielce

Instytut Filologii Polskiej UJK Kielce


Instytut Filologii Polskiej UJK Kielce
ul. Świętokrzyska 15
Kielce
Poland
Contact Phone
P: +48 41 349 7120
Website
http://www.ujk.edu.pl/ifp

Company Rating

65 Facebook users were in Instytut Filologii Polskiej UJK Kielce. It's a 5 position in Popularity Rating for companies in Education category in Kielce, Poland

167 FB users likes Instytut Filologii Polskiej UJK Kielce, set it to 15 position in Likes Rating for Kielce, Poland in Education category

SZANOWNA STUDENTKO/ SZANOWNY STUDENCIE INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UJK DYREKCJA IFP ZAPRASZA CIĘ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WIELKIM KONKURSIE LITERACKIM Tematem konkursu jest „Tydzień z życia studenta”. Udział może wziąć każdy student IFP. Należy napisać krótki tekst prozatorski (maksymalnie do 20 tys. znaków, czyli ok. 10 stron maszynopisu). Praca ma być samodzielna, gatunek jest dowolny (np. dziennik, pamiętnik, list, esej, opowiadanie itp.). Na prace czekamy do 12 kwietnia 2015 r. Prosimy o przesłanie prac na adres e-mail krzysztofik@ujk.edu.pl z dopiskiem konkurs. Zostaną one ocenione przez Jury Konkursu w składzie: dr hab. prof. UJK Zofia Ożóg – Winiarska dr hab. prof. UJK Jerzy Ossowski dr Krzysztof Jaworski Wyniki konkursu uroczyście ogłosimy dnia 23 kwietnia o godz. 11.15 w auli B3. Nagrodzone prace będą opublikowane (za zgodą autorów) na naszej stronie internetowej. Przewidujemy cenne nagrody: 1 miejsce: - nieśmiertelna sława, o jakiej marzył Horacy i inni wielcy pisarze - loża marszałkowska na premierze studenckiej Kordiana (w loży jest 6 miejsc, więc zwycięzca może zabrać ze sobą 5 przyjaciół) - Słownik autorstwa Pana Dyrektora IFP dra hab. prof. UJK Piotra Zbróga - gadżety od sponsorów 2 miejsce: - Słownik autorstwa Pana Dyrektora IFP dra hab. prof. UJK Piotra Zbróga - zaproszenie do kina dla czterech osób - gadżety od sponsorów 3 miejsce: - zaproszenie do kina dla dwóch osób - gadżety od sponsorów Przewidujemy też nagrody pocieszenia – gadżety od sponsorów. Wykorzystaj życiową szansę, bo druga może się nigdy nie trafić – zaledwie 10 stron tekstu może zapewnić Ci nieśmiertelną sławę oraz uznanie w oczach kolegów/koleżanek, rodziny i pracowników IFP!!!

Published on 2015-03-09 08:01:43 GMT

EUROPEJSKIE STUDIA KULTUROWE – WYBIERZ TEN KIERUNEK Damy Ci wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z kulturą europejską w kontekście pozaeuropejskich kultur. Proponujemy przemyślany plan studiów, obejmujący: przedmioty związane z elementami kultury, historią sztuki, mediami czy modelami komunikacji międzyludzkiej. Ważne też będą zajęcia specjalistyczne, obejmujące problemy powiązane ze światem mediów oraz współistnieniem różnych narodów, społeczeństw i kultur. Chcemy Cię świetnie przygotować do pracy, w planie uwzględniliśmy więc również takie przedmioty, jak: public relations, promocja regionu czy fundusze i programy na rzecz kultury. Dzięki różnorodnej ofercie edukacyjnej, realizowanej zarówno przez teoretyków, jak i praktyków, kształtuje się kompetencje związane z przestrzenią nauk o kulturze. Mamy świetną kadrę nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zakresu cyfryzacji, promocji kultury, prowadzenia instytucji kulturalnych, realizacji projektów na rzecz rozwoju kultury regionu. EUROPEJSKIE STUDIA KULTUROWE – TWOJE KORZYŚCI Umożliwimy Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają na pełnienie ról: krytyków sztuki i jej popularyzatorów oraz animatorów życia kulturalnego, działających w obszarze świata sztuki, z jego rozmaitymi instytucjami i przedsięwzięciami (takimi jak: galerie, teatry, festiwale, urzędy i organizacje pozarządowe, imprezy o charakterze performatywnym). Zdobędziesz kompetencje niezbędne w działaniach kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych, w budowaniu strategii promocyjnych, tworzeniu wizerunku miejsc i regionów – w społecznościach lokalnych oraz o zasięgu krajowym; co umożliwi pracę w działach promocji i marketingu instytucji samorządowych, agencjach PR, mediach lokalnych i krajowych, stowarzyszeniach regionalnych, instytucjach kulturalnych; Odbędziesz praktyki zawodowe w instytucjach kultury, dostarczających umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań dostosowanych do różnych stanowisk pracy. WYBIERZ JEDNĄ ZE SPECJALNOŚCI Kreowanie mediosfery Przygotujemy Cię do rozumienia procesów komunikowania i wykorzystywania ich w praktyce zawodowej. Zrozumiesz procesy komunikowania w mediosferze z uwzględnieniem rozwoju nowych technik komunikacyjnych. Dowiesz się, jaw wykorzystać techniki w projektowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i społecznej. Przygotujesz się do pracy w ośrodkach telewizyjnych, radiowych, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, e-przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, kinach, teatrach, drukarniach, wydawnictwach. Dialog kultur Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności kulturalnej w warunkach rynkowych i globalnych, np. w instytucjach i firmach prywatnych, samorządowych, państwowych, organizacjach pozarządowych, jak również do projektów wykonywanych w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. Będziesz przygotowany do pracy w agencjach turystycznych, galeriach, muzeach, skansenach, domach kultury, ośrodkach polonijnych. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA, TYPOWE MIEJSCA PRACY: Po ESK możesz pracować w wielu miejscach jako: menadżer działań artystycznych; animator działań kulturalnych; pracownik instytucji szerzących i popularyzujących kulturę (np. telewizji, radia, redakcji czasopisma, muzeum, archiwum, placówki oświatowej, agencji turystycznej, agencji reklamowej, firmy konsultingowej, e-przedsiębiorstwa).

Published on 2014-03-28 09:52:46 GMT

Weź udział elektronicznych badaniach ankietowych na UJK! Informujemy, że z uwagi na niewielką liczbę wypełnionych ankiet elektronicznych, oceniających nauczycieli i sposób prowadzenia zajęć oraz pracę dziekanatów, termin ankietyzacji został przedłużony do 31 marca 2014 roku. Przypominamy, że ankietyzacja dotyczy semestru zimowego bieżącego roku akademickiego. Bardzo prosimy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o udział w badaniu ankietowym, gdyż tylko po uzyskaniu odpowiedniej liczby odpowiedzi możliwa będzie adekwatna ocena nauczycieli akademickich oraz doskonalenie procesu kształcenia. Zapewniamy, że badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad poufności i anonimowości. Ankietowanie odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła do systemu Wirtualna Uczelnia. Zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w procesie ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych kierunku, który najbardziej aktywnie weźmie udział w procesie ankietyzacji, otrzymają zaproszenia na specjalną imprezę z niespodziankami zorganizowaną przez WSPAK w UJK.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->