เจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูล Japan Tokyo International School

at Hoshino Building 2F , 8-11-10 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, 160-0023 Japan

ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการมาเรียนที่ญี่ปุ่นทุกท่าน ในทุกๆเรื่องโดยคนไทยครับ


เจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูล Japan Tokyo International School
Hoshino Building 2F , 8-11-10 Nishi-Shinjuku
Shinjuku-ku , Tokyo 160-0023
Japan
Contact Phone
P: 66912189557
Website

Description

Japan Tokyo International school ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1986 ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นเวลากว่า 30 ปี ผ่านการรับรองโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น และได้รับการรับรองโดยสำนักตรวจคนเข้าเมืองเป็นโรงเรียนที่ดีเยี่ยม รวมทั้งครูทั้งหมดได้รับการรับรองและผ่านการรับรองโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาต และนอกจากการเรียนโดยปกติเพื่อพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน JTIS ยังสนับสนุนโอกาสที่จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนศึกษาที่นำเสนอควบคู่ไปกับการมีความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นยิ่งขึ้น  ในแต่ละปีมีนักเรียนจากทั่วโลกเข้าเรียนที่ JTIS โดยมีมีวัตถุประสงค์และความสนใจที่ต่างกัน ดังนั้น JTIS จึงมีการตรวจสอบบทเรียนตลอดเวลาว่ายังคงตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียนทุกคนหรือไม่ โดยการสัมภาษณ์กับนักเรียนแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง JTIS ตั้งอยู่ที่ย่านชินจูกุะที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยย่านธุรกิจ ร้านค้า,สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทำให้การดำเนินชีวิตในระหว่างการเรียนภาษาเต็มไปด้วยความสนุกสนานสะดวกสบาย และปลอดภัย นอกจากการเรียนโดยปกติเพื่อพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน JTIS ยังสนับสนุนโอกาสที่จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนศึกษาที่นำเสนอควบคู่ไปกับการมีความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นยิ่งขึ้น 

Opening time

  • Mondays: 09:00- 17:00
  • Tuesdays: 09:00- 17:00
  • Wednesdays: 09:00- 17:00
  • Thursdays: 09:00- 17:00
  • Fridays: 09:00- 17:00

Specialities

Price category
$$$

Company Rating

65 Facebook users were in เจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูล Japan Tokyo International School. It's a 21 position in Popularity Rating for companies in School category in Shinjuku-ku, Japan

6864 FB users likes เจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูล Japan Tokyo International School, set it to 10 position in Likes Rating for Shinjuku-ku, Japan in School category

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับน้องนุ๊ก ภัสราที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนักจากตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย และจะเข้าเรียนที่JTIS ตั้งแต่เมษายนนี้ ขอให้น้องมีความสุขในการเรียนกับเรานะครับ