JFV Groningen

at Turftorenstraat 17, Groningen, 9712 BM Netherlands

Met 2600 leden is de JFV Groningen (sinds 1908) één van de grootste faculteitsverenigingen van Nederland.


JFV Groningen
Turftorenstraat 17
Groningen 9712 BM
Netherlands
Contact Phone
P: 0503635873
Website

Description

Voor de ontstaansgeschiedenis van de JFV gaan we terug naar het eind van de negentiende eeuw. In deze periode was ruim driekwart van alle studenten lid van Vindicat atque Polit, met als gevolg dat vele faculteitsverenigingen deel uit maakten van deze studentenvereniging. Na 1900 daalde dit percentage en al gauw was meer dan de helft van de studenten geen lid meer. Dit was de voornaamste reden dat de faculteitsverenigingen in 1908 officieel werden losgekoppeld en zelfstandig werden. Bij de verzelfstandiging van de faculteitsvereniging werd de oude naam "Groninger Juristen Debating Club" veranderd in d meer algemene naam Juridische Faculteitsvereniging Groningen. In het eerste jaar werd gelijk het eerste jaarboekje uitgegeven. Het jaarboekje kan worden gezien als een equivalent van de hedendaagse almanak, maar dan veel kleinschaliger want slechts de collegeverslagen van het afgelopen jaar en de nog zeer beperkte ledenlijst (slechts 80 leden) waren hierin opgenomen. In 1920 werd de Groninger Studenten Organisatie opgericht, die de belangen behartigde van de Groningse studenten. Hierin waren de vijf faculteitsverenigingen vertegenwoordigd (waaronder de juridische) alsook de praesides van de grote studentenverenigingen (waaronder die van Vindicat, Albertus en Vera) hadden hierin zitting. Deze organisatie werd in 1933 omgezet in de "Centrale Commissie ter behartiging van algemene Groningse studentenbelangen". Ook in het "buitenland" had de JFV vele contacten, zo bestonden nauwe banden met de juridische vereniging in Gent. Tevens werd overleg gevoerd met de faculteitsverenigingen in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Leiden. De vele commissies die de JFV momenteel rijk is, zijn vrijwel allemaal slechts enkele jaren oud. Toch vinden veel van deze commissies hun oorsprong eerder in de JFV-geschiedenis. Zo bestond vroeger los van de JFV een vereniging, genaamd de Excursievereniging, die, hoe typerend, zich voornamelijk bezig hield met het organiseren van juridische excursies. Na de oorlog gingen de twee verenigingen samen, voortaan alleen nog onder de naam JFV. Het fenomeen Case Days bestond toen overigens ook al, zij het in een andere vorm. Omdat het openbaar vervoer vroeger nog niet zo ontwikkeld en een OV nog helemaal wishfull thinking was, werd een hele week doorgebracht in de randstad. Ook In Casu, het gerenommeerde juridische tijdschrift van de JFV kent een voorganger. Tot in de jaren zeventig verzorgde de JFV een magazine onder de naam "Clercke". Natuurlijk is de cultuur van de commissies ook sterk aan verandering onderhevig. Zo was het vroeger gebruikelijk om voor een lezing geheel notabel Groningen uit te nodigen. Deze zeiden echter allen weer af. Met de accommodatie van de JFV is het door de jaren heen verschillend gesteld geweest. Tot in de jaren negentig was er geen zelfstandige ruimte. Deze situatie was door de enorme groei in die tijd verre van ideaal en hier kwam een einde aan toen, na lang aandringen, de universiteit een ruimte voor de JFV beschikbaar stelde (de ruimte aan de Turftorenstraat waar nu de Infobalie is). In 1994 is de JFV verhuisd naar haar huidige onderkomen. Thans is de vereniging, met haar 2800 leden, uitgegroeid tot een van de grootste faculteitsverenigingen van Groningen en een van de grootste juridische faculteitsvereniging van Nederland.

Opening time

  • Mondays: 09:30- 17:00
  • Tuesdays: 09:30- 17:00
  • Wednesdays: 09:30- 17:00
  • Thursdays: 09:30- 17:00
  • Fridays: 09:30- 17:00

Company Rating

26 Facebook users were in JFV Groningen. It's a 12 position in Popularity Rating for companies in University category in Groningen, Netherlands

1924 FB users likes JFV Groningen, set it to 4 position in Likes Rating for Groningen, Netherlands in University category

OPGELET! Bericht van de RUG aan alle eerstejaarsstudenten: "De voorgeschreven klapper voor het vak ARW1-ITJ is komen te vervallen en is daarom niet te bestellen bij de webshop van Grafimedia. De voorheen in de klapper opgenomen informatie zal in september kosteloos beschikbaar komen op de Nestor-pagina van het vak"

Published on 2015-08-12 13:10:50 GMT

De JFV heeft een leuke KEIWEEK-deal voor jou! Alle JFV-leden en Keilopers betalen in de KEIWEEK maar €1,50 voor een biertje bij de stamkroeg van de JFV aan de turftorenstraat!

Published on 2015-08-11 16:42:52 GMT

Wij willen alle studenten die nog tentamens hebben heel veel sterkte wensen met de laatste loodjes in dit mooie weer!