Katholieke Basisschool Het Palet

at Marsgeel 14, Zoetermeer , 2718BZ Netherlands

Op Het Palet moeten kinderen zich prettig voelen en met plezier naar school gaan. Waar je je thuis voelt – focus op ontwikkeling

place map
Katholieke Basisschool Het Palet
Marsgeel 14
Zoetermeer 2718BZ
Netherlands
Email
Contact Phone
P: 0793610082
Website
http://palet.unicoz.nl

Description

Het Palet is een moderne, katholieke basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Reeds vanaf hun tweede jaar kunnen kinderen terecht bij ons op school, in de peuterspeelzaal van Kern Kinderopvang. Onze school probeert vanuit een hedendaagse visie, gebaseerd op de katholieke tradities, invulling te geven aan het levensbeschouwelijk onderwijs. Op Het Palet moeten kinderen zich prettig voelen en met plezier naar school gaan. Onze missie: “Waar je je thuis voelt – focus op ontwikkeling” Binnen onze school staat een aantal waarden centraal. De volgende acht waarden hebben wij met elkaar vastgesteld: respect, plezier, aandacht, openheid, kwaliteit, veiligheid, vertrouwen, professionaliteit. Het team streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs met goede resultaten voor alle kinderen. We willen de kinderen gedegen voorbereiden op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Door kinderen te stimuleren goede resultaten te behalen, wordt een belangrijke basis gelegd voor hun toekomst. Kinderen verschillen enorm. Deze verschillen ontstaan door verschil in herkomst en verschil in aanleg. Het onderwijs binnen Het Palet is erop gericht in te spelen op deze verschillen. Wij gaan daarbij niet alleen uit van het gemiddelde kind, maar houden rekening met de individuele verschillen en mogelijkheden van kinderen. Door binnen ons onderwijs te differentiëren naar tempo en niveau, willen wij kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. Dit zowel op vakinhoudelijk gebied, als op het gebied van de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Het Palet meent een goed evenwicht te hebben gevonden in de aanbieding van “de leervakken” en ruimte voor creativiteit. Dit doen we door aandacht te besteden aan expressieactiviteiten en muzikale vorming. Kinderen beleven veel plezier aan deze activiteiten. Het is van meerwaarde in hun totale ontwikkeling. Waar zoveel kinderen elkaar dagelijks ontmoeten, is het belangrijk dat er duidelijke omgangsregels zijn. Er zijn heldere afspraken met de kinderen over wat wel en niet mag binnen de school. De leerkrachten proberen daarbij aan te geven waarom dat zo is. Hierdoor weet iedereen altijd waar hij aan toe is, leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat geeft een veilig gevoel. Orde en rust in de school zijn nu eenmaal erg belangrijk om goede prestaties te krijgen. Kortom Het Palet: - is een moderne, katholieke school, - heeft acht kernwaarden, - streeft naar goede onderwijsresultaten, - heeft oog voor ieder kind, - stimuleert creativiteit, - is waar je je thuis voelt, - heeft duidelijke regels en afspraken. Waar je je thuis voelt – focus op ontwikkeling

Company Rating

115 Facebook users were in Katholieke Basisschool Het Palet. It's a 1 position in Popularity Rating for companies in Elementary School category in Zoetermeer

438 FB users likes Katholieke Basisschool Het Palet, set it to 1 position in Likes Rating for Zoetermeer in Elementary School category

Elementary School category, Zoetermeer

KBS Zoetermeer
Willem Alexanderplantsoen 8 Zoetermeer 2713 VM Netherlands

Koningin Beatrix School

Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer
Willem alexanderplantsoen 1 Zoetermeer 2713VM Netherlands

De Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer is een moderne school met traditionele waarden. Ons motto: 'Dienen, denken, doen'. Leren met hart, hoofd en handen!

Katholieke Basisschool Het Palet
Marsgeel 14 Zoetermeer 2718BZ Netherlands

Op Het Palet moeten kinderen zich prettig voelen en met plezier naar school gaan. Waar je je thuis voelt – focus op ontwikkeling

Summary

Katholieke Basisschool Het Palet is Zoetermeer based place and this enity listed in Elementary School category. Located at Marsgeel 14 2718BZ. Contact phone number of Katholieke Basisschool Het Palet: 0793610082