KC de Springplank groep 6b

at Hambakendreef 2a, 's-Hertogenbosch, 5231 RJ Netherlands

Een erg leuke school in de wijk Hambaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch.


KC de Springplank groep 6b
Hambakendreef 2a
's-Hertogenbosch 5231 RJ
Netherlands
Contact Phone
P: 073 641 2372
Website

Description

Onze school is een algemeen toegankelijke school. In het algemeen toegankelijk onderwijs maken we geen onderscheid naar godsdienst, sociale achtergrond of levensovertuiging. Integendeel: op algemeen toegankelijke scholen staat de ontmoeting tussen verschillende mensen, culturen en godsdiensten centraal. De school is toegankelijk zonder onderscheid en draagt zorg voor bestrijding van discriminatie en racisme. Basisschool de Springplank wil een school zijn, waar leren in een prettige omgeving gebeurt: als kinderen zich thuis voelen, kunnen ze tot een zo goed mogelijke prestatie komen. De leerkrachten begeleiden en stimuleren hen hierin. Leerkrachten en leerlingen, maar ook leerlingen onderling moeten een goede relatie hebben. Wij menen dat sterke en positieve interactie tussen leerkrachten en leerlingen een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Een positieve samenwerking tussen ouders en leerkrachten is een absolute voorwaarde om het opvoeden en onderwijzen te laten slagen. Een goede sfeer en een veilige omgeving dragen hiertoe bij.

Company Rating

32 FB users likes KC de Springplank groep 6b, set it to 59 position in Likes Rating for 's-Hertogenbosch in School category