Koninklijke Jagersvereniging

at Amsterdamseweg 16, Amersfoort, 3812 RS

De Koninklijke Jagersvereniging werkt aan verantwoord benutten van het landschap


Koninklijke Jagersvereniging
Amsterdamseweg 16
Amersfoort 3812 RS
Netherlands
Contact Phone
P: 0334619841
Website
http://www.jagersvereniging.nl

Description

Waarom lid worden? De Koninklijke Jagersvereniging komt op voor de belangen van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord benutten van het Nederlandse landschap. De Jagersvereniging is een levendige vereniging met veel loyale leden, interessante ledenactiviteiten en gelegenheid voor uitwisseling van meningen tijdens vergaderingen. We kunnen altijd rekenen op de ervaringsdeskundigheid van onze leden. Lokale jagersverenigingen De Jagersvereniging doet onderzoek naar de ontwikkeling van de wildstand en geeft adviezen aan de 300 lokale jagersverenigingen (wildbeheereenheden) over het beheer van diersoorten en hun leefomgeving. Een Wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachthouders die gezamenlijk het beheer voeren over een gebied ter grootte van 5.000 tot 25.000 hectare. Samenwerking De Koninklijke Jagersvereniging organiseert opleidingen voor jachthonden en stimuleert haar leden om deel te nemen aan oefendagen voor het jachtschieten. De Jager, het vakblad van de Jagersvereniging, valt 17 keer per jaar bij alle leden in de bus. De Jagersvereniging werkt samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, de Provinciale Landschappen, LTO Nederland en Eurotoques. In haar werkwijze staat het streven naar een duurzame en pluriforme fauna (biodiversiteit) centraal, waarbij een verstandig gebruik van de fauna (wise use) mogelijk is. Het werk van de Koninklijke Jagersvereniging • In uw jachtveld plukt U de vruchten van het werk van onze belangenbehartigers. Zij werken voor het belang van de jagers op het provinciehuis, in den Haag en in Brussel. • Verantwoord beheren en benutten kan rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak, de afdeling communicatie werkt er samen met onze leden aan dat zoveel mogelijk Nederlanders de jacht en de jagers leert kennen. • Nederlandse jagers zijn transparant over wat zij doen en zien in en rond het jachtveld. De jagersvereniging ondersteunt u in het aanleveren van tel- en afschotcijfers. • Het ambacht van de jager is zeer kennisintensief en bruist van de verhalen, u ontvangt 17 keer per jaar vakmagazine De Jager met de laatste informatie over het werk van de vereniging, actualiteiten, verhalen, tips, columns, productinformatie en nog veel meer! • U kunt via de Jagersvereniging een uitgekiend verzekeringspakket afsluiten. • Informatie, verenigingsactiviteiten en actualiteiten vinden razendsnel hun weg naar uw mailbox • U krijgt ledenvoordeel bij onze Business Partners • In alle provincies worden er cursussen en proeven voor jachthonden georganiseerd • Met al uw vragen kunt u bij de Jagersvereniging terecht • Op Social media kunt u de Jagersvereniging vinden op Twitter en Facebook, hier worden de laatste nieuwtjes gedeeld en ontmoeten leden elkaar en vindt u de medewerkers en bestuurders van de Jagersvereniging. • Uw activiteiten in het jachtveld vinden hun weerslag in het wetenschappelijk onderzoek van de –door de Jagersvereniging ondersteunde - Leerstoel faunabeheer aan de Wageningen Universiteit. U kunt lid worden van de Jagersvereniging voor € 157,-, dan steunt u de Koninklijke Jagersvereniging in haar werk. Vragen? Stel ze via ledenservice@koninklijke-jagersvereniging.nl Wilt u meer weten over de Koninklijke Jagersvereniging? Vraag eenvoudig en gratis drie proefnummers van ons vakblad De Jager aan door een mail met uw NAW-gegevens te sturen naar info@koninklijke-jagersvereniging.nl

General Info

Reacties op updates worden op prijs gesteld maar blijf ‘on topic’ en houd het fatsoenlijk. Reageer dus altijd met respect voor andere gebruikers. Er wordt alleen gereageerd op vragen die ‘on topic’ zijn. Deze Facebook-pagina wordt beheerd door afdeling communicatie van de Koninklijke Jagersvereniging. Ongepast taalgebruik, commerciële inhoud en andere ongepaste uitingen worden verwijderd. Disclaimer Copyright van de foto’s, bestanden, illustraties en tekst ligt nadrukkelijk bij de Koninklijke Jagersvereniging.

Company Rating

8 Facebook users were in Koninklijke Jagersvereniging. It's a 21 position in Popularity Rating for companies in Non-profit organization category in Amersfoort

2974 FB users likes Koninklijke Jagersvereniging, set it to 10 position in Likes Rating for Amersfoort in Non-profit organization category

Nederlandse jagersverenigingen verstevigen samenwerking Amersfoort, Delden, 2 februari 2015 – In januari tekenden de Koninklijke Jagersvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee verstevigen zij de samenwerking tussen beide jagersverenigingen. Doel is om de Nederlandse jagers en hun belangrijke rol in het Nederlandse buitengebied nog beter op de kaart te zetten bij politiek en publiek. Roelf H. de Boer, voorzitter van de Koninklijke Jagersvereniging, kijkt uit naar de invulling van de samenwerking in de praktijk: “Er zijn twee jagersverenigingen in Nederland die gezamenlijk ruim 90% van de Nederlandse jagers vertegenwoordigen. Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Natuurwet zoals dat er nu ligt, wordt er voor de 27.000 vrijwillige jagers een administratief gedrocht in het leven geroepen. Door samen te werken op dit soort cruciale dossiers zijn wij nog beter in staat om de stem van de Nederlandse jager te laten doorklinken”. Ook Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de NOJG is blij met het aanhalen van de banden tussen beide verenigingen: “Samenwerking tussen beide jagersverenigingen in deze tijd is een logische stap. De doelstellingen van beide verenigingen zijn immers gelijk: het behartigen van de belangen van de Nederlandse jagers”. De eerste actie is al een succes: beide verenigingen organiseerden in de maanden december en januari onder hun leden een tientjesactie om gelden te verzamelen voor een grootscheepse, gezamenlijke campagne voor het behoud van de jacht in Nederland. De eerste resultaten van deze inzameling zijn veelbelovend. De te voeren campagne wordt afgestemd op basis van het hiervoor beschikbare budget. In de toekomst zal de samenwerking bestaan uit het gezamenlijk afgeven van standpunten en visies op belangrijke dossiers als ganzen & ganzenbeheer, nulstandbeleid wilde zwijnen en natuurlijk de nieuwe Natuurwet. Over de Koninklijke Jagersvereniging De Koninklijke Jagersvereniging behartigt de belangen van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met het verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, communicatie en ledenservice. Over NOJG De voormalige Boerenjagersvereniging is een landelijke belangenorganisatie Het is een sterk groeiende organisatie van circa 3800 leden. Het ledenbestand bestaat uit boeren, jagers, buitenmensen en natuurbeheerders. Mensen die dagelijks in de praktijk te maken hebben met het werk op het gebied van jacht, grondbeheer en wildschadebestrijding. De organisatie bestaat uit een landelijk netwerk van werkonderdelen, ondergebracht in tien regio’s, die worden aangestuurd vanuit een Landelijk Bestuur (LB). <Einde> Contact Janneke Eigeman, 06 – 53 12 63 24, woordvoering Koninklijke Jagersvereniging, janneke.eigeman@koninklijke-jagersvereniging.nl Secretariaat NOJG, 053 - 57 24 833, secretariaat@nojg.nl

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->