LB Finance

at Tappersweg 12T, Haarlem, 2031 ET Netherlands

LB Finance is uw betrouwbare en deskundige partner in financiële administratie. Onze tarieven zijn scherp en onze dienstverlening is digitaal.


LB Finance
Tappersweg 12T
Haarlem 2031 ET
Netherlands
Contact Phone
P: 023 711 40 90
Website

Company Rating

2 Facebook users were in LB Finance. It's a 4 position in Popularity Rating for companies in Business services category in Haarlem, Netherlands

80 FB users likes LB Finance, set it to 5 position in Likes Rating for Haarlem, Netherlands in Business services category

Btw-controles mkb aangescherpt Heeft u een balanspost omzetbelasting in uw jaarrekening staan? Zorg dan dat die aansluit bij uw winstaangifte. U kunt de komende tijd namelijk vaker met boekenonderzoeken te maken krijgen. Daarnaast wordt de controle op btw-teruggaafverzoeken in het mkb aangescherpt. De controle richt zich met name op de behandeling van teruggaafverzoeken door bedrijven en de behandeling van de btw-aangiften met aftrek van voorbelasting zonder dat er omzet is. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de omzetschuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen btw. Staatssecretaris Wiebes kondigde onlangs deze aangescherpte controles aan. Dit is in het verleden vaker gebeurd. In hoeverre deze intensivering van de controletaak van de Belastingdienst werkelijk gestalte krijgt, is nog even afwachten, maar u doet er verstandig aan er rekening mee te houden. De Belastingdienst heeft de afgelopen tijd vragenbrieven hierover verstuurd. http://www.lbfinance.nl/

Published on 2014-07-26 00:36:40 GMT

Beoordeel uw pensioenregelingen op nieuwe regels per 1 januari 2015 De pensioenopbouw wordt verder versoberd, nu ook de Eerste Kamer hiermee heeft ingestemd. De maximale opbouwpercentages worden verder naar beneden bijgesteld. U zult tijdig moeten (laten) beoordelen of pensioenregelingen in overeenstemming zijn met de nieuwe regels. Realiseer u dat met name een aanpassingstraject voor een verzekerde pensioenregeling tijd vergt. De verlaging van de opbouwpercentages leidt niet automatisch tot een lagere werknemersbijdrage. Zeker wanneer de werknemersbijdrage een vast percentage van de pensioengrondslag is. Een pensioenuitvoerder kan de premievrijval (deels) gebruiken voor verbetering van de pensioenregeling of de dekkingsgraad. Het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen wordt van 2,15 verlaagd naar 1,875 en voor eindloonregelingen van 1,9 naar 1,657. Dit leidt in 40 jaar tijd tot een pensioen van 75% van het gemiddelde loon of 67% van het eindloon. Bij een ouderdomspensioen dat op een beschikbare premieregeling is gebaseerd, bedraagt dit percentage na 40 jaar 75% van het pensioengevend loon op de pensioendatum.

Published on 2014-07-21 00:55:27 GMT

Bedrijfsopvolging eerder in gang zetten Bent u van plan uw bedrijf over te dragen aan uw kind, dan is het nu wellicht een geschikt moment om dit in gang te zetten. U bent er dan in ieder geval zeker van dat u nog gebruik kunt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling gaat op termijn mogelijk wijzigen. Gedacht wordt aan een lager vrijstellingspercentage of een betalingsregeling. Staatssecretaris Wiebes laat dit onderzoeken. Aanleiding voor dit onderzoek is dat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat, als er geen vrijstelling zou zijn, de erfgenamen in 70% van de gevallen de verschuldigde erfbelasting uit de nalatenschap zouden kunnen betalen. Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling is de verkrijging van ondernemingsvermogen (onder voorwaarden) tot € 1.045.611 vrijgesteld voor de schenk- en erfbelasting. Daarboven is 83% van het ondernemingsvermogen vrijgesteld. De aanleiding voor het onderzoek van de staatssecretaris is niet de vele rechtszaken over de bedrijfsopvolgingsregeling van de afgelopen tijd. Die zijn immers vaak in het voordeel van de Belastingdienst beslist. Gezien de reden die hij wel aanvoert voor het onderzoek, is het zeker niet ondenkbaar dat de bedrijfsopvolgingsregeling op termijn zal worden versoberd. Ook al gebeurt dit nog niet in deze kabinetsperiode.