PlannersDesk

at Velperweg 88, Arnhem, 6824 HL Netherlands

PlannersDesk, Transparant vergelijken


PlannersDesk
Velperweg 88
Arnhem 6824 HL
Netherlands
Contact Phone
P: 026-3515255
Website
www.PlannersDesk.nl

Description

Kantoorprofiel PlannersDesk is een volledig onafhankelijk en zelfstandig financieel advieskantoor dat voor u bemiddelt in financiële zaken in de breedste zin van het woord. Onze specialisatie is hypotheken en alle hiermee verband houdende verzekeringen op leven- en schadegebied. Wij kunnen u ook alle ondersteuning bieden op het gebied van makelaardij, bemiddelen in aan- of verkoop van uw woning. De mensen De Wft-gecertificeerde allround adviseurs Dirk Jan van Everdingen en Edwin Kemers nemen samen met u de benodigde stappen voor een gefundeerd financieel advies en zorgen voor de bemiddeling van de door u gewenste producten. Marc Nijland zorgt voor ICT-beheer en onderhoud van onze software, websites, intranet en documentenbeheerpakket. Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12016150. Aard van dienstverlening Met onze vergunning mogen wij bemiddelen in: hypothecair krediet, consumptief krediet, electronisch geld, spaarrekeningen, betaalrekeningen, levensverzekeringen en schadeverzekeringen. Adviesvrij Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars. Geen zeggenschap Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten of diensten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeraars voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. De overige maatschappijen zullen wij ook betrekken bij onze productvergelijkingen. Voor nagenoeg alle maatschappijen in Nederland kunnen wij ook de bemiddeling voor u verzorgen. Wijze waarop wij beloond worden voor hypotheken, AOV en makelaardij Voor onze dienstverlening rekenen wij u vaste vergoedingen waarover wij u vooraf informeren. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan. Mochten wij afsluitprovisie ontvangen van een maatschappij dan zullen wij deze verrekenen met de afgesproken vaste vergoeding. Dit kan betekenen dat wij aan u verzoeken het restant aan te vullen of dat u van ons het meerdere retour ontvangt. In afwijking op het voorgaande kunnen wij ook met u afspreken om te werken op basis van urenfacturatie, waarbij wij u vooraf informeren over geldend uurtarief en een indicatie geven van het te verwachten aantal uren. Aan deze indicatie zijn geen rechten te ontlenen, uiteindelijk worden de werkelijke uren zonder minimum of maximum in rekening gebracht. Wijze waarop wij beloond worden voor verzekeringen en overige financiële producten De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de maatschappij die het product geleverd heeft door middel van provisie. Onze gedragscode Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk. De gegevens worden niet aan derden verstrekt en uitsluitend aangewend voor belangenbehartiging. Wij adviseren in uw belang. Dat betekent dat wij er alles aan doen om uw belang zo goed mogelijk te dienen. Wij zullen dan ook niet meewerken aan constructies die tegen uw belang ingaan, ook niet als hierom door u of anderen wordt verzocht. Wij zijn vrij om voor welke maatschappij dan ook te bemiddelen. Wij maken dan ook geen afspraken met banken of verzekeraars die onze adviesvrijheid beperken. Wij nemen niet deel aan incentives van banken of verzekeraars die erop gericht zijn bepaalde aantallen van een product- of productsoort af te nemen. Wij verstrekken niet bewust foutieve informatie aan een bank of verzekeraar met betrekking tot het afsluiten of verkrijgen van een product of dienst. Ook zullen wij geen gegevens achterhouden die bij een bank of verzekeraar tot een andere beoordeling van uw aanvraag zal leiden. Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons heeft en zullen onze uiterste best doen daarnaar te handelen. 100% transparantie garantie voor 100% onafhankelijkheid

Opening time

  • Mondays: 09:00- 17:30
  • Tuesdays: 09:00- 17:30
  • Wednesdays: 09:00- 17:30
  • Thursdays: 09:00- 17:30
  • Fridays: 09:00- 17:30

Company Rating

26 FB users likes PlannersDesk, set it to 8 position in Likes Rating for Arnhem, Netherlands in Bank/financial services category

Huren van woning 9 procent hoger en hypotheek goedkoper In juli 2014 steeg de gemiddelde huurprijs van een woning met 4,4 procent. Hiermee ligt de huur gemiddeld ruim 9 procent hoger sinds de invoering van het inkomensafhankelijke huurbeleid op 1 juli 2013. De huurstijging was het grootst voor huurders met een hoog inkomen in een sociale huurwoning. De maximale huurverhoging in 2014 was voor het tweede achtereenvolgende jaar gebaseerd op de inflatie van het voorafgaande jaar, een vast opslagpercentage en een inkomensafhankelijke verhoging. De maximale huurstijging varieerde hierdoor in 2014 van 4,0 procent voor de huurders met de laagste inkomens tot 6,5 procent voor huurders met de hoogste inkomens. Hiermee steeg de gemiddelde huurprijs in twee jaar tijd met 9,2 procent terwijl de inflatie 4,0 procent bedroeg. Voor de komende jaren verwachten wij verdere huurverhogingen boven inflatie en tegelijkertijd een daling van hypotheekrente omdat geldgevers hun opslagen zullen verlagen. Steeds vaker zien wij dat de maanlasten voor koop lager zijn dan huur voor een vergelijkbare woning. Vervallen van de lasten na 30 jaar is dan ook nog eens een hele mooie bonus!

Published on 2014-09-04 14:22:23 GMT

Familie en overheid helpen woningmarkt op gang Ongeveer een kwart van alle transacties op de woningmarkt komt op dit moment tot stand dankzij financiële hulp van familie of overheid. Eigenwoningschenkingen, familiebankleningen en starterssubsidies zijn zo verantwoordelijk voor een groot deel van het herstel op de woningmarkt. Zo kwamen 10 tot 15 procent van de woningverkopen tot stand met belastingvrije schenkingen (tot € 100.000). Bij 8 tot 9 procent kreeg de koper hulp via een familiebankconstructie. Startersleningen spelen tot slot een rol bij 4 tot 6 procent van de aankopen.

Published on 2014-07-14 11:55:31 GMT

Nederlander wil weer investeren in verbouwing Meeste Nederlanders (66%) denkt niet dat de crisis voorbij is. Dit resulteert erin dat alle inkomensgroepen blijven bezuinigen. Een lichtpuntje: veel mensen willen wél meer uitgeven aan het opknappen of verbouwen van de woning. Bijna 30% van de Nederlanders verwacht dit jaar meer te gaan uitgeven dan vorig jaar. En 44% van hen verwacht dat te doen omdat ze denken dat de economie aantrekt. Aan iedereen die heeft bezuinigd is gevraagd of ze van plan zijn weer geld uit te gaan geven dit jaar. Weinigen zijn dit echt van plan, slechts 20%.

Published on 2014-05-30 15:46:14 GMT

De ontslagrondes van de Rabobank Nog niet bekomen van de grote ontslagronde bij de Rabobank voor de lokale kantoren, ontkomt de centrale organisatie hier nu ook niet aan. De vraag doet zich op: stopt dit nog eens? Helaas, voor de betrokkenen is het antwoord: nee. Zodra de aangekondigde massaontslagen in 2016 zijn doorgevoerd zullen er nieuwe volgen en wel om de volgende twee redenen: - Alles standaard bankzaken worden via internetbankieren verricht - Bij complexere dienstverlening willen mensen geen afhankelijke productverkoper meer, maar een onafhankelijke financieel adviseur die enkel in hun belang werkt Een overzicht van recente massaontslagen bij de Rabobank: 24 januari 2014: Rabobank schrapt in twee jaar tijd duizend tot tweeduizend arbeidsplaatsen. Het banenverlies vindt plaats bij de centrale organisatie in Utrecht. Daar werken in totaal 11.500 mensen. Vanuit Utrecht worden de lokale kantoren ondersteund. 25 mei 2013: Rabobank-topman Piet Moerland zinspeelt op meer ontslagen. Waarschijnlijk moeten er tot 2016 nog tweeduizend banen worden geschrapt, bovenop de zesduizend die eerder waren aangekondigd. Minimaal driehonderd van de ruim achthonderd kantoren moeten sluiten. 28 februari 2013: De reorganisatie van juli 2012 wordt uitgebreid. Er verdwijnen nog eens drieduizend banen bij de lokale banken van de Rabobank, maakt Rabobank bekend. Daardoor stijgt het aantal geschrapte arbeidsplaatsen naar ongeveer zesduizend. Personeel dat blijft, moet rekening houden met versoberde arbeidsvoorwaarden. 26 juli 2012: De Rabobank schrapt bij de Nederlandse activiteiten in vier jaar tijd 1.750 tot 3.500 arbeidsplaatsen, 5 tot 10 procent van het totaal. Gedwongen ontslagen zijn volgens een woordvoerder niet aan de orde. De bank wil de kosten terugdringen van 4,5 miljard euro nu tot 4 miljard euro in 2016. 13 juli 2011: Rabobank kondigt aan in 2012 en 2013 ruim 1.200 banen te schrappen. Het aantal arbeidsplaatsen moet zo veel mogelijk via natuurlijk verloop dalen, maar de bank sluit ontslagen niet uit. 27 augustus 2010: De vermogensbeheerder Robeco, dan een dochter van de Rabobank, schrapt 180 van de ruim 1.800 arbeidsplaatsen. In Nederland verdwijnen ongeveer 100 banen.

Published on 2014-01-28 09:45:07 GMT

Beroep op NHG steeg flink in 2013 In 2013 deden 4.522 (2012: 3.548) huishoudens vanwege een verlies na gedwongen verkoop een beroep op de Nationale Hypotheek Garantie. Deze toename van 27% was volgens het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) gezien de in 2013 verder gedaalde woningprijzen te verwachten. In 2013 kon in 79% van de verliezen de restschuld van de voormalige eigenaar-bewoners worden kwijtgescholden. Bij relatiebeëindiging was dat 93% en bij werkloosheid 81%. Gemiddeld ontvingen deze huishoudens € 38.877. In totaal werd ruim € 150 mln uitgekeerd. "Kwijtschelding van de restschuld is uiteraard niet mogelijk indien op basis van het inkomen en/of het vermogen de verkoop niet noodzakelijk is", aldus het WEW dat met ingang van 2014 de voorwaarden nog eens aanscherpte. De beëindiging van de relatie was in 65% (2012: 61%) van de gevallen de aanleiding voor de gedwongen verkoop met verlies. In 17% (2012: 16%) was werkloosheid de aanleiding voor de verkoop. Relatiebeëindiging is volgens het WEW bij een daling van de woningprijs een groter risico dan werkloosheid. "In geval van relatiebeëindiging is bij tweeverdieners veelal sprake van een directe noodzaak tot verkoop. Bij werkloosheid kan verkoop dankzij de WW en in afwachting van ander werk worden uitgesteld en vaker worden voorkomen." De komende vier jaar zal er nog meer uitgekeerd worden dan er aan het fonds wordt toegevoegd (1% van het hypotheekbedrag). Hierdoor wordt er ingeteerd op de reserves en zal er naar verwachting in 2017 op het dieptepunt nog een 525 miljoen in de pot zitten. Dit is niet bezwaarlijk, hiervoor zijn juist de reserves bedoeld die eerder in goede jaren zijn opgebouwd.

Published on 2014-01-17 08:08:20 GMT

Hypotheek aflossen met pensioenpremie Werknemers krijgen de keuze om hun werknemersdeel van de pensioenpremie te gebruiken voor een extra aflossing van hun hypotheek. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden hiervoor op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en informeert de Tweede Kamer hier uiterlijk in maart 2014 over. Deze mogelijkheid zou de schuldenlast van particulieren verkleinen en zo de bestedingsruimte vergroten. De lagere woonlasten die mensen dan hebben moet het lagere pensioen compenseren. Het kabinet wil zo de beweging op de woningmarkt aanjagen. Mensen van wie het huis onder water staat, een situatie waarbij de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis, kunnen eerder verhuizen. Ook starters en huiseigenaren die versneld willen aflossen zouden hierbij gebaat zijn. PlannersDesk is hier zeer positief over en we houden nauwlettend in de gaten tot er meer duidelijk is en zullen u dan nader informeren.

Published on 2013-12-19 00:42:21 GMT

Restschuld meefinancieren met NHG Huiseigenaren kunnen bij verkoop van hun woning onder voorwaarden een restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). De premie voor een NHG-hypotheek stijgt echter wel. Dat schrijft minister Blok (Wonen) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Met het meefinancieren van restschulden onder NHG wil het kabinet mensen nu een zetje geven die graag willen verhuizen, maar dat niet doen omdat ze een restschuld voorzien. Het kabinet wil zo de doorstroming op de woningmarkt verder stimuleren. De regeling gaat in per 1 januari 2014 en geldt voor restschulden die zijn ontstaan uit de verkoop van een woning die gefinancierd is met NHG. Voorwaarde is verder dat de kosten voor de nieuwe woning én de restschuld onder de actuele kostengrens van de NHG blijven. Wat daar aan restschuld boven uitstijgt mogen kredietverleners buiten de NHG meefinancieren. De NHG-kostengrens is nu 290.000 euro en wordt per 1 juli 2014 265.000 euro. Verder gelden voor NHG-hypotheken de gebruikelijke acceptatiecriteria. De lening mag niet te hoog zijn in verhouding tot het inkomen. Voor woningaankoop en bijkomende kosten mag in 2014 tot 104 procent van de aankoopwaarde worden geleend, zoals dat voor alle woningaankopen geldt. Net zoals bij hypotheken zonder NHG het geval is, mag een eventuele restschuld daarbij buiten beschouwing blijven. De eenmalige en fiscaal aftrekbare premie die woningeigenaren voor een NHG-hypotheek betalen stijgt in 2014 met 0,15 procent naar 1 procent. Met de premies bouwt het WEW met het Rijk als achtervang buffers op om kredietverleners te compenseren voor eventuele verliezen. In ruil voor deze borgstelling betaalt de klant een lagere hypotheekrente. Het rentevoordeel weegt volgens minister Blok ruimschoots op tegen de eenmalige premie die de huizenkoper betaalt. Het kabinet stelt dat hypotheken op een verantwoorde manier moeten worden verstrekt. In de nieuwe NHG-voorwaarden is daarom bepaald dat kredietverleners een eigen risico hebben van 10 procent op een eventueel het verlies. Dat eigen risico verdween eerder dit jaar met het verplicht annuïtair aflossen van nieuwe hypotheken. Tot 2013 droegen financiers een risico doordat de NHG-garantie annuïtair afloopt terwijl de meeste consumenten niet annuïtair aflosten.

Published on 2013-10-31 15:59:36 GMT

Huis kopen steeds vaker goedkoper dan sociale huur Mensen die nu een sociale huurwoning in de Randstad gaan huren, zijn gemiddeld duurder uit dan huizenkopers. Per vierkante meter betaalt een huurder een paar euro’s meer. De Volkskrant onderzocht de woonlasten van verschillende woningtypen per vierkante meter in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Rotterdam-Rijnmond. In de regio Rotterdam zouden nieuwe huurders zonder huurtoeslag maandelijks per vierkante meter ruim een derde meer betalen dan kopers. Het gaat dan om mensen met een inkomen boven de € 21.000 per jaar, deze groep krijgt geen huurtoeslag. Huurders van vrije sectorwoningen zijn het duurst uit. Zij betalen in alle onderzochte regio’s ongeveer twee keer zo veel als kopers van vergelijkbare huizen. In Utrecht betaalt een koper maandelijks 7 euro per vierkante meter voor een appartement, terwijl een huurder in de vrije sector 16 euro moet neertellen. De huren van vrije sectorwoningen zijn vooral hoog vanwege de schaarste. Kopen is goedkoper: "Het heersende beeld dat wonen in een sociale huurwoning goedkoop is en kopen duur, klopt niet meer", bevestigt de Amsterdamse hoogleraar woningmarkt Johan. Door dalende huizenprijzen en een historisch lage rente, is het kopen van een huis de afgelopen jaren goedkoper geworden. Maar de huren zijn in diezelfde periode met gemiddeld 15 procent gestegen. Voor de komende vijf jaar verwacht PlannersDesk gelijkblijvende hypotheeklasten en oplopende huren, waardoor het gemiddeld ook goedkoper gaat worden om te kopen dan sociale huren in de rest van Nederland. Voor huren in de vrije sector geldt dit overigens al.