Rijn IJssel

at Zijpendaalseweg 167, Arnhem, 6814 CJ Netherlands

Rijn IJssel Open je toekomst! Rijn IJssel is een regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs in Arnhem, Wageningen en omstreken.


Rijn IJssel
Zijpendaalseweg 167
Arnhem 6814 CJ
Netherlands
Contact Phone
P: 026 3129000
Website

Description

Ons wereldbeeld: RIJk Onderwijs. Zo kijken wij naar de toekomst: Actief en cyclisch De onderwijsvisie van Rijn IJssel heet RIJk Onderwijs. RIJk Onderwijs speelt maximaal in op de motivatie van iedere student. Wij dagen onze studenten steeds uit met een dilemma uit de beroepspraktijk. Zo bieden we prikkels voor een actieve, lerende houding. Daarbij worden leermiddelen gebruikt die aansluiten op de leefwereld van de student. Leren doet de student op zijn eigen wijze. Het is een cyclisch proces waarbij de dilemma's steeds meer verdieping vragen van de student en waarin hij steeds meer de verantwoordelijkheid neemt voor zijn leren en de keuzes die hij daarin maakt. Flexibel en in samenhang RIJk Onderwijs gaat uit van de beroepscontext. We werken daarom met beroepstaken: een reële weergave van het beroep dat de student heeft gekozen. Dat betekent concreet dat we in ons onderwijs uitgaan van een cyclus van werkprocessen zoals die in het beroep ook in samenhang wordt uitgevoerd. Studenten werken aan een beroepstaak middels het doorlopen van een aantal leereenheden. Iedere leereenheid duurt vijf weken, hierin krijgt de student een dilemma voorgelegd. Na vijf weken levert de student een beroepsproduct op. De leereenheden die we inzetten passen we elk jaar aan, in overleg met onze netwerkpartners. Zo bieden we onderwijs dat past bij de tijd waarin studenten leven en brengen we innovaties in het onderwijs. We bieden ook ruimte voor cross-overs: leereenheden volgen bij andere opleidingen. Met de keuzedelen kan de student zich onderscheiden en zijn kwalificatie verdiepen, verbreden en afstemmen op de (regionale) vraag. Het ritme van vijf weken maakt instroom op meerdere momenten mogelijk. Studenten, jong en oud, kunnen instappen voor een opleiding, bijscholing en training. Dat maakt ons onderwijs flexibel en trendbewust. Responsief en verbindend Alle opleidingen zijn RIJk. Dat betekent onderwijs dat stevig verbonden is met het werkveld en met innovaties in beroepen en sectoren. Samen met bedrijven en instellingen creëren we een optimale leeromgeving voor de student. Als partners van elkaar leggen we vast wat de student moet leren om een betrouwbare en deskundige werknemer te worden die meerwaarde heeft voor het bedrijf. Dat betekent ook onderwijs dat aansluit bij de grote variëteit aan leer- en ontwikkelvragen van onze studenten. Hierdoor is ons onderwijs responsief. We kunnen snel inspelen op de persoonlijke ontwikkelvragen van studenten, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen op de (regionale) arbeidsmarkt. De grens tussen leren op school en leren in de praktijk beweegt daarin mee. Het is onze maatschappelijke opdracht om studenten duurzaam op te leiden: voor een plek op de arbeidsmarkt van nu en straks én voor actieve deelname aan de samenleving. Studenten leren bij ons een vak. Niet alleen in de schoolbanken, maar ook in de praktijk. Leren in de praktijk vinden wij cruciaal voor een beroepsopleiding. Samen met werkgevers in de regio zorgt Rijn IJssel ervoor dat studenten zich ontwikkelen volgens de laatste inzichten in een beroep. Daarbij stellen wij niet alleen vakvaardigheden maar ook de vorming als persoon centraal: Wie ben je? Wat kan je? Wat doe je? Wat vind je? Wie nog verder wil leren, bijvoorbeeld in het hbo, kan doorstromen naar een vervolgopleiding. Daarnaast biedt Rijn IJssel, samen met werkgevers en andere opdrachtgevers, onderwijs op maat voor volwassenen waarin 'leven lang leren' centraal staat. Kortom: een afgestudeerde van Rijn IJssel is klaar om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan, vindt ontwikkelen vanzelfsprekend en weet zijn weg te vinden in de samenleving. Onze kernwaarden zijn: betrokken, betrouwbaar, inspirerend en zelfbewust.

Company Rating

181 Facebook users were in Rijn IJssel. It's a 15 position in Popularity Rating for companies in School category in Arnhem, Netherlands

7451 FB users likes Rijn IJssel, set it to 1 position in Likes Rating for Arnhem, Netherlands in School category