SnowTrex Česká republika

at Bonner Straße 484-486, , Cologne, D-50968 Germany

www.snowtrex.cz - lyžování se SnowTrexem


SnowTrex Česká republika
Bonner Straße 484-486,
Cologne D-50968
Germany
Contact Phone
P: 234 495 495
Website

Description

Impressum Impressum TravelTrex GmbH Bonner Str. 484-486 50968 KÖLN (GERMANY) Telefon: 234 495 495 Fax: +49 221 33 60 62944 E-mail: info-cz@snowtrex.com Jednatelé společnosti: Andreas Rühl Thomas Bartel Rejstříkový soud: Okresní soud Köln Číslo registru: HR B 31998 DIČ podle § 27 a zákona o dani z obratu: DE 813 076 768 VYLOUČENÍ ZÁRUKY Upozornění: přestože je obsah našich stránek svědomitě kontrolován, nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah externích odkazu. Za obsah prolinkovaných stránek jsou zodpovědní výlučně jejich provozovatelé. 1. Obsah online nabídky Autor neručí za aktuálnost, korektnost, úplnost a kvalitu uveřejněných informací. Uživatel není oprávněn požadovat záruku za obsah stránek, která se vztahuje na materiální a ideologické škody, které byly zapříčiněny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím chybných a neúplných informací, je zásadně vyloučena, pokud nejsou ze strany autora předloženy žádné důkazy o úmyslné vině či hrubé nedbalosti. Nabídka služeb a informací je nezávazná. Autor si vyhrazuje právo měnit, doplnit, smazat, přechodně nebo trvale zveřejnit obsah jednotlivých částí nebo kompletní nabídky bez předchozího upozornění. 2. Odkazy a linky U přímých nebo nepřímých odkazu na cizí webové stránky ("Hyperlinks"), které nespadají do oblasti, za kterou je autor zodpovědný, by povinné ručení za tyto stránky vstoupilo v platnost pouze v případě, že je autorovi znám jejich obsah a je mu technicky umožněno zabránit zveřejnění tohoto protiprávního obsahu. Autor tímto prohlašuje, že mu v době vytvoření linku nebyly známé žádné protiprávní informace na prolinkovaných stránkách. Na aktuální či budoucí úpravu obsahu a formy prolinkovaných a propojených stránek nemá autor žádný vliv. Z tohoto důvodu se autor proto výslovně distancuje od obsahu všech propojených a prolinkovaných stránek, které byly po vytvoření linku pozměněny. Toto ustanovení platí pro všechny na vlastní stránce uveřejněné odkazy a linky, rovněž tak pro cizí příspěvky v autorem zařízených diskuzních fórech, návštěvních knihách či seznamu odkazu resp. e-mailových adres a jiných formách databanky, na jejichž obsah existuje externí písemný přístup. Za ilegální, chybné nebo neúplné informace a obzvláště za škody, které z použití či nepoužití takto poskytnutých informací vznikají, ručí samotný provozovatel daných stránek, na kterou je odkazováno a nikoli ten, kdo pomocí linku na danou stránku odkazuje. 3. Autorské právo Autor ve vlastním zájmu usiluje ve všech publikacích o původní autorská práva jím zveřejněných obrázku, audiálních souboru, videosekvencí a textu, využívat vlastně vytvořených grafik, audiálních souboru, videosekvencí a textu nebo využívat bezlicenčních grafik, audiálních souboru, videosekvencí a textu. Všechny v rámci internetové nabídky jmenované a případně třetí osobou chráněné známky a ochranné značky podléhají bez omezení ustanovení platnému identifikačnímu autorskému právu uvedeného majitele. Na základě pouhého jmenování nelze učinit závěr, že je známka chráněna právem třetí osoby! Copyright pro zveřejněné, autorem vlastně vytvořené předměty, zůstává u autora stránek. Rozmnožování nebo použití těchto grafik, audiálních souboru, videosekvencí a textu v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu autora zakázáno. 4. Ochrana dat Pokud existuje v rámci internetové nabídky možnost uvést osobní nebo obchodní data (emailová adresa, jméno, adresa), poskytuje uživatel dané údaje dobrovolně. Použití a platba všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné a přijatelné – rovněž povoleno bez udání těchto dat resp. pod zadáním anonymních údajů či pseudonymu. Používání, v rámci impresa zveřejněných, kontaktních údajů jako např. korespondenční adresa, tel. a fax. čísla, emailové adresy, třetí osobou k zaslání ne vysloveně požadovaných informací není povoleno. Právní kroky jsou proti odesílatelům tzv. spamových e-mailu při porušení tohoto zákazu výslovně vyhrazeny. 5. Právní účinnost tohoto vyloučení záruky Na toto vyloučení záruky je nahlíženo jako na část internetové nabídky, na kterou se na této stránce odkazuje. Pokud jsou části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neúplné, nebo neodpovídají zcela či jen z části právnímu ustanovení, nevztahují se tyto nedostatky na ostatní složky tohoto dokumentu.

Company Rating

1452 FB users likes SnowTrex Česká republika, set it to 26 position in Likes Rating for Cologne, Germany in Travel/leisure category

Zítra: sluníčko a sníh - lyžovačka v březnu od 2 871 Kč ▶ http://snowtrex.me/1Cj5nfb

Published on 2015-01-14 15:33:38 GMT

Pouze zítra! 1 týden lyžování vč.skipasu od 1 131 Kč ▶ snowtrex.me/1F5XrQm

Published on 2015-02-04 15:50:39 GMT

Pouze zítra! Jarní lyžovačka od 2 001 Kč ▶ http://snowtrex.me/1uADkmU