Spatial Thinking Consulting

Spatialthinking Consulting in Groningen heeft zich gespecialiseerd in bijzondere situaties bij hoge begaafdheid & Beelddenker. Vertaald betekent Spatial Thinking ruimtelijk denken, waarbij mensen onbewust of bewust in ruimtelijke dimensies gaan denken.


Spatial Thinking Consulting


Contact Phone
P: 0613708029
Website

Description

Spatialthinking Consulting in Groningen heeft zich gespecialiseerd in bijzondere situaties bij hoge begaafdheid. Vertaald betekent Spatial Thinking ruimtelijk denken, waarbij mensen onbewust of bewust in ruimtelijke dimensies gaan denken. Dit kunnen onder andere loopbaansituaties zijn, van medewerkers maar ook van ondernemers en zelfstandige professionals. Het is ons doel om conflicten op de werkvloer van een bevredigende oplossing te voorzien. Onze begeleiding richt zich met name op het mentale niveau, waaronder personen met een bepaalde begaafdheid. Dit is omdat het cognitieve denk- en opnamevermogen van de cliënten van Spatialthinking Consulting in Groningen sterk ontwikkeld is. Het cliëntprofiel van ons bureau voldoet dan ook aan, in ieder geval, enige van de onderstaande kenmerken: talentvol, hoogopgeleid, exact, intelligent, hoogbegaafd, rationeel, hooggevoelig, beelddenkend, ratio, omgaan met gehoordproblemen en gevoel zijn sterk gescheiden, latent moedig, minder goed begrepen worden door de omgeving en dyslectisch. De leeftijdsgroepen zijn mensen van boven de vijfenveertig, maar ook dertigers. Ruim een kwart van onze cliënten is vrouw. De Socratische gesprek- en vraagtechniek die wij hanteren is een uitermate geschikte techniek om het zelfinzicht, zelfvertrouwen en de bewustwording van de eigen communicatie te vergroten. Wat echter van een groter belang is, is dat onze cliënten efficiënter in beweging komen en door de verbeterde communicatie beter aansluiting vinden met hun omgeving. Wat hieruit voortkomt is het plezier en het vermogen om te netwerken. De cliënten met een hoge begaafdheid van Spatialthinking Consulting in Groningen worden uitgedaagd veel zelf te doen. De resultaten van deze pragmatische begeleiding zijn: grotere onafhankelijkheid, bewuster van relaties & omgeving, duidelijker in het overbrengen van een eigen boodschap en onderhandelingsvaardiger worden. Het vinden van een geschikte baan, het starten van een eigen onderneming, het effectiever functioneren en ondernemen door focussing zijn de concrete resultaten

Company Rating

134 FB users likes Spatial Thinking Consulting, set it to 22 position in Likes Rating for Nijmegen, Netherlands in Professional services category