Svenskt Näringsliv

at Storgatan 19, Stockholm, 114 82 Sweden

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan.


Svenskt Näringsliv
Storgatan 19
Stockholm 114 82
Sweden
Contact Phone
P: +46 8 553 43 000
Website

Description

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan.För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb. Följ oss även på: Twitter: https://twitter.com/svenaringsliv LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2797055 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Läs gärna mer om Svenskt Näringslivs mål, vision och historia på www.svensktnaringsliv.se

General Info

Samtalspolicy: På Svenskt Näringslivs Facebooksidor diskuterar vi med respekt. Vi eftersträvar ett seriöst debattklimat och därmed kommer kommentarer som innehåller reklam, personangrepp, osakligheter eller rena otrevligheter tas bort. Vi tillåter inte heller kränkande uttalanden om människor eller grupper av människor. Vi tar gärna del av synpunkter och kommentarer på våra inlägg. Kommentarerna ska handla om artikelns ämne och kritiska kommentarer är självklart tillåtna – så länge de berör sakfrågor och inte är personangrepp. Svenskt Näringsliv kontrollerar kommentarsfälten med viss regelbundenhet under vardagar mellan 9 och 17. Vi kan i efterhand ta bort kommentarer som bryter mot våra samtalsregler. Den som upprepat postar inlägg som bryter mot dessa regler blockeras.

Company Rating

5893 Facebook users were in Svenskt Näringsliv. It's a 1 position in Popularity Rating for companies in Organization category in Stockholm, Sweden

33552 FB users likes Svenskt Näringsliv, set it to 4 position in Likes Rating for Stockholm, Sweden in Organization category