ปราสาทเดอแรม


ปราสาทเดอแรม

Durham
United Kingdom
Contact Phone
P: ---
Website

Description

ปราสาทเดอรัม เป็นปราสาทแบบนอร์มันในเมืองเดอรัม เทศมณฑลเดอรัม สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์เดอรัม บนยอดเนินเขาเหนือแม่น้ำแวร์บนคาบสมุทรเดอรัม

Company Rating

3 Facebook users were in ปราสาทเดอแรม. It's a 308 position in Popularity Rating for companies in Local business category in Durham, Durham