Uppsala Ungdomsjour

at Kungsgatan 57B, Uppsala Sweden

Uppsökande, förebyggande insatser SSPF (skola, socialtjänst, polis & fritid) SIG - sociala insatsgrupper EU-team Kuratorer Uppsalas ungdomsmottagningar

Uppsala Ungdomsjour
Kungsgatan 57B
Uppsala
Sweden
Email

Description

Company Rating

206 FB users likes Uppsala Ungdomsjour, set it to 1 position in Likes Rating for Uppsala, Sweden in Community Service category

Community Service category, Uppsala

Uppsala Ungdomsjour
Kungsgatan 57B Uppsala null Sweden

Uppsökande, förebyggande insatser SSPF (skola, socialtjänst, polis & fritid) SIG - sociala insatsgrupper EU-team Kuratorer Uppsalas ungdomsmottagningar

Summary

Uppsala Ungdomsjour is Uppsala based place and this enity listed in Community Service category. Located at Kungsgatan 57B Contact phone number of Uppsala Ungdomsjour: 0725936398