Upu Fa'ata'oto

at , Brisbane, 4077 Australia

Inspirational Sayings


Upu Fa'ata'oto

Brisbane , QLD 4077
Australia
Contact Phone
P: ---
Website
-

Company Rating

136 FB users likes Upu Fa'ata'oto, set it to 119 position in Likes Rating for Brisbane, Queensland, Australia in Education category

Omaia sei o tatou Aleaga…..Aso Tofi 14/08/2014 Seleni Rock Tiotio Efeso 2:13-18 Matua Efeso 2:13,14 A o ona po nei, ona o Keriso Iesu, o outou sa vava mamao anamua ua faalatalataina mai ai i le toto o Keriso. Aua o Ia lava o lo tatou leleiga, ua na faia ia tasi e sa faalua, na na solia foi le pa vaeloto o le feitagai sa vaeluaina ai. AUTU: Valaauina i se Mataupu silisili mo le Filemu. (Called to a theology for peace) Manatu ua manino ma malamalama i le uiga o le upu filemu i ona uiga faa Eperu ma le faa Eleni e pei ona fitaituga iai le Aufaigaluega i lenei vaiaso i aso taitasi. A’o lea la ua tatou iai i lenei aso i lona uiga loloto faamataupu silisili e tusa ai ma le malamalamaaga o Paulo i lana Tusi i le Ekalesia i Efeso. E fai sina lavelave o le gagana o loo tau auiliili ai e Paulo le uiga moni faamataupusilisili o le maliu ma le satauro o lo tatou Alii o Iesu Keriso ina ia maua ei tatou le filemu. Afua ona lavelave, ona e iai foi muagagana (idioms) o loo tau faamatala ai e Paulo i lana mataupu silisili le maliu ma le satauro o Iesu Keriso. Ae onomea lava foi ona tatou faamatalaina i la tatou gagana faafailauga ma faafaleupolu faatasi ai ma a tatou measina ua masani ai, la tatou foi mataupu silisili i le maliu ma le satauro o lo tatou Alii. Oi tatou sa vava mamao anamua ua faalatalataina i tatou e le toto o Iesu Keriso. Se ua tala leo malie le alo o le Tuiatua pei o upu i le vai magalo i Taga. Ua saveioloolo nei le seuga ina ua manava le toa fetalai aua o lele ua ifo i le fogatia tuamafa fili malae. Aisea? A lea ua ifo i ati malie le vagana tatala ma le fetalaiga tuu i luma o le lauga mau e puipuia fale ma fafo, o lea ua ifo le u sa fana i le vateatea, ina ua tautala le fau gagana. O lea ua tatala le Ie o auafa sa faapolopolo aua paia o le lagi, o lea ua tatala le toga paia aua e faigata le Ulua’i Tumua, o le Alo faapelepele o Le Atua. A lea na alaga ai le siufofoga ma faapea mai,.. “o lo’u atalii pele lena, ou te fiafia tele i ai”…. O lea la ua matalupe ai nei le seuga, aua ua atoa paia o le taeao. Ae talofa i sou gafa ua ta i tua ia Iosefa ma Maria, so’u paolo e, ma so’u faamalumaluga ou te malu ai i itu e fia o le lalolagi, se talofa, ua ulufia lou aao ma ua e osiosia ona o lou faamama i la’u avega. Ua utu ai nei loimata o le faanoanoa aua ua e laveaina o’u mafatiaga, ina ua e liua faigata o le oti e avea ma taeao fou o le olioli ma le filemu. O ai na manatu o le a e sii le fale o Asomua i le mauga! O ai na iluilu talotalo o le a fai ita ma masiofo i se aso faapenei! Se ua e seu le lagatila ae faapulou le tualima ua faamalo le fai o le faiva. Ua le pipii tia ae mamao ala, ae ua pipii tia ma soso’o ala aua ua soso’o le lagi ma le lalolagi, o sasa’e ma sisifo, o matu foi ma sauté i le satauro o Iesu Keriso. O le laau sa tu i luga o le mauga, fai mai e tu ae ua gase, le ava sa tafe ifo lona sualofi ma aliitaeao ai le lalolagi agasala. Ava sa suatia i tumutumu mauga ae toto lona ata i auvae mauga i le tuugamau na foa i le papa, ae ua tupu a’e ai le moemoe ola o Suasamiavaava lea na feausi mai ma le au aposetolo i le vasa. O le ava na alii taeao ai Tagaloa Funefeai ma Pava, na oti ai le atalii o Pava ae toe faaola e Tagaloa i le ava, na pati e! Pava, ua mafua ai ona taupati le ava. Le ava na ola i atumauga o Siona, na saeluaina ai le ie puipui o le malumalu ina ua gau mata e Le Atua lona ola i luga o le mauga o Kolokota. Le ava lea na tupu a’e i le fale o manu i Peteleema, lea ua sasaa mai lona suaalofi e magalo ai tagata uma. Le ava ua toe soso’o ai le tagata faatauvaa ma Le Atua mamana. Le ava ua maua ai le filemu moni o le alofa o Le Atua ma lona manuia mo tagata uma. Omaia sei o tatou Aleaga aua ua valaauina i tatou sei o tatou umufono talatala, tonini tonana, e faamatala le mataupu silisili o le filemu o Le Atua i le uiga ma le taua o a ta measina aemaise le ta gagana. Ua mai vai ae magalo ava i le filemu o Le Atua. Manuia tele le feagai ai ma feau… Ona o Iesu….Amene

Published on 2014-08-14 02:43:58 GMT

ALAFA I ‘AUPOULI Rev. Iosefa Lale Peteru 13/08/2014 TUSI FAITAU: Iakopo 3:13-18 AUTU: 13 ASO LULU –VALA’AUINA I SE NU’U MO LE FILEMU. (Called to a community for peace) MATUA: James 3:17-18 But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. 18Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. “A o le poto mai luga e muamua ona mama, i le ua filemu, e agamalu, e ganagofie, e tumu i le alofa ma le fua lelei, e le alofa fa’apito, e le fa’ataga fai. Ua luluina fo’i le fua o le amiotonu ma le filemu e i latou o e fa’atupuina le filemu.” FA’ATUPU FILEMU- (Peacemakers) Sa tatou maua i le Aso Sa, le uiga o le ‘upu Filemu. E lua ‘upu ua fa’aliliuina mai ai le Filemu. (i) “SHALOM”- O le ‘upu o le Gagana Eperu e fa’atatau i le to’amalie o tagata ta’ito’atasi, fa’alapotopotoga ma Malo. (ii)“EIRENEI” – O le ‘upu o le Gagana Eleni. O le aufa’atasi (unity), po o le loto tasi (accord). Na fa’aaogaina e Paulo le upu “filemu-eirene” e fa’amatala ai le fa’amoemoe o le Ekalesia i le Feagaiga Fou. Ua fa’apea fo’i i le tele o Tusitusiga o le Feagaiga Fou. Pei fo’i la o le Tusi a Iakopo, ua fai ma Autu o le nei aso. UIGA LOLOTO O LE FILEMU Ua tatou iloa fo’i, o le mea fa’a le Atua le Filemu. “O le feso’ota’iga mafanafana ua toe maua e le tagata ma le Atua, i la le agaga.” Le mea lea na afio mai ai Iesu Keriso i le lalolagi. O le Ali’i o le Filemu, pei ona valo’ia e Isaia. “For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, and The Prince of Peace.” (Isaia 9:6) VALA’AUINA E FAI MA SAVALI O LE FILEMU Sa ‘ou ta’ua i le Mata’upu o le Aso Gafua, vaega taua o le Vala’auina o tagata e avea ma Savali o le Filemu. (i)O le vala’auina o le tagata e fai ma Savali o le Filemu, o le mea patino lea i le Atua. (ii)Ia liua e le Agaga Pa’ia le tagata, ina ia toe maua lo la feso’ota’iga mafanafana ma le Atua. O le utufia lea o le loto o le tagata i le Filemu o le Atua. (iii) O le fa’aalia o fua o le Filemu i lana amio (Fruits of the Holy Spirit in a person’s life), o le fa’amaoniga lea ua liliuina ma le feso’ota’iga mafanafana a le tagata ma le Atua. VALA’AUINA I SE NU’U MO LE FILEMU. (Called to a community for peace) O le fa’amoemoe lea o le Tala’iga o le Tala Lelei a le Atua mo le lalolagi. Le lalolagi, na lutia i le amataga ina ua agasala le ulua’i tagata. O le taumafaiga e toe fa’a fo’i le Tala Lelei o le Filemu i le tagata ua fa’ataute’e i le Atua. Le taumafaiga lea, na taualuga i le afio mai o le Mesia, o Iesu Keriso lava lea “Le Ali’i o le Filemu.” Ia manatua mai le mea lea; O le Filemu fa’a le Atua, na aumai e Iesu Keriso, o le toe aumaia o le tagata e fa’alelei ma le Atua.” Lea na faia i le Taulaga i lona maliu i le Satauro. Ina ua afio i le lagi, o lana poloa’iga lea i ona So’o; ia o e tala’i atu le fe’au o le Filemu i le lalolagi. O LE LAUGA SILI LAVA O LE AMIO O le Upu Tausi pe Teuloto lea a o tatou tua’a na mua i malae i le Galuega fa’a faife’au Samoa. Le Filemu lea na feso’ota’i ai o latou loto ma le Agaga Pa’ia, na maua ai le fa’amalieina i mea utiuti e fa’amalieina ai mana’o e tausia ai le ola. E itiiti lo latou poto, ae sa tamaoaiga i le Atamai mai luga. Le Atamai lea o le Atua, na tumu ai i latou i le FILEMU, a o asaina le gasu o le vao filifili o le mativa i le Galuega Tala’i anamua, e le i gata i Samoa, a o isi motu o le Pasefika ma le lalolagi. Ia maua e tagata le Filemu o le Atua, e feso'ota'i ai. Fealofani, Feavata'i, ma Felagolagoma'i. Ua latou toto le fatu, e fealofani ai Aiga, Nu’u; ae maise ua tatou maua ai se Malo e pulea e ona lava tagata, ae ta'ita'i mai e le Atua ma ona ala. Na malamalama lelei o tatou matua i le uiga o le SHALOM & EIRENEI. ATUGALUGA O le itu sili ona leaga, pe a fai e fa'alogo tagata i le masausau o le lauga pei o mea fana va'alele, ae latou te matauina, e leai se filemu e fa'aalia i le amio a le 'au'auna a Iesu. E aliali lona fulufululele ma le Fia Pule. ONA O IESU AMENE

Published on 2014-08-12 23:36:12 GMT

Aso Lulu 13 Aokuso,2014 Alo Pita Tusi Faitau: Iakopo 3:13 – 18 Matua:Iakopo 3:17- A o le poto mai lugä e muamua ona mamä, i le ua filemu, e agamalu, e ganagofie, e tumu i le alofa ma fua lelei, e le alofa faapito, e le faatagä fai. Manatu Autu: (e tusa ma le Tusi faitau Aso) VALAAUINA I SE NU’U MO LE FILEMU Called to a community for Peace O le filemu (irenay)– o se tulaga e naunau pea i ai se sosaiete, se mafutaga, nuu ma atunuu, ina ia maua ai le nofo lelei o tagata. O le filemu, e faavae i luga o le alofa o le tasi, i le isi ona uso a tagata. O le filemu, e pei ona malie i le autu o le vaiaso lenei – E AMATA I LE ATUA. ‘Valaauina i se nuu, po o se atunuu, mo le filemu’. Ua talafeauga le faamanatu lenei, ma le manaomia tele e le lalolagi, o se filemu, aemaise ai i Sasa’e tutotonu, ma ona nuu tuaoi. Le faitau afe o soifua ua maumau i le taua a Isaraelu ma Palesitina, O le taua i le va o tagata faatu’iese ma faigamalo a Ukraine, Iraq ma Lybia. O osofaiga fai pea a le aufaatupu faalavelave i Afghanistana, ma atunuu Aferika. Ae a i vevesi o loo tumutumu ai pea o tatou falefaamasino i le sailiga o le pule o fanua ma suafa, i le sailiga o pule o aiga ma nuu? O taua ma vevesi ua tele ai soifua ua maumau. Ioe, e lë mapu pea le manaomia o se filemu i le lalolagi. A’o le fesili, o le a tonu lava le mafuaaga o nei vevesi? O le mataupu e 3 o le tusi a Iakopo na faitauina – lea o loo fa’ata’atia mai ai e le ta’ita’i o le au Kerisiano Iutaia i na vaitaimi, le a’a o faafitauli feagai ai ma le tagata. O le lea? O le tulaga fa’aaoga sese o le laulaufaiva. O le tu’u’aulafo i faamatalaga soona fai, aemaise ai amioga fa’aalia, ua fai ma fa’atiga i isi uso a tagata. Ae a i le ave sese o le feau i le tulaga pepelo ma le taufaaoleole? Si nei mea laititi o le laulaufaiva. Ua faatusa e le aposetolo le laulaufaiva, e pei o se faagutu o se solofanua (tulou), e faatonutonu le itu e agai i ai pe a toso e le o ti’eti’e ai. E faapea foi i se va’a tele, ae faatonutonu lana alu ma le liliu, e si nei lava tama’i foeuli laititi. O le faatusa lea a Iakopo, i le malosi lea o le laulaufaiva, e mafai ai ona faatoilaloina le tagata atoa, pe a sësë upu e so’ona tautala ai. Aua o le taunuuga – e na o fevesiaiga ma fevaevaeaiga, ma le leai o se nofo filemu. O se tulaga lea sa maitauina e le aposetolo le tulai mai i le fevaevaea’i o Kerisiano Iutaia. O lana lea maitau fa’’ata’ita’i i le itu ua faaluafesasi ai le ola talitonu o tagata i le Keriso manumalo. O lana tuualalo i fuaiupu na faitauina – ‘Ia poto ma le faautauta’. E lë aoga le poto, ae le atagia i faamatalaga faasausili ma le faamaualuga - ma le amio e lë lelei. Aisea? Aua o le itu lea ua mafua ai le taufa’aleaga, le taufaifai ma misa, aemaise ai le pepelo ua faaleagaina ai le amiotonu ma le mea moni. E lua lava ituaiga poto lea e taumafai Iakopo e faamanino i tagata; o le poto mai le lagi, po o le atamai faale-Atua, ma le poto salalau o le lalolagi…Le tomai lea na atili malosi i aoaoga a felosofia Eleni, sa tele ina faanenefu ai le talalelei ia Iesu Keriso. O le poto sa tele ai ina fesiligia le natura o le foafoaga a le Atua, ma tele ai ina fa’aleaogä, le feau faaola a le Talalelei. Le poto faalelalolagi lea o loo manino i le tusi na faitauina…le tutupu ai o faafitauli..ona o le soona faaoga ma le lë magafagafa. Ni äfä a le aposetolo – A’o le mea e i ai le matau’a ma le misa, o i ai le fevaua’i ma mea leaga uma. Ae ä le poto faale-Atua? A lea e tautala i ai upu ua avea ma matua - A o le poto mai lugä, e muamua ona mamä i le ua filemu, e ägamalu, e ganagofie, e tumu i le alofa ma fua lelei, e le alofa faapito, e le faatagä fai.) Ioe, o le poto e faavae i le alofa. O le poto e gagana ai ma le faautauta. E faaalia ai le amio e lelei – ma tausia ai le filemu. Le au faitau e a lenei lautusi – O le tu’ualalo lena a le talalelei mo oe ma a’u. Oe na le taitai faale-malo, oe lena le ulu o le matagaluega – ae a i taitai o Ekalesia ma tatou le aufaigaluega totofi mo le galuega a le Atua…oe na le ulu o le aiga ma matai o nuu? O fea o poto nei o loo faatautai ai lau ta’ita’iga? O ’e ta’ita’i ea ma le pule saua ma fai faamatalaga e faatigä ai isi ou uso a tagata. O ’e fiafia ea e lauga atu le faamaoni ma le amiotonu a le Atua, ae pule oe i au mea e fai? Ua ’e ona ea i le malosi ma le tulaga maualuga ua e maua – ua soona alu ai faalou-le-maga ai au fa’aiuga fai? Afai sa faapea ona tatou fai i lenei aso, ona apoapo lea o le tu’ualalo a Iakopo mo i taua. Aua o le poto lena lea e tautala i ai le aposetolo, e na o le vevesi lava, ma misa lona taunuuga. O le feau a le talalelei – Ua valaaina oe i le nuu ma le sosaiete mo le filemu. Le filemu e maua i le tofämamao, ma le utaga faale-Atua. E maua ai le loto maualalo ma le fuafua lelei, ina ia faia ai fa’ai’uga tonu. E lë o le maua o le faailoga telë ma le maualuga o le tulaga – ona galo ai lea o le Atua e ona le poto ma le malosi atoa. Uso e ma tuafafine ia Keriso, ia poto, ae ia iloa ona faautauta. Ia iloa ona tautino lo tatou le atoatoa, ma tatalo atu ina ia faamagalo o tatou sësë. O le poto lena lea e aumai e Iakopo, e luluina ma fua mai ai le amiotonu ma le filemu, e i latou o ë faatupuina le filemu. Ia o tatou lagona faatasi le feau lenei, o le filemu moni, le 'eirenay', na afio mai ma Iesu Keriso, ina ia le fano se tasi e faatuatua ia te Ia, ae maua le ola ma lona filemu e faavavau. AMENE See translation

Published on 2014-08-12 23:32:22 GMT

ALEAGA Asolua 12 Aokuso Rev Apineru M Apineru Luka 19:41-44 Autu: VALAAUINA MO MEA E SILI NAI LO LE FILEMU. (Called to more than "Peace") Matua: "Ana e iloa, e oe lava i lenei lava aso, o mea e manuia ai! A o lenei ua lilo i lau vaai." (If you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your Peace! But now they are hidden from you." E! ua tutulu le Tupu ona o oe Ierusalema e. E pei o loimata o Apaula, ua lilofia ai auvaemauga o Vaea. Le alofa ua tetele, ua lagona ai le siufofoga o le Tupu, "Ana e iloa, e oe lava i lenei aso, o mea e manuia ai! Ao lenei ua lilo i lau vaai." A o fea ea le uiga o lou igoa Ierusalema e, o le PUNA O LE FILEMU? Talofa, ua fia taumafa le Tupu i se vai, a ua naumati ou vaieli. Ua leai se puna e toe punapuna ae ai. Le nuu ua mate atoa le alia o le faatuatua. Ioe, le nuu lea ua tu 'ae oia. Ua uma le case, ua to le i'uga o le faamasinoga a le Tupu, "o le a olopalaina oe" A o fea foi au faalupega e te mitamita ai. Fai mai o lou malumalu Ierusalema, e afio ai le Atua. Tainane le afio i le fale fitusefulu i le Au Saneterini, ma ou alo tutusa le au faresaio ma le au tusiupu, ma upu ia te oe Satukaio, o feoi o le Atua. Lea ua asiasi mai i ai le Tupu, i se i'a mai moana sei aleaga ai le Faaola a galala. Talofa e, ua 'asa le faatamasoaliiga. Ua siliga tali i seu foi, se fua mai o le tovine. E moni ai le mafaufauga, o tagata o le Atua, ua atua i tagata. Mafua loimata o le alofa, ona ua lilo ia iutaia lo latou manuia. Mafua loimata o le faanoanoa, ona o le a oo mai le toasa o le Atua i lona nuu. Ae a oe ma au i lenei aso? Le asiasiga a le Tupu i o tatou loto, o le i'oimata lea o le FILEMU. Fai mai le Autu, VALAAUINA MO LE MEA E SILI NAI LO LE FILEMU. Ioe, ua valaauina tatou e le Alii o Iesu, ina ia tatou saili muamua le ATUA, Taunuu Iesu i le malumalu, ua le malumalu, ae ua maketi. Ua faamuamua fafo, ae ua le amanaiaina totonu o le malumalu. O totonu o le malumalu o loo i ai le MANUIA, ae le o fafo i le faapaologa, le mea ua fai ma "ana o e fao mea." Faamuamua totonu, ona tamaoaiga ai lea o fafo. "Saili muamua le Atua ma lona malo, ona faaopoopoina lea o mea e tele ia te oe." Uso e, sei toe vaavaai totonu o o tatou "Ierusalema" poo i ai le Atua. Ua tele ina tatou pupu i le itu i fafo. Ae o le faamanatu, o le Atua lava, e puna mai ai le FILEMU o aiga ma nuu, ae maise le Galuega a le Atua. Tatou faafiafia Iesu i lenei aso. Ua na o le tutulu, tutulu, tutulu o le TUPU, ona o le leaga o tatou IERUSALEMA. IA FAAPEA ONA FAI. Ia manuia outou i Sasae. Tofa Soifua ona o Iesu.

Published on 2014-08-12 23:01:37 GMT

ALEAGA Rev. Iosefa Lale Peteru 11/08/2014 AUTU VAIASO: 10 – 16 AOKUSO -O LE FILEMU E AMATA I LE ATUA (Peace begins with God) MATUA: Matthew 10:34-39 34 “Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. 35 For I have come to turn “‘a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law— 36 a man’s enemies will be the members of his own household.’[a] 37 “Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me; anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. 38 Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. 39 Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. 10 ASO SA Mataio 5:9 Vala’auina e molimau i le filemu (Called to witness to peace) O le matua o ananafi, “Amu’ia e fa’atupuina le filemu, aua e ta’ua i latou atali’i o le Atua.” O le Lauga ua matua fa’amamafa mai ai le taua o le avea ma tagata fa’atupu filemu. Po o le avea ma Savali o le Filemu. O le tagata ua ia maua le filemu o le Atua, e ala ia Iesu Keriso. Aua ua na o le Atua le puna o le Filemu. O le Atua fo’i e vala’auina tagata e fai ma Savali o le Filemu. O le Autu o le aso, 11 ASO GAFUA Mataio 10:34-39 Vala’auina i le filemu i luma o le pelu (Called to peace before the sword) “Aua tou te manatunatu ua ou sau e avatu le filemu i le lalolagi; ou te le’i sau e avatu le filemu, a o le pelu. Aua ua ou sau e fa’amasesei le tagata ma lona tama, o le tama teine fo’i e fa’amasesei ma lona tina, o le ava fo’i e fa’amasesei ma le tina o lana tane. E fai fo’i le tagata ma fili o lona aiga.” CALLED TO PEACE - BEFORE THE SWORD. E foliga mai ua fete’ena’i le fetalaiga a Iesu o ananafi, ma ana saunoaga mo le aso. Aua tatou te popole, e leai se fete’ena’iga o Afioga a le Ali’i. Sa tatou maua ananafi i le fuafuaga pa’ia a le Atua, na auina mai ai lona Alo pele o Iesu Keriso i le lalolagi. “O le Ali’i o le Filemu. The Prince of Peace.” O le afio mai o Iesu i le lalolagi ma maliu ma Toetu mai, o le aumaia lava lea o le filemu i le va o le tagata agasala ma le isi tagata; ma le Atua. O LE PELU O le gagana fa’atusa i tiga, ma fa’afitauli e tutupu ma a’afia ai le ‘au fa’atupu filemu. O le vala’auina o tagata e fai ma So’o o le Ali’i, o le avea lava lea e fai ma Savali o le Filemu i tagata e fa’ataute’e i le fe’au o le Tala Lelei i le Atua. Na silafia e Iesu uiga faigata ia o le lalolagi. O le a tele fete’ena’iga e tupu mai i le va o tagata ma a’oa’oga o le Filemu a le Atua. E o’o lava i ‘aiga, o le a i ai fete’ena’iga, ona o le Tala Lelei. O le a a’afia faia a matua ma fanau. O uso ma aiga, ona o le Tala Lelei ma ana a’ao’aoga. O LE LAPATA’IGA O le ta’ua e Iesu o le Pelu, o le lapata’iga ina ia nofo uta ma sauniuni i a’afiaga ma faigata ia. Ae le o se fautuaga ina ia tago i le pelu ma fa’aaoga i taimi o faigata ia. Toe manatua ai taimi i le Toga-olive, na taia ai e le tasi o le ‘au so’o le ‘au’auna a le Ositaulaga sili, ua tipi ‘esea lona taliga. Fai mai Iesu, “Ina toe sulu ia o lau pelu i lona fa’amoega; aua o i latou uma o e tago i le pelu, e oti i latou i le pelu.” VALA’AUINA I LE FILEMU- I LUMA O LE PELU: Lona uiga, o tagata ua vala’auina e Iesu e fai ma Savali o lona Filemu, ia tumau i le Filemu; e ui lava ina pei o le pelu le ma’ai o fa’afitauli e tutupu mai. Pe a’afia ai fo’i, ia taofi mau pea i le Filemu, pei o Iesu Keriso. Ua lagona ai lava le maasiasi i luma o le Atua. Aua ua na ona tau lagi lo tatou Vala’auina e fai ma So’o o Keriso, ae ua leai se filemu i la tatou amio. Na ona saviligia lava o le taliga, se’i loa ma le pelu. Ua tatou va’ai i taua o lo o tutupu mai, Isara’elu ma Palesitina; Ukraine ma Iraq. Ua matua le iloa lava e ia tagata se filemu. Na ona fana mai lava o le roketi, fana atu fo’i. E ui ina tele ola ua maumau, ae o le mata lava i le mata. ONA O IESU AMENE

Published on 2014-08-11 00:00:38 GMT

'ALEAGA Aokuso 10 2014 Rev Matapo'o Peniamina Malo le folau, malo foi le taualo mai, tautai a'e, ia aloalo maia tatou piioa ma 'aleaga faatasi. Tusi Paia; F/T; Esoto 2: 11-22 F/F; Mataio 5: 1-12 Matua; Mataio 5:9 "Amuia e faatupuina le filemu; aua e taua i latou o atalii o le Atua." Manatu 'Autu; VALAAUINA E MOLIMAU I LE FILEMU. (CALLED TO WITNESS TO PEACE) O loo faauluulu mo lenei lava vaiaso-sa le manatu; O LE FILEMU E AMATA I LE ATUA. Ioe e pei lava ona faamavae mai Koheleth ma faamanatu mai le I'UGA, ia ma le na foi aso sa ua tuana'i, na toe faatepa ai i tatou i le AMATAGA. O le Atua lava le iuga ma le amataga o mea uma. A'o tatou i ai tonu lava i le vevesi ma le fetaua'i o nisi o malo o le lalolagi, ae maise o le taumafai ai o malo aufaatasi ma lenei foi malo e tau saili se fofo mo se filemu, ua alagatatau lava ona tatou 'ALEAGA ai i lenei foi aso sa, e pei o le faasinoga a le tusi faitauaso. Ua fia to manatu pea i nisi na avea ma faatupu filemu i o latou foi taimi. O lo tatou tama ia Tamasese, ao vevesi i ona po o le Mau, O loo mau pea lana saunoaga sailimalo, Samoa ia to'a le tai... Ia fifilemu. Ae a si toeaina o Foaga, e manatua pea...Ua lavea fua Foaga e lei fai misa. Hehe pei e fai mai nisi e osovale, ae leai o la e alu e vavao le tauaimisa. O Martin Luther King, ma le finau i se saolotoga ma se nofo lelei mo tagata uli i Amerika. O Mahatma Gandi, na faaoge pe a fevataua'i, ina ia maua le filemu. Na toetoe a maliu ina ua atoa le lua masina o faaoge ona o le vevesi i Initia. O Nelson Mandella, na ia tu malosi i na ia manumalo e ala i le to'amalie, fifilemu ae le o la ita ma le tauimasui. O le alii fusu lauiloa o Muhammed Ali, na le mana'o e auai i vaega faafitafita a Amerika, ona o lona talitonuga e le mafai ona fai le galuega faafaifeau, ma avea ma fitafita o taua e fasioti tagata. Ma na te le mafai ona fasiotia ni tagata matitiva i nisi atunuu. O le tamaitai foi o Samantha Smith 10 tausaga o Manchester Maine, sa ia tusi i le taitai au o Rusia, Yuri Andropov, ma talosaga mo se filemu. Na aloaia ma valaauina faapitoa ai e alu i Moscow i le 1983. O lana tusi na ia tusi ai nisi upu; Peace is always possible. atoa ma lea, they why do you both go on making missiles and aiming them to each other. Manaia ia molimau i le filemu. Sa faaalia foi i le ola o Mose ao itiiti lava, lea foi itu, e pei o le tala a le Esoto, ui ina manatu ua sese ma sola ese ai, ae ua faatino lava le molimau. O le tama foi o Reupena na ia faalavefau i le manao fia taui masui o le au uso ia Iosefa lo latou uso itiiti. E leaga ona fasioti, tau ina tuu i le lua ma lona manatu, e toe ui ane e laveai I se taimi. Ioe saili se auala ina ia faatupu le filemu i le vevesi. O le auala lava mo i tatou, e le o le malosi faaletagata, ae amata lava i le Atua. Le tioa fetalai manino Iesu i lana lauga lenei, aua o Ia lava o le Pelenise o le filemu, (Isaia 9:6) "Amuia e faatupuina le filemu, aua e taua i latou o atalii o le Atua." Ua afio mai i le lalolagi e toe faavasega ma faatulaga le nunumi ma le leaga ua i ai. O le ita ma le taui ma sui, ua ia toto ai le faamagalo ma le fealofani. O le filemu moni, ua nofo lelei ai le tagata ma lona uso tagata i le alofa fefaamagaloa'i, faatasi ma le Atua lo tatou Tama e ona le filemu. Ioe my friends, o i tatou foi ia, pe afai tatou te molimau pea lava pea i lea filemu. E leai lava so tatou malosi, ae ao ona tulivae i le tatalo faatauanau, ia tatou anapogi foi ma olega atu i le Atua, ina ia saunia auala mo le nofo filemu o le lalolagi. Tatou faatuatua ma talitonu, o le a aiaina lava e lona alofa tunoa, le tagata na ia faia. Ok son, saili loa i le aula lea....Ia faatumauina lona alofa mo i tatou uma e faavavau..... Amene. Ia manuia tele tapenaga o le aso sa.

Published on 2014-08-10 23:59:53 GMT

O le Aleaga. 09-Aukuso-2014. Rev Namaia Tuiletufuga Tusi Faitau: Isaia 65: 17- 25. Manatu Autu. O lagi fou mase lalolagi fou. O le a le mea ua manaomia ai se lagi fou mase lalolagi fou? Ua leaga le lalolagi na faia i le mataisau o le Atua ma le lagi lea e talitonu Iutaia o le afioaga lea o le Atua. E leai e leo leaga le lalolagi, ao le nuu o le Atua ua latou faaleaga le Ierusalema na faa paiaina e le Atua mo lona suafa ua mataga ma pefua i agasala a lona nuu Le ala lea na toso faatata ai e le Atua ma ave ese mai Ierusalema faa tgt o taua i le malosi o Nepukanesa ma ana au ma aumau ai i Paperonia i le tele o tausaga Lea la ua lagona le iuleo o le faafouina e pei ona alagaina e le Perofeta o Isaia, ua sauni le Atua e toe faafou le Ierusalema sa taatia i le efuefu ma toe atiae le aai na olopalaina ona o a latou agasala Vs 17" Aua faauta mai, ou te faia le lagi fou ma le lalolagi fou; e le toe manatua mea na muamua, e le alu ae foi i le loto." O le tautinoga a le Atua ua sau faatasi le folafolaga o le faamoemoe i le ola ma le faamagaloga o le tgt agasala e ui ina matuia lona aluese mai lona Atua ao lea ua aumai le faamoemoe mo lana tgt. O le a toe faafouina Ierusalema e pei ose aai e lei faatafunaina, o le a tuu foi i le loto le fiafia i aso uma e ola ai, aua ua faauma e le Atua lona toasa. O le faamoemoe ina ia saunia tgt uma e toe faafou le feagaiga ma le Atua aua ua sau le Atua e aumaai le fiafia i o latou loto. O le feau mo Iuta o le faamafanafanaga o lo latou tiga ma le aoaoga moi latou i le alofa ma le Amiotonu a le Atua e faamasino ai. Lea ua folafola mai le Lagi fou ma le Lalolagi fou....le lalolagi tuai sa o latou feagai ai ma puapuaga ona o a latou agasala lea ua toe faafou le Ierusalema tuai...le lagi tuai sa o latou faagalo ma o ese ai....lea o le a le toe tuulafoaina i latou e lo latou Atua na te le toe faatiga i latou ae o le a avea ia ma mea e fiafia iai lana fanau. O le feau mo Iuta o se fafagu foi lea moi tatou, aua e ui lava ina o tatou o ese pea ma lo tatou Atua ae o loo taumulimuli pea lona alofa mo oe ma au. Lona alofa saili lea na faailoa i le soifua ofoina mai oIesu Keriso ma le0 taulaga togiola na ia faia moi tatou ua galoma atu ai le lalolagi tuai o agasala a ua saunia moi tatou le lagi fou ma le Ierusalema fou pe afai tatou te tumau pea i le faatuatua ma le salamo faamaoni lava i a te ia. AMENE! Keriso e, lo matou Alii ma le faaola alofa maia iai matou i toega o lenei aso ina uli ma sao i lou mafuta mai ma saunia faa le agaga i matou mo lou aso sa a taeao ia faamanuia foi lau afio i Tama uma o Samoa i lo latou aso sa a taeao ina ia avea ose aso e tupu ai se lagona fou e auauna atu ia te oe ma le loto faamaoni...o le tatalo lea le alii e ao o matou sese ma aleu ia magalo lava i matou i le toto o Iesu Keriso lo matou Alii ma le Faaola. Amene.

Published on 2014-08-10 23:58:27 GMT

ALEAGA Aso Faraile 8.8.2014 Rev Tautalaaso Fa'aleava MIKA 4:1-5 U’u lima faatasi (Hand in hand). E mulimuli lava le tagata ia i lona atua. E finau fo’i lea tapuaiga ma lea tapuaiga po o ai e sa’o. Leitioa fetalai lo tatou Alii i le tusi a Faaaliga , “Faauta out e tu i le faitoto’a ma ou tu’itu’i atu…”(3:20) Ua fai loto o tagata i totonu o le falesa ae solomuli Iesu tu i fafo. E ui lava i neimau vesiga, ae tumau lava le filemu o tagata ua tutumu i le faatuatua i le Alii. E leai se e sa’o ua na o Iesu lava. O le ala lea ua valaau ai Mika ma le mautinoa, e tula’i Iesu i lona malumalu ma iloa e tagata uma lona mamalu. Ona latou solo atu ai lea i Siona. Ua le toe i ai se faaluafesasi i se sa’o ma se moni, ae ua tasi le manatu ma le agaga i le Atua e to’atasi. Fai mai le isi toeaina, “Vevesi fua, don’t worry be happy!” Ia tatou fifilemu i lalo o o tatou mati ma le mautinoa, o Iesu Keriso o ia le Alii. Amene.

Published on 2014-08-10 23:56:51 GMT

Omaia Sei o Tatou Aleaga....Aso Tofi....07/08/2014 Seleni Rock Tiotio Fete’enaiga i luga a’e ma lalo ifo Matua: Faaaliga 12:7a “Ua tau foi le taua i le lagi;….” O le molimau maumaututu a le tusitala o Kenese i le tala o le foafoaga, sa fegaoioia’i Le Agaga o Le Atua i le fogatai…the wind from God swept over the face of the waters. Ua autasi faiaoga o le Feagaiga Tuai aemaise le Tusi o Kenese, i a latou suesuega i le Gagana Eperu o loo tusia ai le Tusi; o le foafoaga paia a Le Atua, na fanau mai i le taua poo se feteenaiga oni malosi, na faatoilaloina (swept over) ai e le silisiliese o Ieova, atua e pei o le nunumi (formless), gaogao (void), moana (deep) faapea le pouliuli (darkness), sa auauna ma talitonu i ai Papelonia, aemaise o atunuu sasa’e tutotonu (Asian Near East). O lona uiga, o le foafoaga a Le Atua na amata mai i taua ma fete’enaiga, po o le fetaiaiga o malolosi o lo o pulea le vanimonimo (vast/sky/space). O le faatuatua foi ma le mataupusilisili faa-Eperu, o lo o faamatalaina ai le tala o le foafoaga, lea ua o latou talatalapipi ai le matua matautia o Le Atua, o Le a fetalai ona tutupu lea o mea e pei ona ia faia ai le lagi ma le lalolagi. O lea foi ua toe faaiu le Tusi mulimuli o le Tusi Paia, i le faaaliga na iloa e Ioane, na ia matua vaaia ai foi lea tulaga masani. Ae ona o le Tusi lava ia o Faaaliga o loo afiafi ma nana mai ai tusitusiga faatupu malosi ma faatupu lototele mo e ua sauaina ona o Iesu Keriso, o lea ua pei ua toe tau faamatala mai ai se mea o le a tupu. Peita’i o le anofale faamataupusilisili (Realized Escatology) o le Tusi, o loo ogatotonu lea i se feau faatupu fiafia (religion is an opium of the people) na te aveesea tiga o le oti ua i faitoto’a, aemaise o sauaga musaesae ma faasalaga ua aafia ai le ola o tagata Kerisiano. O lea la ua toe tau faamatala mai ai e le tusitala i se ata faa-faaaliga (reveal) le taua ua tau i le lagi. Ae a faitau toto’a i le faaaliga lea i le fafine ma le tarako o loo faamatalaina i le mataupu lea e 12, e faapea uma lava le mea na tupu i le fanau mai o Iesu. Na faatalitali Herota le tupu i le toe foi mai o makoi latou te faailoa mai le mea ua fanau mai ai Iesu ina ia fasiotia, peitai, na faailoa e le agelu ina ia latou ui atu i le tasi ala, ona o loo saili Herota e fasioti i le Tama. Na oo lava foi ia Iosefa ma Maria na faailoa iai e le agelu ina ia latou sosola atu i Aikupito seia oo i ona po e oti ai le o loo saili e fasioti i le tamaititi. Ioe, e matua matautia lava le vaaiga na vaai i ai Ioane i le faaaliga i mea na tutupu, pau lava o lona, ona e lei matua faapea ni mea sa tutupu i le talafaasolopito ma le lalolagi nei, aemaise lava i le vaaiga o mata. E tele ma anoanoa’i foi le mau faaaliga ma le mau gagana faavaloaga o lo o fesiligia ai pea e tagata pe tutupu afea nei mea. O le gagana foi o loo faamatalaina ai e matua maniti ai lava o tatou tino, aemaise lava i folafolaga o malaia o le a oo i tagata ua latou o ese ma le Atua. E le faigofie ona tau faafesoota’i le gagana a le faaaliga poo le valoaaga ma le talafaasolopito, ona o le faaaliga sa iloa e Ioane ina ua aveina a’e o ia i le lagi (two different realms have to be discussed on its own account). Aua nei taitaiseseina ai la tatou faitau, ona e ao ona tatou malamalama i le mafuaaga e afua ai ona faamatala ma faaoga nei upu e momoli mai ai se feau. (nb* deep structure is accountable, not surface structure). Ae a tatou faalogo la i le laulauvivilu a isi faifeau faataitai ia e ao sefulua’i i talaiga fou lea ua iai, oka! e le maua ai se to’afilemu (opium for the people), ae na o le atili ai na maalilili nai agaga. E le faigata i Le Atua silisiliese ma le puleaoao, o Le na foafoaina le lagi ma le lalolagi ona matua faatino i o’oo’oga upu ua faamatalaina ai e le au perofeta ma le au aposetolo le matautia o mea o le a tutupu, peitai, e ui lava i lea matautia ma le silisiliese o Le Atua, ae le saili mai lava o Ia i se ala matuia ma taufaamata’u faapea i le tagata, ae saili mai i lona alofa tunoa i se ala maulalo i le fale o manu. E ui lava i lona matautia lea sa le mafai ai e le tagata ona vaai i ai ona mata, aua o le talitonuga faa-Eperu a vaai le tagata i Le Atua e oti, ae sa ia tuua ia tulaga uma i le lagi ae afio mai i lenei lalolagi i le filemu e faaleleia le feteenaiga o lalo ifo o le lagi. A lea na faia i le va o le lagi ma le lalolagi i luga o le mauga o Kalevaria, i luga o le satauro! O le feau tonu lava lea o lea e faapupula iai e le agelu Ioane i le faaaliga, ina ia toe faaemo ma faate’i ai le faatuatua o tagata Kerisiano o loo ua maalilili ona o le matuia o sauaga o feagai ma i latou. Lea ua toe faamatala ai i se vaaiga faa-faaaliga i le mataupu lea e 12, le faaolataga tele a Le Atua na semanu e folo ola e le tarako, ae na faasaoina ma laveaina ona o le alofa ua pa’i tumutumu o Le Atua i lana tagata. E manatua ai le faatoa taunuu mai o le talalelei i ogasami o Samoa i le tausaga 1830, fai mai na toetoe lava ina a goto uga i le sami i peau mataloloa ma auma taufeaai o le Atu Samoa, ina ua toe afatia lava le Vaa o le Savali o le Filemu ae o le a faataumua ava i gataifale o Salafai. E faapea lava le taua o loo faia nei, o loo tatou taafifili pea ma feteenaiga faapea o le ola, e le gata i luga ma lalo a’o fafo foi ma totonu o tatou, ina ia taumafai le fili e faaleaga lo tatou taumafai. A’o le faamanatu o le Aleaga, ia tatou tumau i Le Atua e maua ai lo tatou malosi ma so tatou mafai tatou te manumalo ai. E le aluese a le tarako e lamalama lo tatou ola ina ia fano, o loo fatalitali mai foi o ia ina ia puea i tatou i ana mailei, peitai, na lavefau le maliu tiga ma le toe soifua manumalo o lo tatou Alii ma lo tatou Faaola o Iesu Keriso, ua segia ai i tatou i le manumalo ua uma ona ia saunia pe afai tatou te tutumau ia te Ia e le aunoa. O le taua i luga a’e ma lalo ifo, na tau ai Iesu ina ia faatoilaloina le tarako (death). O le taua e lei faia ini upu ma ni gagana matautia faafaaaliga, ae na momomo ai le tino ma maligi ai le toto paia o lo tatou Alii Faaola. O le a se tarako matautia o loo fai pea ma taufaamata’u ma faafefefefe ia te oe? Tuli ese le tarako lena e faatalitali maia oe ma faalavelave ia te oe i lenei aso. Tama e, o tatou o ulu ma ta’ita’i o aiga, lenei o le a aulia atu lo tatou Aso Sa faapitoa, ae toe vaai ane i lou to’alua, o lau fanau ma lou aiga aemaise lava au uo, nei mea ane o lo o e faapea o OK mea uma, ae lilo i manatu o loo fai oe ma tarako ia te i latou. Manuia le Aso Sa o Tama…Amene.

Published on 2014-08-10 23:55:37 GMT

ALEAGA Aso Lua 5814 Rev Apineru M Apineru 1 Samuelu 31 : 1 - 13 AUTU: "O se folafolaga paia." (A divine promise) O le maliu fasia o Saulo le tupu faau'uina a le Atua, ua faaalia ai le alu ifo o le lē usita'i i le Atua, atoa ai ma le faaaoga sese o le pule. Na amatalia le nofoaiga a Saulo i le faamoemoe, ina ia faia se tupu e pei o isi mālō. Peitai, e lei tumau ai se lelei i faiga faaemeperoa ona ua malosi le faama'i o le amioleaga ma le agasala. Ua tuumalo Saulo. RIP. A ua tulai mai Tavita le Atalii o Iese, ina ia fai ma FOLAFOLAGA PAIA mo le nuu i le lumanai. Peitai, e lei tumau ai foi se lelei. Tele taitai o atunuu, e taitai i taua. O le toatele lava o ia taitai, e pu'ea ma faafalepuipui. E faatigaina ma fasiotia. Lea ua lavea ai ma Saulo. Fai mai na vavae ese lona ulu, ma faatautau lona tino i le pa i Petesani. Ioe, o le vavae o le ulu, o le vavaeeseina foi lea o le mamalu ma le tamaoaiga. Ae faafetai i toa o Isaraelu, na toe foi e aumai le tino o le tupu, ma ona atalii, ua susunu, ma tanu o latou ivi, i lalo o le laau i Iapese, ma anapopogi ai i aso e fitu. O ivi, o le nofoaga o le toto o le tagata. O le faamoemoe lava lea, ina ia toe ola le FOLAFOLAGA PAIA a le Atua, ina ua totō i lalo o le laau tele, (o le Atua lea), le loto salamo. Ioe, ua faaauau mai lenei uiga leaga faa emeperoa, i Europa, ona o le manao i le pule. Taua e lua o le Lalolagi, ua feoti ai le faitau miliona, ona o le fiapule. Oo mai lava i lenei taeao, o loo tau pea Isaraelu ma Filisitia. O afea ea a uma ai lenei valea? O fea o i ai le loto maulalo? O fea o i ai le nofo fealofani? O fea ea le folafolaga Paia? A o le feau lea mo i tatou. O le FOLAFOLAGA PAIA, ia tatou FAAMAGALO ATU. O le faamagalo atu, o le folafolaga paia lea na alaga ai Iesu i luga o le Satauro. "Lou Tama e, ia e faamagaloina atu ia te i latou, auā ua latou le iloa le mea ua latou faia." Tuu ia le feitaga'i. Tuu le fetaua'i. Aumai le filemu o le Atua, e fofo ai ni faafitauli o aiga. E le se Folafolaga paia, le fe'aina'i ma le lē nofo fealofani. O le FOLAFOLAGA PAIA, lou loto faamagalo. Faamagalo ma faagalo, pei ona faia e Iesu mo oe ma au. O Iesu, o le FOLAFOLAGA PAIA lea, na auina mai le lagi, ina ia tatou ola filemu ai. Manuia lenei aso.

Published on 2014-08-10 23:52:28 GMT

'ALEAGA Aso Sa Aokuso 3, 2014 Rev Matapo'o Peniamina Tusi Paia; F/T. Kenese 4: 1-16 F/F. Luka 15: 11-24 Matua; Luka 15: 13 Ua mavae nai aso, ona faapotopoto ai lea e le uii mea uma, ua alu Malaga I le nuu mamao, ua faataapeape ai ana mea i lea nuu, ua soona ulavale. Manatu autu o le vaiaso; O TAUA, IA NAUNAU MO SE FILEMU. (MAKING WAR, LONGING FOR PEACE) Manatu autu mo lenei aso; ITU I SASA'E O ETENA. (EAST OF EDEN) Ua galoma malie atu Iulai ina ua sasau mai le taualuga a le susuga ia Kohelei, Failauga, ma ua ia faalauiloa mai le faasilasilaga e faapea; "Faalogo maia i le iuga o mea uma..." Ioe, e iai le THE END o mea uma uma uma lava... A o lea la ua fotua'i mai le siva mua o Aokuso, i lana foi faamanatu, O le Atua na faia i le AMATAGA. Ae tatou usi maimoa ia le au uso e. Ua feauga lenei faamanatu ma le vevela o le featuaiga i le va o Isaraelu ma Palesitina, ona o si fasi laufanua o Kasa. Pau lo tatou lagona, o le naunau mo se filemu, ma, ua na o le Atua lo tatou toomaga. Ua uma ona faia le tagata ona faasino lea e le Atua lona fanua e nofo ai. Etena (Kenese 2: 8-17) Ua iloga ona tuaoi, ma lona tamaoaiga. ma lana feau. Ae ina ua sese le tagata ma taumafai ai e lafi mai le Atua ina ua ma, ona tuli ese loa lea mai Etena, ae tuu i ai kerupi ma le pelu afi mumu e nonofo ai ma leoleo le ala i le laau o le ola. ( Kenese 3: 22-24) Ua tulieseina lava le tagata ina ua le usitai ma soli tulafono. Ua maua le fanau a lenei ulua'i aiga, o tama. Ma o le afuaga lava lenei o taua ma fevaevaeaiga ma le toto masaa, ona o le amio leaga. Fai mai le Atua ia Kaino, Pe afai e te amio lelei, e te le maua ea le fiafia? ae afai e te le amio lelei, o loo taoto i le faitotoa le agasala. E ua'i atu lona manao ia te oe, e te pule foi oe ia te ia. O le fevataua'i o tagata, e mafua ona o le amio ua leaga, o manatunatuga ma faatinoga uma ua leaga, ma i'u ai ina faamaligi le toto o le ua le sala...e le se mea lelei, e LEAGA. Ua atili ona leaga ona ua mamao ese ma le Atua. Na oo i ai Kaino ina ua tauia lana amio leaga, ona alu atu lea o Kaino ai luma o le Alii, ua mau foi o ia i le nuu o Nota, i le itu i sasa'e o Etena. O Nota o le nuu o le faasevasevaloaina ma le maumausolo. O le nuu o mea leaga ma le agasala ma tagata ulavavale e le alolofa. O ona tagata o e ua mamao ese ma le Atua i o latou lava manatu ma uiga ma faiga. Ua faapea foi i le uii e pei o le tala a Luka. Ua tonu i lona lava mana'o o le a alu ese i lona lava loto malie. (rights) ua fia faaali rights a la'u kamaikiki. Ua le fia mafuta i le aiga ma matua, ua fia ola tu toatasi. E lelei? Ae maise o tupulaga i aso nei, fai mai ua move in ma le friend, ua alu ese ma matua, e lelei? O le uii, ua alu i le nuu mamao ma ua faataapeape ai ana mea, ua soona ulavale. O le nuu o tagata le alolofa, e ola mativa ma amio puaa, aua na oo lava i ai le uii ua ola lopala ma aai faatasi ai ma puaa. Peitai e ui ina mamao i le manatu o le tagata, ae latalata lava i ai le Atua, o loo i le itu i sasa'e o Etena. O le itu taua i le uii, ua ia faasino mo i tatou le ala e tasi e alu ese ai mai lea nu leaga o Nota ma toe fo'i atu ai i Etena. O le a? O le salamo. Ua atamai le uso ma manatunatu i le aiga ma lona tama, la e mauga ai mea ai o totoe. O le 'ou tulai ma alu i lo'u tama, ma fai atu, Ua ou agasala i le o i le lagi atoa ma ou luma. Ua le toe aoga ona ta'ua o se atalii, ae ia fai ia ma pologa. Ua salamo a'ia'i, ina ua iloa le mea ua sese ai, ona fulitua lea i ai, ae faasaga atu i Le o i le lagi atoa ma le tama. Pe le o se valaau foi lea o lenei taeao toto'a ma le manino mo I tatou uma? Ua valaauina i tatou e fo'i atu i le Atua ma le loto salamo moni. O loo i luga o le laoai nei, le faatusa o le alofa lavea'i o le Atua, na ia aumai ai lona atalii e toatasi, ina ia le fano se tasi e faatuatua ia te ia. Poo fea ea o tatou fiafia e nonofo ai, o Nota lava. Aua ua tatou sii pea le ta i le Atua i aso uma i le faatinoga o lo tatou va nonofo. Ua tatou o mamao ese ai ma faia amio leaga, ma maumausolo ai ma ola fevataua'i ai pea ma faasevasevaloaina ai lava. Talosia ia ia vave mai se aso e to'afilemu ai le va tau o malo, ae maise i Isaraelu le nuu o le Atua. O le valaau alofa, Fo'i ia i le Atua ma le loto salamo moni, ma ia faatuatua fo'i i le Alii lo tatou Faaola o Iesu Keriso. Ia manatua o loo tatou i ai lava i faafanua o le nuu filifilia o le Atua, ma e le lilo oe ma a'u i lana Silafaga Paia. E ui ai ina mamao le nuu o Nota i o tatou manatu, a o le itu lava i sasa'e o Etena. I le ma lea, o le lagi lo tatou Etena fou i le maota ua saunia. Tatou tapena ia e o atu i ai ma le fiafia ma le faafetai... AMENE.

Published on 2014-08-10 23:50:40 GMT

ALEAGA-ASO FARAILE, AUKUSO 1, 2014. Rev Tautalaaso Fa'aleava ‘AUAU O LE ASO: TEU OLOA MA LE POTO (INVEST WISELY). FAILAUGA 11:1-10 11:1-2-Lafo ia lau mea e ai i luga o le vai; auā a mavae aso e tele e te toe maua. Avatu se tufaaga i le to’afitu po o le to’avalu; auā e te le iloa pe se ā se leaga e tupu i le lalolagi. E te fia mauoloa? O ai se e sili ona tatou faalogo i ai nai lo le tupu sili ona tamaoaiga i le lalolagi. O le tupu lea o Solomona. Ua ia sasaa mai lana metotia na mafua ai ona maua le manuia. Ioe, sa faamanuia le Atua ia te ia; ae e le’i tuu aao ifo e le Atua ia te ia mea na ia maua. Sa ia faaputu (invest) ma le poto. Lafo le fatu saito i le vai e teu ai; o lona uiga ave nisi au saito e totō i atunuu i fafo. Auā a oso le lāmala po o se lolo i le atunuu o e nofo ai, ona faaleagaina lea o fatu na e lulu, peita'i o lo'o ola isi fatu i atunuu ese. Afai e te teu (invest) i le au fai pisinisi, aua le avea uma au tupe i le toatasi, vaevae i se to’afitu po o se to’avalu; auā e leai se mea e mautinoa i lalo o le la lenei. Fai mai le gagana faa-tagata-teutupe, “Aua le tuua uma au fuamoa i le ato e tasi.” O le atamai na latou iloa mai ia Solomona. Fai mai Solomona, “O le taeao ia e lulu ai au saito, aua fo’i le mapu ou lima i le afiafi, auā e te le iloa po o le fea e manuia, o lenei, po o lena, pe gatusa ona lelei o nei mea e lua.” (f.6) Salamo 115:16-O le lagi, o le lagi lava, e iā Ieova lea; a ua tuuina mai e ia le lalolagi i le fanau a tagata. Ua tuuina mai e le Atua le lalolagi atoa ma lona tamaoaiga i o ta lima. O lea ua sasaa mai le secret a Solomona. O le Atua na te leoleo i fatu uma ua lulu i lona suafa; ae o le ta sailiga mo fatu e lulu atu mo le Atua, o lo’o i o ta lima lea. Upu a toeaiina, “O le samoa e teua na mea i lona aiga.” “E tupu mea avea.” Teu ma le poto i lou aiga; a tupu se falavelave ia te oe, e toe fua mai i le agalelei o lou aiga. Fesili ifo le faigaluega i lona loto, “A tupu mai se pefea ia te a’u, e tua i le ā le tinā ma le fanau?” INVEST WISELY KING SOLOMON, THE WEALTHIEST MAN WHO EVER LIVED HAS SPREAD HIS INVESTMENT PLAN FOR ALL GOD’S PEOPLE IN ECCLESIASTES 11. -Ship your grains to grow overseas. If a drought falls on your part of the world, at least you have some planted somewhere else. -Do not put all your investment into one stock. Choose seven or eight. -Sow in the morning and do something else at night, you never know which will succeed. Ps 115:16 –The highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to mankind. The Lord has invested his earth to us. May he bless our investments and seeds.

Published on 2014-08-10 23:48:21 GMT

ALEAGA ASO TOFI 31/07/2014 Seleni Rock Tiotio Omaia Se’i o Tatou Aleaga Fa’aete’ete i le tele o upu (Beware of multiplying words) Failauga 10:11 “Afai e u se gata, ao lei faaoleoleina, ona leai lea o se mea e maua e le na te faaoleoleina”. O loo tatou talanoa pea i le manatu taitai o le Tusi Faitau Aso o lenei Vaiaso… O LE A LE POTO, A O AI E ATAMAI?....... O lea foi la ua tatou aga’i mai i le Autu e faapea;…Faaeteete i le tele o upu.. O le Tusi nei a Failauga faapea ai ma isi Tusi ua taua o Tusitusiga a le Poto (Wisdom Literature), o le tele ia o le mau muagagana eseese lava o loo faaoga e Faleupolu ma Failauga o lo tatou atunuu; e pei la o upu nei; ai a le matagi, o le lago mate e tasi e leaga ai le suauu manogi, o le ipuvai ua masaa e le mafai ona toe utufiaina, e mamafa le maa ae sili atu ai le ita a le vale….etc O lea lava e taumafai le Failauga, sei faamatala le poto faa-Le Atua i lona malamalamaaga i le poto faa-letagata. O lona la lea malamalamaaga faapoto faaletagata ua aliali mai ai le matua faatauvaa lava ma le le aoga o le poto faaletagata, e iai ona tapulaa e iai le mea e gata mai ai, e iai foi le mea e le oo iai, e iai foi ona vaivaiga ma ona le atoatoa. O lea lava foi ua matua aliali lava i le fuaiupu lea e 11 ua fai ma matua, “Afai e u se gata, ao lei faaoleoleina, ona leai lea o se mea e maua e le na te faaoleoleina”….o ai se e toe fia faaoleoleina se gata pe afai ua foi sana u i se tagata?....se a se aoga e toe faaoleole ai ua le aoga ua masaa le ipuvai?...e toe mafai e sea faaoleole ona togafitia le ogotia o le u a le gata? Se a le aoga e toe faanoi mulimuli ai ua uma ona ta le aufa’i? O le poto lea e taumafai le Failauga e faailoa mai, o le atamai e iloa ai ona talia o mea vaivai ma fitauli o le olaga ma aloalo ese mai ai. E le faapea seiloga e u muamua e le gata ona faatoa faaoleoleina lea, e tatau ona muamua faaoleole ona le afaina ai lea. E faanoi muamua ona faatoa avatu laia o le faatanaga e ta ai le aufa’i. Ae le mafai la e le poto lea faaletagata ona sao mai ai, na o le poto faa-Le Atua e iloa ai ona tali filemu ona liliueseina ai lea o le ita, na o le poto faa-Le Atua e iloa ona alu i lalo ma taumafai e tausi le filemu ona leai ai lea ose misa. O vaivaiga masani ia o lea ua faatusa e le Failauga, e leai sona uiga. Lea foi ua fautua mai ai ina ia faaeteete i le tele o upu. A’o le vaivaiga taatele lea oi tatou, e tiga lava ona sasa atu le manu ua mate ae saga sasa lava….hehehehe…. E tupu a le misa o le tele o upu e le tatau ona faia. O mea e tatau ona tele iai tatou upu ae ua gugu, ao mea e le ono ona tele iai ni upu aua soona tautatala iai. O tatou, tatou te nonofo nonofo e le faaalia ni o tatou manatu i se mataupu, ae uma ane ua pasia ma aloaia ma iugafono, ae toe tausolomua lava foi tatou le faifai upu i ai. Ae o le mea lea e tulaga ese ai le iugafono ma le tulafono na faaatoatoaina e Iesu i luga o le satauro, na matua pisipisia ai le satauro i le maatusi ink mumu, o le vaitusi faaola a Le Atua e faaatoatoa ai le tulafono ma le iugafono le atoatoa a le tagata. O le vaitusi faaola a Le Atua sa tusi matamata tetele mai ai mataitusi o le poto ma le amiotonu o Le Atua i luga o le satauro, ina ua leai se na te faaoleoleina le oti ma le tuugamau, ae sa latou faatauanauina. Ua a nei? Le oti e, o fea o iai lou tui? Le tuugamau e, o fea lou manumalo? Le gata e, o fea foi au u e ogotia ai i matou? Sorry snake, o le faaolataga tele oi matou e lei faaoleoleina ini upu le faataunuuina, sa momomo ai le tino o lo matou Faaola o Iesu Keriso ma maligi lona toto. Manuia le feagai ai ma lavasiga o le aso…..Amene.

Published on 2014-08-10 23:46:51 GMT

ALEAGA (Aso Lua 29 Iulai 2014) Rev Apineru M Apineru Failauga 9: 1 -10 AUTU: "SE TAUNUUGA FAITELE" (A Common Destiny) MATUA; f5a "Aua o e ua ola, ua latou iloa e oti i latou." Talofa Amerika. Malo le soifua maua. Faafetai i le Atua ua aulia mai lenei aso fou. Ae alo mai ia sei tatou aleaga i le alofa o le Atua. O le oti, o le tatou TAUNUUGA FAITELE lea. O le taunuuga, e tuta uma i ai vaa o tagata ola ma meaola uma. E leai lava se tasi, na te mafaia ona laasia lea tulaga, sei vagana ai Elia ma Enoka, o tama matu na aveolaina i le lagi. Peitai, o le mana'o ua folasia e le Failauga, ia tatou fiafia ma olioli i lenei olaga, manu e lei oo mai le oti. Amata mai i le fuaiupu e 7 - 10, o loo faapea mai ai Solomona, "Ina alu ia, ina 'ai lau mea 'ai ma le olioli, ina inu foi i lau uaina ma le loto fiafia...Ia sinasina ou ofu, aua foi le aunoa le suauu i lou ulu. Ia e fiafia e ola faatasi ma le ava ua e alofa i ai." Ioe, o lea ua fautua mai le Failauga, ia tatou o e fiafia ma olioli i le ola ua aumaia e le Atua. Faaaoga aso o totoe, e enjoy ai le life, manu o maua le ola. Lenei foi aso ua tatou aulia manuia mai, e lelei loa ona fai se tonu. Fai mai le Poto, 'ai ma 'inu fiafia. O lona iuga, ia ave se holiday. Faatafao ai le tina o tamaiti. Fai se ofu ilaila lelei, ma o e fiafia out. Aua foi nei misi le suauu, e uu ai le ulu. Ioe, ia fiafia le loto. Plan se trip ma tamaiti i se mea e eva ai. Tuu le galuega, ae o sei toe faafiafia le ola, e toe maua ai se isi malosi fou. Aua le uma le ola i le galuega, ae amata ona asia le lalolagi matagofie a le Atua.. O le Alii o Iesu, na ia tuua lana galuega, ae afio i le vao, sei sailiili malosi, aua le faaauauina o le galuega. Faapena foi tatou. O fea lava le galuega o loo e i ai, FAI SINA KOMA. Tatou tau fai saili malosi. Aua a sau le TAUNUUGA FAITELE, ua tatou oti fiafia. MANUIA LENEI ASO.

Published on 2014-08-10 23:44:27 GMT

ALEAGA (Aso Gafua 28 Iulai 2014) Rev. Iosefa Lale Peteru AUTU: 28 ASO GAFUA - O AI UA ATAMAI? (Who is wise?) TUSI FAITAU: Failauga 8:1-17 MATUA: Failauga 8:16-17 16 When I applied my mind to know wisdom and to observe the labour that is done on earth—people getting no sleep day or night— 17 then I saw all that God has done. No one can comprehend what goes on under the sun. Despite all their efforts to search it out, no one can discover its meaning. Even if the wise claim they know, they cannot really comprehend it. Ua fa’asaga lo’u loto ia iloa le poto, ia iloa fo’i le galuega ua faia i le lalolagi; aua fo’i o lo o i ai le ua le iloa sina moe i ona mata i le ao atoa ma le po; ona ou iloa ai lea o galuega uma a le Atua, e le mafaia e le tagata ona iloa o le galuega ua faia i lalo o le la; aua e ui lava ina tiga se tagata i sa’ili, ae le iloa e ia; i le ma lea, a fa’apea ifo se tagata poto, o le a na iloa, e le mafai ona iloa e ia.” I le amataga o le Mata’upu le nei, ua tu’uina mai ai e le Failauga fesili e lua; (i)O ai e pei o le tagata poto? Who is like the wise man? (ii) O ai fo’i na te iloa se fa’amatalaga o se mea? Who knows the explanation of things? O fesili fa’atupu manatu ia ona o le va’ai a le Failauga, e tele na’ua mea e le faigofie ona fa’amanino. Mea e fa’anunumi ma fesiligia ai le uiga o le ola ua fai nei. O LE LALOLAGI O TUPUA MA MEA E ‘AILILILO Ua tatou ola i se lalolagi e tumu i mea lilo ma tupua mategata. I. Ua tatou ta’afifili pea i le ola nei ma le mea lilo o le Pule (Poloa’iga), ma le ‘’Ana’ana (Usita’i). (Failauga: 2-9) Tasi lea mea na maua i sa’iliga a le Failauga. O le Pule po o le Poloa’iga e ta’oto filemu ai mea uma. Le lalolagi sa so’ona nunumi ma gaogao. Le Pule lea na faia ai le Foafoaga ma tu’u mavaevae le Fa’ato’aga i Etena. Le fesopoa’i le isi mea ma le isi mea. A world without authority would be a chaotic world and yet often find it difficult to submit to authority. O se lalolagi e aunoa ma le Pule, o se lalolagi nunumi, ma le fetaua’i. Peita’i ua feagai pea le lalolagi ma faigata i le le usita’ia o le Pule ma Poloa’iga mo le filemu ma le nofo lelei, pei ona mua’i faia ai. AISEA E FAIGATA AI? Ona o le ‘ese’ese o Pulega. E ui ina faia mea uma i le Pule a le Atua, ae ua fao malo lava le tagata. Na tatou iloa i le foafoaga, le GAUPULE o Atamu ma Eva. O le mana’o lava lea o le tagata, ia u’u i ona lima le Pule. Talu mai lea ituaso, ua TOPULE le tagata. Ua tau sa’ili tagata i se auala e toe maua ai le filemu ma le nofo lelei. SOALAUPULE O le faiga lea fa’a- Sosaiete, e tau fa’amalie ai loto, ma sa’ili se auala lelei mo le fa’afitauli o le filiga o le Pule. Ae i ai fo’i lona faigata, e le gata ina fua poloa’iga i lagona o tagata, ae ‘ese’ese fo’i si’osi’omaga o tagata. E fua Poloa’iga i le Si’omaga o nonofo ai. Ua le mafai lava ona ‘afa e tasi faiga mea, i lagona e Pulea ai. FETE’ENA’IGA O LE PULE Ua tatou maua le tele o fete’ena’iga o Pule i le lalolagi, pei ona fa’aalia i Upu Fai o Malo (Polotiki). E fa’apea fo’i i fa’alapotopotoga o tagata. O faiga nu’u ma faiga fa’a Sosaiete. E o’o lava i Ekalesia, ua le mafai lava ona ‘maea-e-tasi’ i se Poloa’iga e pulea ai. O lo o vevesi le lalolagi i le va o Rusia ma Ukraine. Ua toe laga’i le taua i le va o Isara’elu ma Palesitina. O le Pule lava ma Poloa’iga, ina ia Usita’ia. E ui i taumafaiga a Malo Aufa’atasi i Poloa’iga e sa’ilia ai le Filemu, ae ua le faigofie pea. UA NAU- PULE LE TAGATA O le isi lea itu faigata ua fai ma fa’ama’i papala. Ua moni ai le ‘upu o le Tusi ‘Oti a le A’oga Faife’au a le EFKS. “E FIA FAI MOA TAMA UMA.” Ua tauva tagata i le fia maua o le tulaga pule. Le tauiviga lea “Ua solo ai le falute ma nunu le to’au. Aisea? Aua e mamalu le Pule. E tamaoaiga le Pule. O le Fia Pule ma le Nau Pule ma le Gau Pule, ua o’o ai ina le miga le tagata, i le titina ma fasioti e le isi le tasi. O AI UA ATAMAI? I le manatu o le Failauga, o le matua mea lilo lea i le lalolagi. E leai se POTO po o se ATAMAI, na te mafaia ona fa’ato’amalie le vevesi pe a felautoa’i le Pule. Ona e matafelefele le natura o Pule. Vagana ua usita’ia e le tagata le Pule fa’a le Atua, ona toe o’o mai lea o le Filemu i le Foafoaga pei ona ulua’i faia ai. ONA O IESU KERISO AMENE

Published on 2014-08-10 23:42:52 GMT

ALEAGA (Aso Sa 27 Iulai 2014) Rev Matapo'o Peniamina Faamalo le taualo, malo foi le pale. Tautai a'e, ua tatou i ai foi i le amataga o lenei vaiaso fou. Ia seu maia lou vaa tatou 'ALEAGA faatasi. Tatou tapua'i i le Atua. O le Pese. 204 1. Ua faafetai ua maua mai o lenei aso sa; E tausailiili ai o mea i luga. tali; Agaga sa e, afio mai ia i matou uma nei, Ia matou faapaiaina ai le aso sa lenei. 2. Ia atu lava tatou nei ne'i faaleaoga O lenei aso sa lelei i loto faigata. 2. Tatalo ia ma mafaufau i tatou uma nei, Ne'i maumau lava ia i tatou le aso sa lenei. Tusi Pa'ia; F/T Failauga 7: 13-29 F/F 1 Korinito 1: 18-25 Matua; 1 Korinito 1: 24 ...ae peitai oe ua valaauina, o Iutaia atoa ma Eleni, ua fai Keriso ma mana o le Atua, ma poto o le Atua ia te i latou. ...But to those who are the called, both Jews and Greek, Christ the power of God, and the wisdom of God. Manatu autu; MATA'ITU LE POTO O LE ATUA. (CONSIDER GOD'S WISDOM) Ua valaauina i tatou uma i lenei foi aso sa, e mata'itu le Poto o le Atua. O le fesili, Aisea? e mata'i o le a? Ua fetaui le taimi o lenei fe'au ma le lu'i mo i tatou uma. Aua ua tatou fealumi faatasi ma nisi o mea ogaoga o loo tutupu mai i le lalolagi. O le matape'ape'a i le tamaoaiga, ua aafia ai le si'osi'omaga, o le fiapule saua, o le faatupu faalavelave, o le fao faamalosi o eleele ma le tofi o nai atunuu vaivai, o le sauaina ma le tuliesea faamalosi o le au Kerisiano, O le vevesi i le va o Isaraelu ma Palesitina, faapea Rusia ma Ukraine, o vaalele e fa ua pa'u'u, ma ua tele ola ua fano ai, atoa ma le tele o nisi aafiaga faigata..... WHY? Ua moni le isi muagagana, I don't know why lava pe aisea..hehe. Ua alaga tatau ona tatou mata'itu le Poto o le Atua. Lea ua faalava le amoa, i le lauga o loo saunoa i ai le Failauga. Ma ua faailoa mai lava, o a mea ua faia ma tutupu o le mea faanimonimo lava i lea i le tagata. E le oo le tai ole tagata i le itu a le Atua. O ai na te mafaia ona iloa le mea e tupu i lalo o le la? e leai se tasi. O ai foi na te iloa le olaga ma lona lumana'i, e leai lava se tasi. E le mafai lava ona tatou talia fesili aga'i i le olaga ma lona lumana'i. Na o lea, ia fai le lelei manu o i ai nei, aua o loo sau aso leaga. Ma afai ai e oo mai aso leaga, ia tatou manatua aso e taugalemu ma lelei ai, ma faatupu atili ai le faamoemoe, e agai ai pea i luma. E ao ona taumafai e ola paleni ma fiafia i ai, aua le faatigaina i le mea tatou te le ausia. E puupuu ma faatauvaa lenei olaga, e le aoga ona tatou fia popoto i ai, a e ao ai ona tatou mata'i le Poto o le Atua aua o lo tatou ola lena. Fai mai Paulo, o e ua valaauina lava, ua fai Keriso ma poto o le Atua ia te i latou. O lea le finauga i le vevesi ua tatou i ai ne, O le poto o le Atua e le o se filosofia e aoaoina, ae o le mealofa mo e ua valaauina. E le o le manao o Iutaia e fia vaai faailoga, poo Eleni foi i le poto e mafaufau i ai, e leai leai lava. E ao ona ofoina atu le tagata i le Atua, aua o lona poto ua tatou i ai, ma ua faaolaina ai lava e ala i le maliu ma le toetu o Iesu. O i tatou ua valaauina, ma ua lagona atu lona siufofoga alofa, ma talia le faaolataga e ala i le salamo ma le faatuatua. Ioe uso e, o le poto lava o le Atua tatou te toomaga i ai i le faataifana'e mai o suiga faigata o le lalolagi. Alofa mai le Atua ma faapupula mai lou malamalam i a i matou uma nei, ina ia matou lagona atu lou siufofoga e ola ai. Faamanuia lenei aso ma le alu o lau tala lelei, ia avea pea au afioga ma sulu i o matou vae, ma malamalama i o matou ala. Lo matou Tama e o i le lagi...... ________ a m e n e ________ Ia manuia.

Published on 2014-08-10 23:39:20 GMT

ALEAGA (Aso Faraile, 25 Iulai, 2014) Rev Tautalaaso Fa'aleava Failauga 6:1-12 Au’au: Ia loto fiafia-The ability to enjoy. O le pepa fanau ma le pepa maliu. O le tausaga fanau ma le tausagaa na maliu ai e tele ina tusia faapea: 1914 - 2014. O le olaga o le tagata mai lona fanau mai se ia oo i lona maliu e aofia uma i le vase (-) o lo’o i le va o ia tausaga e lua. O le manatu la o lenei aso i tusi faitau aso, ina ia tatou iloa ona ola fiafia ma ii le fanau mai se ia oo i le oti. E le aoga le tele o tupe, po o le tele o le atamai, ae leai se agaga fiafia e fusia ia mea. Afai e le ma’ona i le tele o mea maua, ua maumau le ola. E manaia foi le vaai i se maa faamanatu e tusia faapea: 1914 tumu i le olioli 2014. Ia soona olioli nei o tatou loto ia Iesu. Not being able to enjoy wealth or life as a smart and intelligent person, is vanity. Enjoy every little gift, your spouse, your church members, your ministry every single bite or sip. We are heading towards the grave, and our live will be represented by a single dash (-) on our tombstones, 1914-2014. Envision that dash as this; 1914 enjoyed life until 2014. The poor and the rich are all entitled to happiness and a life filled with joy.

Published on 2014-08-10 23:37:37 GMT

SEI O TATOU ALEAGA = ASO TOFI 24/07/2014 Seleni Rock Tiotio MATUA = Failauga 5:2 “….aua o i le lagi Le Atua, a ua e i le lalolagi, o le mea lea ia itititi ai au upu” Manatu Autu: Ia le soona tele au upu (Let my words be few) Ua uma ona tautino le solo a le tamaloa i lana vaai faalemafaufau i le gasologa o mea o le foafoaga (creational order), aemaise ai o lana vaai faalemafaufau i le olaga o le tagata (sosiological analysis). O ia mau mea uma ua ta'u faatauvaaina uma e le tusitala mai lava i le mataupu muamua seia oo mai i le vaega lea ua avea ma faitauga o lenei aso. O lea la ua oo mai le faasologa o le vaai faalemafaufau (critical analysis) a le tusitala, i le va fesaga'i o le tagata ma Le Atua i totonu o le fale o Le Atua (worship). O le mea ua mautinoa, e le o ta'u faatauvaaina e le tusitala galuega mamana ma le ofoofogia a le Silisiliese, o loo ia ta'u faatauvaaina le mana'o ma le faamuamua a le tagata ua punitia ai lana vaai i Le Atua ma ua mamasagia ai le faamoemoe i Le Atua ona o ia mea (we worship the creations instead of the Creator). E le faatauvaa galuega mamana ma le ofoofogia a Le Atua i lana foafoaga, e le faatauvaa foi le poto ma le mamalu, o le tamaoaiga ma mea uma sa ia foaiina ia Solomona, aua o mealofa tetele ma le taua ia a lo tatou Atua ia i tatou i aso uma. Pe'ta'i, o lea ua taumafai le tusitala se'i matua faamatilatila ma matua faatulagaese le silisiliese o le poto o Le Atua ma le poto o le tagata (divine wisdom and human wisdom). O le uiga tonu foi lea o le Tusi e afua ai ona faatulagaina i totonu o Tusitusiga a le Poto (Wisdom Literature). O le ogatotonu foi lea o le feau faamataupusilisili o le Tusi o Failauga, o le poto faa-Le Atua e faatauvaa ma ainiumea ai le poto faaletagata. O le poto o Le Atua e alofa ma amiotonu, lea sa foaiina ia Solomona e na te faamasinoina ai le nuu, a lea na matua manino lava i le faamasinoga foi lele i fafine e toalua ma la pepe! Na aliali ai le alofa, na manino ai foi le amiotonu. Ae a le poto o le tagata? A lea na na matua manino i le olaga ua pau ma lilifa i ai vaivaiga ma faaletonu o Solomona! O le poto na afua i le mana'o ma le tu'inanau, e le se poto mai Le Atua, a'o le poto na faafailele e le ola le fia faamalieina o le tagata. O lea la ua taumafai le tusitala e a'oa'o mai le tagata i lona mafuta fesaga'i lea ma Le Atua poto ina ia matua malamalama le tagata ma matua faaeteete, e sili atu le silafia o Le Atua i mea e lelei ma manuia ai le tagata, nai lo le iloa e le tagata o ia lava ma lona lumana'i manuia. Fai mai upu ua fai ma a tatou matua,..... "aua o i le lagi Le Atua, a'o oe ua e i le lalolagi...." O le lagi o le nofoaga lea e mafai ai e malosiaga tetele ona fealofani ai e pei o le afi ma le vai, aua o le uiga tonu lea o le uiga o le upu Eperu mo le lagi SHAMAYIM. O le tuufaatasiga o le upu Eperu o le Afi ma le upu Eperu o le Vai. Ae talitonu Eperu e le mafai ese malosi ma se poto ona tuu faatasi nei malosiaga tetele ona o la natura, ae peit'i ua na o Le Atua lava i lona poto ma lona malosi e mafai ai. O lona uiga, o le lagi o le mea e le oo iai le iloa, o le malosi ma le mafai o le tagata, o le afioaga paia o Le Atua. A'o le silisiliese lea o poto ma le matautia o Le Atua o lea e atagia i upu a le Failauga e pei ona fai ma matua. O le mafuaaga foi lea e alai ona faamamafa e le feau o le Aleaga i lenei aso ina ia le soona tele ni a tatou upu i le mafutaga fesaga'i lea ma lo tatou Atua. Aisea? Ia tatou te o atu ea ma ni a i ona luma? O ai ea e alu a'e i lona mauga paia? Na o le ua iai lima mama ma le loto mama, na o le ua le naunau lona loto i mea faatauvaa! Ua loa ona silafia i tatou e Le Atua. Afai la ua faigofie ona ta'u faatauvaaina e le tusitala mea uma ua fai ma faapogai o le aliali ai o le poto faaletagata, se a la le faigata ona ia ta'u faatauvaaina foi le fia mau upu i luma o Le Atua! Tasi nei o vaivaiga ua fai ma a tatou masani, ua tatou augofie tele e tagi i Le Atua ina ia ta'ita'ina i tatou e lona Agaga a'o la lava e ta'ita'ina lava i tatou e o tatou mana'o. E ese ona tatou ole i Le Atua e fesoasoani mai ina ia manuia i tatou ae o mea ia tatou te faia, e le ni mea e oo mai ai ni manuia. Tele taimi e musaesae ai o tatou mana'o, ona afua ai lea ona sopolagi so tatou faatauanau ma galo ai ia i tatou, e sili atu le silafia o Le Atua i mea ua tatou vaivai ma matitiva ai nai lo lo tatou iloa o mea e tatau mo i tatou. Ia soona faatele a tatou galuega, ae le o tatou upu. Faapei o Iesu na ia tatalo,.... "afai e mafai, ia aveese lenei ipu, aua le faia lo'u loto, a'o lou finagalo". Ioe le au uso e, e lei faia ini upu le faaolataga tele moi tatou. Amene.

Published on 2014-08-10 23:36:10 GMT

ALEAGA Asolua 22 Iulai Rev Apineru M Apineru Failauga 3 1 -18 Autu: "O VAITAU O LEO MALIE" (Seasons of the Great Rhythm) O le lisi lea o mea ua faailoa mai i le mataupu lenei e tolu, ina ia toe seu silasila i ai le ALEAGA i lenei taeao. fanau - oti; toto ai - liai ai le mea ua totoina; fasioti - fofo; lepeti - atiae; tagi - ataata; taufaitagitu'i - sasaa; lafoai maa - faapotopoto maa; feasogi - le feasogi; saili - tuu ua le iloa; tausi - lafoai; saei - su'i; faalologo - tautala; alofa - inoino; taua - nofo lelei. E luasefulu valu vaega ia o le olaga ua ta'ua i luga. Faatatau i le aofai o aso o le taamilosaga a le masina i le lalolagi. Ioe, o mea ia ua aafia ai le ola o le tagata i lea aso ma lea aso, o lea masina ma lea masina, o lea tausaga ma lea tausaga. Fai mai le Autu o lenei aso, "Vaitau o le leo Malie" (Seasons of the Great Rhythm). O le a lona uiga mo i tatou? O lona uiga, o le soifua ma le ola o le tagata, o loo pulea mai e le Atua. O le fanau mai, o le oti, ma mea uma ua faailoa mai e le Failauga, o vaitau ia ua ma'ea ona tuutaimi ma tuumatamaga e le Atua. O le manatu o Solomona, ia tatou talia mea ua siosiomia ai le ola. Ia faaaloalo le tagata, i le taimi faa le Atua. Tele mea oona e aafia ai le ola. O mea e faanoanoa ai le loto. Ae fai mai le Autu, "Vaitau o le leo malie." O lona uiga, a oo mai pefea, aua le faatautee i le Atua, ae ia tatou saili i le Siufofoga Malie o le Atua. O ia o le Great Rhythm o mea uma. Lenei aso, sei tatou toe vaavaai poo fea le tau (season) lena ua e i ai. Po o e tagi, poo e inoino, poo e saei, poo e fai le taua ma le isi, poo se isi mea o le olaga, ia faalogologo i le Siufofoga Malie o le Atua. Tatalo ma ole atu i le Atua, ina ia tatou maua ai lona Siufofoga Malie, a o tatou feagai ma le tele o puapuaga. Uma ona fetalai Iesu, "Amuia e faanoanoa, aua e faamafanafanaina i latou." O le Siufofoga Malie lea, tatou te maua ai le mapusaga i lenei olaga. Peitai, o le olaga nei, e iu lava i le oti. A o le Ola e Faavavau i luga, o le taimi lea o le Valaau o le Siufofoga Malie mo i tatou, "Le auauna lelei e, ma le faamaoni, ulufale mai ia i le fiafia o lou Alii." Faagatusa lou olaga, ma le Siufofoga Malie o le Atua. MANUIA LENEI ASO.

Published on 2014-08-10 23:32:36 GMT

ALEAGA Iulai 20 2014 Rev Matapo'o Peniamina Maleifua maia i faguna lelei i lenei foi taeao fou, taeao o le Aso Pa'ia o le Alii. Aloalo mai lou sa, se'i o tatou 'ALEAGA faatasi. Pese 201 1. Ua tatou maua mai o lenei aso sa, E malolo ai i tatou ma olioli ai. tali; Le aso foi lenei na tulai ai Iesu; Ia tatou fiafia i ai ma tatou faamanu. 2. Le Alii e, Iesu, ia e afio mai, Ia e fafagaina mai, ia maoona i matou. 3. Tatou nonofo nei ma faanaunau i ai Ia faafetai ma faamanu i Le fafaga mai. 4. A silia aso sa, e fai i lalo nei, Tatou te mapu i luga, faatasi ma Iesu. Tusi Paia; F/T. Failauga 1: 1-18 F/F. Filipi 3: 1-11 Matua; Failauga 1: 2 Ua faapea mai le failauga, E matua faatauvaa, e matua faatauvaa; e faatauvaa mea uma lava. Ecclesiastes 1: 2 Vanity of vanities, says the Teacher, vanity of vanities! All is vanity. Manatu autu; SE AUALA FOU O LE I AI. (A NEW WAY OF BEING) O ananafi pe tusa o le te'a laititi o le fa i le afiafi, na lulu aao ai ma faamavae le Matagaluega a Amerika, i e uma sa auai i lana Tofiga Tele na usuia i Las Vegas nei. O le taualuga, sa 'ALEAGA faatasi ai i le Sauniga o le Talisuaga Paia a le Alii, na ta'ita'ia e le susuga i le alii faifeau o Time M Laufili. Ona tatala loa lea o le 'ALEAGA, ma tuuama le fua a le aiga tautai i faga eseese na tuuvaa mai ai. Ma le faamoemoe ua lele le gogo ma si ana i'a, ma o le a tu i le foe le Atua e molimoli atu i le vaa o tau mai i le aloalo, ma a'e manuia ai i le vaa o faafao mai le afolau. Folau ia i lagi ma my friend, toe feiloai. A o lea la ua tatou toe Aleaga nei i le manatu o le Failauga, e uiga i le olaga ma ana aga. Ea? uso e, e matua faatauvaa. Ua tautino mai le solo a le tamaloa, ma ia fofola le fala. "Ua ou vaavaai i galuega uma ua faia i lalo o le la, faauta foi, o mea faatauvaa uma lava ia, ma le 'ai i le matagi. E faapefea ona tatou tamomo'e ma tuli i le matagi? e faatauvaa. A o Solomona, e leai se tasi na i ona tala atu ma tala mai foi, i le mataupu o le poto. Aua sa ia le ole atu i le Atua i le ola faafualoa, poo oloa, poo le malosi e fai ai taua, ae peitai ua ia tatalo, ina ia foai mai le loto matala ma le mafaufau, e saunia ai le puleaina o le nuu o Isaraelu. Ona faamanuia lea i ai o le Atua ma foaiina ia te ia le poto, le tamaoaiga, le malosi, le mamalu ma le taualoa. Ioe, e ao le fua a Solomona i tagata uma i sasa'e atoa ma Aikupito uma, ma o lona poto, na ia tautala ai e afua mai lava i le arasi o loo i Lepanona e oo atu i le isopo sa tupu ae i luga o le au pa. Ao lea la ua ia su'esu'e i mea uma i lona poto, ma ua faailoa mai ai, e le aoga, ua na o se olaga aogao ii ma le matua'i le aoga o mea o loo tautiga ai le tagata, ma ua ia faatusa i e o loo taufetuli e tuli tausi'o le matagi; e faatauvaa mea uma ma le 'ai i le matagi. E le faamalieina lava le tagata i le taunuuga o ana taumafaiga. Peitai i le faaiuga o mea uma, o loo toe faapea mai ai le Poto, Faalogo i le i'uga o mea uma..."Ia e mata'u, ma e anaana i ana poloaiga, aua o mea ia e tatau i tagata uma. Aua e faamasinoina e le Atua galuega uma, atoa ma mea lilo uma lava, o mea lelei atoa ma mea leaga." Ioe manatua le Atua i taimi o le talavou, a o le'i togi le solo ma faafiti ua leai se happy. Ioe ua le o toe natia lea mea i le manatu o le Failauga, o le a? Ua na o le Atua lava e fou ai lo tatou i ai, ma suia ai le faatauvaa, i le matua'i agavaa. E agavaa, e matua agavaa ma atoatoa mea uma lava i le Atua. Lea e ua togi mai ai le lu'i a le aposetolo o Paulo, afai e iai se tasi e fia ulavale, toe mafaufau ane, ea? na peritomeina, o le Isaraelu e tau le gafa i le aiga o sa Peniamina, e le se tama'i Eperu, o le faamatua o Eperu. A palasi foi i le tulafono, o le faresaio le tamaloa, na sikolasipi i Ierusalema i le Iunivesete a Kamalielu, ma e le'i lavea le lima i le ta'uamiotonuina i le tulafono. E ui ina o La'ititi le uiga o lona igoa i Roma, ae peitai e la'ititi lava ae MA'INI. Ioe, e tele le aloa, o le tama MATU..hehe. Ae sei faafofoga la ma silasila; o lapisi uma mea na. O lenei ua ou manatu o mea uma sa aoga ia te a'u, ua le toe aoga na mea uma ona o Keriso. Ona o le silisili ese o le poto i la Keriso Iesu lo'u Alii, ona o Ia ua ou faaleaogaina mea uma, ma ou manatu o otaota lava ia mea, ina ia ou maua Keriso. Ua mavae lava mea tuai, ae oo mai le fou ia Keriso. O se tasi la ua ia Keriso, o le tagata fou lava ia. O le matua fou, fou lava, o le maliu ma le toe tu o Iesu Keriso, e ola ai le tagata gasala, ina ua salamo moni. Ua lava lena le au uso e, O Iesu le auala fou o lo tatou i ai nei, taeao e faavavau lava. Ua malie pule faafetai Tama, aua ua sau malama, ae matafi le pogisa. Ua malie o, ua malie malo, sa o i lou alofa e tumau pea, malo, malo, malo. O lenei ua matou 'Aleaga fiafia i lenei taeao i lou filemu, Faafetai Iesu. Ua matou siitia faatasi atu o matou uso mafatia i soo se tulimanu o le lalolagi, i soo se puapuaga ua tuta'ia ai le ola, faapupula atu i ai ou fofoga alofa le Atua Silisiliese, faamalolo e o mama'i, faamafanafana e ua loto momomo, ma faato'a filemu e o vesia i taua ma sauaga a le fia pule saua, ma tagata faatupu faalavelave. A'oa'oa mai lou Agaga i lenei lava aso, ina ia tumau pea le faatuatua, tainane le olopalaina. Ia tumau mai pea oe mo i matou uma, lo matou nei Tama. Ia alofa mai ma faamagalo o matou sese, i le toto taua o Iesu Keriso lo matou Alii ma lo matou Faaola... Lo matou Tama e o i le lagi....... <<<<<<< a m e n e >>>>>>> Ia folau ia i le lagi e mama oe le pele. Toe feiloa'i.