Vallentuna kyrka


Vallentuna kyrka

Stockholm
Sweden
Contact Phone
P: ---
Website
-

Description

Vallentuna kyrka är en församlingskyrka i Vallentuna församling i Stockholms stift. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Vallentuna socken i Uppland. Söder om kyrkan ligger Vallentunasjöns norra strand.KyrkobyggnadenKyrkobyggnaden har en stomme av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster av samma bredd som långhuset. Korsarmar sträcker sig ut från långhusets södra och norra sidor. Vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn. Vid korets södra sida finns ett sexkantigt gravkor vars övre rum är inrett till sakristia. Alla byggnadsdelar täcks av sadeltak bortsett från gravkoret som har en spetsig takspira. Ytterväggarna har aldrig varit putsade.ByggnadshistorikEn ursprunglig gråstenskyrka byggdes enligt Vallentunakalendariet på 1190-talet. Kyrkan bestod då av långhus, kor och ett torn. På 1200-talet byggdes en sakristia vid korets norra sida. Vid mitten av 1400-talet förlängdes koret åt öster och då byggdes även kyrkans vapenhus vid långhusets södra sida. Invändigt murades tegelvalv i hela kyrkan som pryddes med målningar. Målningarna vitkalkades 1763.

Company Rating

2660 Facebook users were in Vallentuna kyrka. It's a 1 position in Popularity Rating for companies in Landmark & Historical Place category in Upplands-Väsby

42 FB users likes Vallentuna kyrka, set it to 1 position in Likes Rating for Upplands-Väsby in Landmark & Historical Place category