Vereniging Openbaar Onderwijs

at Louis Armstrongweg 120, Almere-Stad, 1311 RL Netherlands

De Vereniging Openbaar Onderwijs is de vereniging van ouders en personeel op openbare scholen. Kenniscentrum Medezeggenschap en Adviespunt Ouders.


Vereniging Openbaar Onderwijs
Louis Armstrongweg 120
Almere-Stad 1311 RL
Netherlands
Contact Phone
P: (036) 5331500
Website
www.voo.nl

Description

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Vertegenwoordigers van de Vereniging Openbaar Onderwijs voeren gesprekken met de minister en de staatssecretaris van onderwijs, onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer, onderwijswethouders en beleidsambtenaren op alle niveaus. Desgewenst onderneemt de Vereniging Openbaar Onderwijs actie om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het openbaar onderwijs te waarborgen.

Company Rating

7 Facebook users were in Vereniging Openbaar Onderwijs. It's a 11 position in Popularity Rating for companies in Non-profit organization category in Almere

140 FB users likes Vereniging Openbaar Onderwijs, set it to 20 position in Likes Rating for Almere in Non-profit organization category

Als het aan staatssecretaris Sander Dekker ligt, wordt thuisonderwijs verboden. Hij maakt zich zorgen over het groeiend aantal ouders dat hun kind vanwege religieuze opvattingen thuis onderwijs geeft. De VOO is het eens met Dekker en vindt dat het voor kinderen enorm leerzaam is om met andere kinderen te leren en spelen. Bovendien is de kwaliteit van thuisonderwijs lastig te controleren door de inspectie. http://www.voo.nl/Nieuws/staatssecretaris-dekker-wil-thuisonderwijs-verbieden

Published on 2015-03-30 09:59:28 GMT

De VOO is vandaag (16 maart) in Zeeland om de GMR van Escalda te begeleiden. Daarnaast volgen 5 scholen een MR-Start bijeenkomst in Oss. En vanavond is de VOO in Groningen, om de bovenschoolse medezeggenschap bij SOOOG vorm te geven. Meer weten over onze activiteiten? Kijk op www.voo.nl