Vrijeschool Meander - Nijmegen

at Celebesstraat 12, Nijmegen, 6524KE Netherlands

Website: www.vrijeschoolmeander.nl Tel: 024-3600356 E-mail: algemeen@vrijeschoolmeander.nl


Vrijeschool Meander - Nijmegen
Celebesstraat 12
Nijmegen 6524KE
Netherlands
Contact Phone
P: 0243600356
Website

Description

Pagina voor (oud) leerlingen, leerkrachten en ouders wier kinderen op Vrijeschool Meander in Nijmegen zitten of hebben gezeten. - Wij willen de kinderen met een breed aanbod aanspreken als ‘gehele mensen’: op hun denken, hun gevoel en hun wil. De bijbehorende ‘ideale’ onderwijsinhoud laat zich samenstellen uit wetenschap, spiritualiteit, maatschappij en kunst; uit cognitieve, emotionele en sociale elementen om de kinderen in de diepte te raken en tot bloei te laten komen. - Wij willen de kinderen lesstof aanbieden die past bij hun ontwikkelingsfase, hen zo met kennis en vaardigheden voorbereiden op hun toekomst. - Wij willen dat onze kinderen een toenemend helder en veelomvattend beeld krijgen van hun eigenheid, hun voornemens en hun kwaliteiten zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig oordelende en vrij denkende mensen. - Wij willen de kinderen aanmoedigen tot sociale mensen, eerlijk, initiatiefrijk en gretig om zich vanuit vrijheid te verbinden met de wereld. - Wij willen de kinderen met waarheid, zorg en liefde omhullen; om zo hun zelfvertrouwen te versterken en hen te stimuleren de wereld vanuit vertrouwen tegemoet te treden. - Wij zien ouders als toegewijde bondgenoten in het ontwikkelingsproces van hun kinderen en bij het vormgeven van de gemeenschap die kinderen, ouders en leerkrachten omvat. - Wij willen ons onderwijs ondersteunen met een personeelsbeleid, dat enerzijds aandacht besteedt aan persoonlijke ontwikkelingswensen, die in relatie staan tot onze visie en die onze opvoedkunst bevorderen, en anderzijds aan een werkomgeving, waarin individuele impulsen en gemeenschapsvorming tot ontplooiing kunnen komen.

Company Rating

162 Facebook users were in Vrijeschool Meander - Nijmegen. It's a 17 position in Popularity Rating for companies in School category in Nijmegen, Netherlands

592 FB users likes Vrijeschool Meander - Nijmegen, set it to 20 position in Likes Rating for Nijmegen, Netherlands in School category

Voor het tweede jaar hebben we vanuit school actie gevoerd de deelname aan de mini zevenheuvelenloop te promoten. Veel kinderen hebben vanuit Meander meegelopen. In totaal 77!! Daarmee zijn we ook de winnaar van de scholencompetitie. En tot onze grote trots hebben we ook nog twee prijswinnaars die erg hard hebben gelopen! Ezra uit klas 2a heeft de 2e prijs gewonnen Hanne uit klas 1a was zelfs de winnares. Op bijgaande foto zien jullie de twee trotse kinderen! Met vriendelijke groet, Harry Gubbels M. Directeur Meander

Published on 2014-11-21 10:39:15 GMT

Vrijeschool aantrekkelijk voor steeds bredere doelgroep De vrijeschool is populair bij steeds meer ouders en leerlingen. Een groot deel daarvan heeft geen vrijeschool achtergrond. 72% van ouders met een kind in de vrijeschool-kleuterklas heeft zelf niet op de vrijeschool gezeten. Dat geldt ook voor 62% van de leerlingen die instromen op vrijescholen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek naar de keuzemotieven van ouders en leerlingen op de vrijeschool. Populair vanwege visie op onderwijs Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders en leerlingen kiezen voor de vrijeschool vanwege de brede visie op onderwijs. Belangrijkste motivaties voor de keuze zijn de aandacht voor brede persoonsvorming, de ruimte voor zelfontplooiing en creativiteit en het kunstzinnig onderwijsaanbod. Wanneer er twijfel bestaat bij het kiezen voor de vrijeschool dan hangt dat vooral samen met de afstand tot de school. Als er een fijnmaziger netwerk van vrijescholen zou zijn dan zouden nóg meer leerlingen en hun ouders kiezen voor de vrijeschool. Dat is een steun in de rug voor al de initiatieven in het land die zich sterk maken om nieuwe vrijescholen te starten. Downloads Het onderzoek naar de motieven van ouders en leerlingen om wel of juist niet te kiezen voor een vrijeschool is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de Vereniging van vrijescholen. Het boekje ‘Kiezen voor de vrijeschool’ (samenvatting) en het volledige onderzoeksrapport zijn te downloaden via de website van de Vereniging van vrijescholen.