วัดป่าพุทธรังษีในประเทศญี่ปุ่น Wat Pa Buddharangsee Tokyo

at 宮下町482, Hachioji, 192-0005 Japan

東京都八王子市にあるタイ仏教寺院「ワッパープッタランシー」です。วัดพุทธรังษี ตั้งอยู่ที่เมืองฮัจจิโอยิ กรุงโตเกียว


วัดป่าพุทธรังษีในประเทศญี่ปุ่น Wat Pa Buddharangsee Tokyo
宮下町482
Hachioji , Tokyo 192-0005
Japan
Contact Phone
P: ---
Website
-

Description

วัดพุทธรังษี กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมใจให้กับชาวพุทธทั้ง หลาย ผู้มีความประสงค์ต้องการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำคำสอนของพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติให้แพร่หลายกระจายในหมู่ชาวพุทธ เพื่อเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์เข้าใจอันดีระหว่างชาวพุทธด้วยกันโดยถือหลักปฏิบัติมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิและปัญญาในบวรพระพุทธศาสนา เป็นแกนนำพัฒนาพาชีวิตที่ดีงาม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลข้างหน้าต่อไป

Company Rating

6013 Facebook users were in วัดป่าพุทธรังษีในประเทศญี่ปุ่น Wat Pa Buddharangsee Tokyo. It's a 1 position in Popularity Rating for companies in Religious Center category in Hachioji, Tokyo

3671 FB users likes วัดป่าพุทธรังษีในประเทศญี่ปุ่น Wat Pa Buddharangsee Tokyo, set it to 2 position in Likes Rating for Hachioji, Tokyo in Religious Center category