ZZPerfect

at Herestraat 106, Groningen, 9711 LM Netherlands

http://www.zz-perfect.nl/. Wij bieden administratiepakketten, ook op maat, voor een eerlijke prijs die past bij jou als zzp'er! Geef ons dus die schoenendoos met bonnen. Want wij nemen je werk uit handen, zonder jóuw werk af te nemen.


ZZPerfect
Herestraat 106
Groningen 9711 LM
Netherlands
Contact Phone
P: 0618914388
Website
www.zz-perfect.nl

Description

Jij als zzp’er… Iedere zzp’er, freelancer of ondernemer met een eenmanszaak krijgt bij ons een voorkeursbehandeling. En dat is bijzonder! Want voor zover wij weten, is er geen één administratiekantoor gespecialiseerd in de boekhouding van jou als zzp’er… Geef ons dus die schoenendoos vol met bonnen. Want wij nemen je werk uit handen, zonder jóuw werk af te nemen. Gebruik ons als vraagbaak en als sparringpartner. Je krijgt no-nonsense-antwoorden terug, voor een eerlijke prijs. En als je wilt, hebben we ook administratiepakketten, zodat je vooraf al weet waar je aan toe bent…

Company Rating

2 Facebook users were in ZZPerfect. It's a 4 position in Popularity Rating for companies in Consulting/business services category in Groningen, Netherlands

284 FB users likes ZZPerfect, set it to 2 position in Likes Rating for Groningen, Netherlands in Consulting/business services category

Geen VAR meer, wel voorbeeldovereenkomsten De Tweede Kamer is akkoord met dit wetsvoorstel, de Eerste Kamer zal het voorstel na het zomerreces behandelen en waarschijnlijk goedkeuren. Wat houdt deze nieuwe maatregel in en wat zijn de consequenties voor zelfstandige ondernemers? De VAR gaat verdwijnen vanaf 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In de plaats hiervoor komen modelovereenkomsten die beoordeeld worden door de belastingdienst. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen. Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, worden gepubliceerd door de belastingdienst alszijnde ‘voorbeeldovereenkomst’. Iedereen die volgens een voorbeeldovereenkomst werkt of gaat werken, kan zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken. Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen voorbeeldovereenkomst kunnen of willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst aan de belastingdienst voorleggen. Wat betekent dit concreet voor jou als ZZP’er en je opdrachtgever? Wordt er gewerkt volgens de (voorbeeld)overeenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt. De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe de belastingdienst de inkomsten van de opdrachtnemer zien. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting bepaalt de belastingdienst of ze de inkomsten zien als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Werken volgens een voorbeeldovereenkomst zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer. Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat, en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Over de praktische gang van zaken, beoordelingstermijnen etc. is nog niets bekend. Wij houden je op de hoogte!

Published on 2015-08-12 00:47:45 GMT

Onze vrienden van de belastingdienst adviseren de ondernemers om voor 24 april de btw aangifte te doen. Lever op tijd je bonnen en facturen bij ons aan zodat we tijdig je aangifte kunnen verzorgen. Bericht Belastingdienst: Het is weer tijd om uw aangifte te doen. En zoals altijd moet uw aangifte weer vóór de 1e van de maand bij ons binnen zijn. Doet u aangifte via onze website? Dan is het deze maand verstandig uw aangifte ruim op tijd in te sturen en niet te wachten tot het laatste moment. Voor het eind van de maand moeten namelijk niet alleen veel ondernemers aangifte doen. Er komen ook veel aangiften inkomstenbelasting van particulieren bij ons binnen. Het wordt de laatste dagen van april waarschijnlijk extra druk op onze site, waardoor inloggen op sommige momenten lastig kan zijn. Doe aangifte vóór 24 april Hebt u nog geen aangifte gedaan? Voorkom problemen met inloggen en doe uw aangifte vóór 24 april. Doe het in ieder geval ruim voor 1 mei. Doet u btw-aangifte en moet u betalen? Dan hoeft u de btw niet meteen over te maken: Als uw betaling op 30 april bij ons binnen is, bent u op tijd. Hebt u al aangifte gedaan en uw eventuele betaling overgemaakt? Heel goed, dan hoeft u niets meer te doen. Meer tips • ’s Ochtends, ’s middags tussen 15.00 en 18.00 uur en ’s avonds ná 22.00 uur is het meestal wat rustiger op onze site. Dat zijn over het algemeen de beste momenten om aangifte te doen. • Hebt u aangifte gedaan en moet u betalen? Via internetbankieren kunt u uw betaling inplannen zodat het geld pas aan het eind van maand wordt overgemaakt. • Download onze Btw-Alert in de app store. Hiermee hebt u uw betalingskenmerk bij de hand op het moment dat u gaat betalen. Ook zet deze app herinneringen in uw agenda. • Volg ons twitteraccount @BDzakelijk en krijg nog meer tips voor uw administratie en aangifte. • Doet u als ondernemer aangifte inkomstenbelasting? Gebruik dan onze nieuwe Aangiftehulp Inkomstenbelasting voor ondernemers. Hier vindt u handige toelichtingen en hulpmiddelen voor uw aangifte. vindt onze Aangiftehulp op de website van Ondernemersplein.

Published on 2015-04-16 11:51:42 GMT

Kom 6 jan. langs in onze #VragenLab en stel je ondernemersvraag. Dan gaan we er met een kop koffie er even voor zitten. #gratisadvies #11-12u Launch Café

Published on 2015-01-05 00:26:34 GMT

Storing op het beveiligde deel van de belastingdienst website voor ondernemers! Vanwege de aanhoudende problemen heeft de belastingdienst besloten de inlevertermijn eenmalig met enkele dagen te verlengen tot dinsdag 4 november 23.59 uur. Houdt de pagina van de belastingdienst in de gaten en probeer later nogmaals in te loggen. Let op! De betaling moet wel vóór 1 november bij de belastingdienst binnen zijn!

Published on 2014-10-30 14:04:36 GMT

Eerder berichtten we al over te verwachten maatregelen in 2015 die zzp'ers kunnen raken. Wat kun je nog meer verwachten: - De zelfstandigenaftrek wordt mogelijk verder beperkt per 01-01-2015; - ZZP-vrijstelling: voor zzp'ers die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, vergelijkbaar met de MKB winstvrijstelling. De ZZP-vrijstelling is een mooie tegemoetkoming voor zzp'ers die voor de inkomstenbelasting niet als ondernemer worden gezien en daardoor aftrekposten mislopen.

Published on 2014-09-16 10:56:14 GMT

Wat heeft Prinsjesdag 2014 in petto voor zzp'ers? Vanmiddag weten we het pas zeker, maar wat kun je verwachten: - De eerste belastingschijf wordt verlaagd met 0,25 procent. Over de eerste € 19.649 hoeft dus minder belasting worden betaald. - Het lagere BTW tarief van 6% voor herstel- en renovatiewerk blijft een half jaar langer geldig (tot 1 juli 2015). - De invoering van de VAR-module staat op de planning voor 2015. Over de precieze invulling is nog veel onduidelijkheid. Wel is duidelijk geworden dat de VAR in het nieuwe systeem niet per opdracht aangevraagd hoeft te worden, en dat de VAR’s die zijn afgegeven in 2014 ook in 2015 nog geldig zullen blijven.

Published on 2014-09-16 09:00:00 GMT

Ben je als ondernemer verplicht een zakelijke bankrekening te openen? Het antwoord: nee! Het is nergens wettelijk vastgelegd dat je als ondernemer een zakelijke bankrekening moet hebben. De kosten van een zakelijke rekening zijn vaak flink hoger. Je moet jezelf dus afvragen of een zakelijke rekening echt nodig is als er maar weinig zakelijke transacties plaatsvinden. Zodra je bedrijf begint te groeien kan het verstandig zijn om over te gaan op een zakelijke rekening. Het staat professioneler (het is op naam van je bedrijf), je hebt veel beter inzicht in je geldstromen en je boekhouder is minder tijd kwijt aan het scheiden van privé en zakelijke inkomsten en uitgaven.

Published on 2014-06-28 16:45:01 GMT

Pensioen voor zzp'ers is een feit! We hebben er al eerder over bericht maar nu gaat het dan toch echt gebeuren. Per 1 januari 2015 gaat pensioenuitvoerder APG van start met een vrijwillig en flexibel pensioenfonds voor zelfstandigen. APG gaat per jaar € 35,- aan administratiekosten rekenen. Daarnaast moet je 0,35 procent van het belegde vermogen afdragen als beleggingskosten. Een stuk goedkoper dan een alternatief dat in de maak is (€ 210,- administratiekosten per jaar). Wat met name voor zzp'ers in de bouw erg belangrijk is: het opgebouwde vermogen kan ook aangewend worden in het geval van arbeidsongeschiktheid. Meer weten? Lees het hier: http://www.nu.nl/ondernemen/3801582/apg-gaat-pensioenfonds-zzpers-beheren.html